Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Wilo-Rexa UNI | Wilo

Wilo-Rexa UNI

Για τη διάθεση λυμάτων μικρών κτιρίων εμπορικής χρήσης.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Rexa UNI

Για τη διάθεση λυμάτων μικρών κτιρίων εμπορικής χρήσης.

Η Wilo-Rexa UNI είναι κατάλληλη ως εισαγωγικό μοντέλο για μικρότερα εμπορικά χρησιμοποιούμενα κτίρια για τη διάθεση λυμάτων (σύμφωνα με το EN 12050-1). Για τον σκοπό αυτόν, η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, είτε φορητή είτε στο φρεάτιο αποστράγγισης ως λύση συστημάτων Wilo. Το νέο υδραυλικό σύστημα Vortex με ανθεκτικό στη διάβρωση σύνθετο υλικό και λεία επιφάνεια παρέχει υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα γενικής χρήσης της αντλίας για διάφορα υγρά. Η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη λόγω του χαμηλού βάρους, του πυκνωτή που είναι ενσωματωμένος στον μονοφασικό κινητήρα και των στερεώσεων που είναι ενσωματωμένες στη φλάντζα. Η συντήρηση είναι πολύ εύκολη χάρη στην απευθείας πρόσβαση στα σημαντικά εξαρτήματα. Λόγω των διπλών στεγανοποιήσεων και του μεγάλου θαλάμου στεγανοποίησης, τα διαστήματα συντήρησης μπορούν να μεγαλώσουν. Η Wilo-Rexa UNI μπορεί να ελέγχεται μέσω του ηλεκτρικού πίνακα Wilo-Control και να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων. Με την Wilo-Rexa UNI, η Wilo αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ηγετική της θέση στην καινοτομία και υπογραμμίζει την ικανότητά της στα συστήματα, ενσωματώνοντας μεμονωμένες αντλίες, φρεάτια άντλησης και μονάδες ελέγχου σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου.


Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Μεγάλη αξιοπιστία μέσω του υδραυλικού συστήματος ανθεκτικού στη διάβρωση για γενικές χρήσεις και διαφορετικά αντλούμενα υγρά
 • Απλή εγκατάσταση χάρη στο μικρό βάρος, τον ενσωματωμένο πυκνωτή στο μονοφασικό κινητήρα και τη φλάντζα με ενσωματωμένη στερέωση
 • Βέλτιστη απόδοση και ασφαλής λειτουργία χάρη στο υδραυλικό σύστημα ελεύθερης ροής και τις λείες επιφάνειες
 • Γρήγορη συντήρηση χάρη στην άμεση πρόσβαση στο θάλαμο στεγανοποίησης και το κέλυφος αντλίας
 • Μεγάλο διάστημα συντήρησης χάρη στη διπλή στεγανοποίηση και το θάλαμος στεγανοποίησης με μεγάλη χωρητικότητα
Περιγραφή σειράς
Wilo-Rexa UNI

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων για διακεκομμένη λειτουργία και για σταθερή ή φορητή υγρή εγκατάσταση εντός φρεατίου

Χρήση

Για άντληση των παρακάτω

 • Λύματα με αποχωρήματα σύμφωνα με το EN 12050-1
 • Ακάθαρτα ύδατα
 • Υγρών με τιμή pH >4,5
 • Υλικά κατασκευής "Β": Δραστικά υγρά π.χ. θαλασσινό νερό, συμπύκνωμα, απεσταγμένο νερό

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • Επιτήρηση θερμοκρασίας περιέλιξης με διμεταλλικό αισθητήρα

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-Rexa UNI V05B/M05-540/P

Rexa

Υποβρύχια αντλία λυμάτων με φυγοκεντρικό υδραυλικό τμήμα

UNI

Κατασκευαστική σειρά με υδραυλικό σύστημα Copolymer

V

Πτερωτή ελεύθερης ροής

05

Ονομαστικό εύρος σύνδεσης κατάθλιψης:

05 = DN 50

06 = DN 50/65

B

Υλικά κατασκευής

 • χωρίς = Στάνταρ τύπος
 • B = τύπος σε V4A
 • K = με μανδύα ψύξης

T

Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης:

M = 1~

T = 3~

05

Τιμή/10 = Ισχύς κινητήρα P2 σε kW

5

Συχνότητα (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Κωδικοποίηση για ονομαστική τάση

P

Ηλεκτρικός πρόσθετος εξοπλισμός:

Χωρίς πρόσθετα = καλώδιο με ελεύθερο άκρο

P = με φις

A = με πλωτηροδιακόπτη και φις

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
 • Υποβρύχια λειτουργία: S1
 • Τρόπος λειτουργίας «αναδυόμενος»: S2-15 λεπτά, S3 10%
 • Τρόπος λειτουργίας αναδυόμενος, τύπος «Κ»: S1
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Θερμοκρασία υγρού άντλησης: 3 - 40 °C, το πολύ 60 °C για 3 λεπτά
 • Ελεύθερη διέλευση: 44 mm
 • Μήκος καλωδίου: 10 m

Υλικά

 • Κέλυφος κινητήρα: 1.4301
 • Περίβλημα υδραυλικού τμήματος: PP-GF30 (Συμπολυμερές)
 • Πτερωτή: PP-GF30 (Συμπολυμερές)
 • Στατικά παρεμβύσματα: NBR
 • Στεγανοποίηση στην αντλία: SiC/SiC
 • Στεγανοποίηση στον κινητήρα: NBR (V05), C/MgSiO4 (V06)
 • Ακραξόνιο: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401

Στον τύπο υλικού "B" όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401 (AISI 316).

Σχεδιασμός

Υποβρύχια αντλία λυμάτων ως βυθιζόμενο ενιαίο συγκρότημα για σταθερή ή κινητή υγρή εγκατάσταση.

Υδραυλικό σύστημα

Η έξοδος στην κατάθλιψη κατασκευάζεται ως οριζόντια σύνδεση με φλάντζα. Η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα ξηρών ουσιών είναι στο 8 %. Ως τύποι πτερωτής χρησιμοποιούνται πτερωτές ελεύθερης ροής. Ένα πόδι αντλίας υπάρχει ενσωματωμένο στο περίβλημα υδραυλικού τμήματος.

Κινητήρας

Χρησιμοποιούνται επιφανειακά ψυχόμενοι κινητήρες ή κινητήρες ψύξης διπλής ροής μονοφασικού (με ενσωματωμένο πυκνωτή λειτουργίας ) και τριφασικού τύπου για απευθείας εκκίνηση:

 • Επιφανειακά ψυχόμενος κινητήρας: Η εκλυόμενη θερμότητα μεταβιβάζεται κατευθείαν από το περίβλημα του κινητήρα στο μέσο κυκλοφορίας που το περιβάλει. Οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν βυθισμένοι στη συνεχή λειτουργία (S1) και αβύθιστοι στη σύντομη λειτουργία (S2) ή στη διακοπτόμενη λειτουργία (S3).
 • Κινητήρας με ψύξη διπλής ροής: Η θερμότητα μεταβιβάζεται κατευθείαν από το κέλυφος του κινητήρα στο υγρό. Οι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνεχή λειτουργία (S1) τόσο σε βύθιση, όσο και σε ανάδυση.

Επιπλέον οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με θερμική παρακολούθηση κινητήρα. Αυτή προστατεύει την περιέλιξη του κινητήρα από υπερθέρμανση. Στα συγκροτήματα με μονοφασικό κινητήρα αυτή είναι ενσωματωμένη και ενεργοποιείται αυτόματα. Δηλαδή ο κινητήρας απενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης και επανενεργοποιείται αυτόματα αφού κρυώσει. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται γι' αυτό το σκοπό διμεταλλικοί αισθητήρες.

Το καλώδιο σύνδεσης έχει κατά κανόνα μήκος 10 m και διατίθεται στους εξής τύπους:

 • Με ελεύθερα άκρα καλωδίου
 • Με βύσμα
 • Με πλωτηροδιακόπτη και βύσμα

Στεγανοποίηση

Ανάμεσα στον κινητήρα και το υδραυλικό τμήμα υπάρχει ένας θάλαμος στεγανοποίησης. Αυτός είναι γεμισμένος με ιατρικό λευκό λάδι. Η στεγανοποίηση στην πλευρά του υγρού γίνεται μέσω μηχανικών στυπιοθλιπτών.

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Υποβρύχια αντλία λυμάτων με καλώδιο 10 m
 • Οδηγίες χρήσης και συντήρησης
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Rexa UNI

Κωδικός τμχ. 6082109
Έκδοση 2021-07
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 32
PDF (4 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Wilo-Rexa UNI

Κωδικός τμχ. 6082102
Έκδοση 2021-03
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 12
PDF (3 MB)
Λίστα προϊόντων
Αριθμός ευρημάτων: 38
Ονομασία προϊόντοςΣτόμιο κατάθλιψηςΟνομαστική ισχύς P2Μήκος καλωδίου σύνδεσηςΗλεκτρική σύνδεσηΚωδικός τεμαχίου
Rexa UNI V05/M04-523/A
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082114
Rexa UNI V05/M04-523/P
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082113
Rexa UNI V05/M06-523/A
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082118
Rexa UNI V05/M06-523/P
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082117
Rexa UNI V05/M08-523/A
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082122
Rexa UNI V05/M08-523/P
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082121
Rexa UNI V05/T04-540
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082115
Rexa UNI V05/T04-540/A
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082116
Rexa UNI V05/T06-540
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082119
Rexa UNI V05/T06-540/A
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082120
Rexa UNI V05/T08-540
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082123
Rexa UNI V05/T08-540/A
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082124
Rexa UNI V05B/M04-523/A
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087653
Rexa UNI V05B/M06-523/A
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087655
Rexa UNI V05B/M08-523/A
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087657
Rexa UNI V05B/T04-540
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087654
Rexa UNI V05B/T06-540
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087656
Rexa UNI V05B/T08-540
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087658
Rexa UNI V06/M11-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082138
Rexa UNI V06/M11-523/P
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082137
Rexa UNI V06/M15-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082142
Rexa UNI V06/M15-523/P
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6082141
Rexa UNI V06/T11-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082139
Rexa UNI V06/T11-540/A
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082140
Rexa UNI V06/T15-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082143
Rexa UNI V06/T15-540/A
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082144
Rexa UNI V06/T25-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082145
Rexa UNI V06/T25-540/A
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6082146
Rexa UNI V06B/M11-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087659
Rexa UNI V06B/M15-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6087661
Rexa UNI V06B/T11-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087660
Rexa UNI V06B/T15-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087662
Rexa UNI V06B/T25-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6087663
Rexa UNI V06K/M11-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089771
Rexa UNI V06K/M15-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6089773
Rexa UNI V06K/T11-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089772
Rexa UNI V06K/T15-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089774
Rexa UNI V06K/T25-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6089775