Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Σύστημα αυτοματισμού κτιρίων

Έξυπνες λύσεις για τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Τα δεδομένα στην τεχνολογία της πληροφορικής αλλάζουν καθημερινά και αυξάνονται συνεχώς. Τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα μπορεί αύριο κιόλας να αντικατασταθούν με νέα. Στην πραγματικότητα αυτή έρχεται να προστεθεί και το πλήθος πολλών διαφορετικών κλειστών εγκαταστάσεων ασύμβατων μεταξύ τους. Έτσι, σε ένα σύστημα αυτοματισμού κτιρίων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα επικοινωνίας.

Δομοστοιχειωτή δομή για ευελιξία

Για να έχετε και στο μέλλον πάντα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας των συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων, η Wilo παρέχει για σχεδόν όλες τις αντλίες της στοιχεία διεπαφής για σύνδεση στις αντλίες. Έτσι, οι αντλίες μπορούν να συνδεθούν απευθείας στην εκάστοτε εγκατάσταση επιτόπου. Ακόμη και σε περιπτώσεις επέκτασης ή αλλαγής του εξοπλισμού στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, η ασφάλεια της επένδυσής σας διατηρείται άριστα: Για την αλλαγή του συστήματος επικοινωνίας αρκεί η αντικατάσταση του στοιχείου IF-Modul, η οποία γίνεται με μερικές εύκολες και απλές ενέργειες.

Προβάδισμα χάρη στην τεχνολογία διαχείρισης ζεύγους αντλιών

Πολλές κατασκευαστικές σειρές αντλιών Wilo για εφαρμογές κυκλοφορίας προορίζονται για λειτουργία δίδυμης αντλίας ή διαθέτουν ήδη τον ανάλογο στάνταρ εξοπλισμό για μια τέτοια λειτουργία. Η διαχείριση ζεύγους αντλιών Wilo επιτρέπει την αλλαγή λειτουργίας ή τη λειτουργία με φορτίο αιχμής και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει εν μέρει και στην εξοικονόμηση ενεργείας. Στη χρήση, η δίδυμη αντλία δεν είναι πιο περίπλοκη. Είναι πιο ασφαλής και εύχρηστη.

Μονάδες ρύθμισης και ελέγχου για σύνθετες εργασίες

Για αντλίες συστημάτων και σύνθετες εργασίες, η Wilo προσφέρει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις. Και για τις περιπτώσεις αυτές, τα αντίστοιχα εξαρτήματα είναι ήδη έτοιμα για ενσωμάτωση στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων.

Επισκόπηση

Διεπαφές διαύλουWILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Πρωτόκολλο PLR της Wilo

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Λειτουργία ελέγχου και αναγγελιών


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Διαχείριση ζεύγους αντλιών