Ημερολόγιο και σημαντικότερες εκδηλώσεις

Σημειώστε τις!

Εδώ θα βρείτε τις τρέχουσες σημαντικές ημερομηνίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις για την τεχνολογία κτιρίων και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.