Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Έξυπνο Αντλιοστάσιο

Επιστροφή στην επισκόπηση

08.03.2021

Έξυπνο Αντλιοστάσιο.

Η Δικτύωση/Διασύνδεση αντλητικών συστημάτων οδηγεί σε εξοικονόμηση και αειφορία.

Η συνεχής αυξανόμενη μηχανολογική – τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί σύγχρονη, άμεση και τεχνικά εύκολη ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων άντλησης για την παρακολούθηση όλων των συστημάτων και υποσυστημάτων που σχετίζονται με αυτά.

Η Wilo ως πρωτοπόρος στα ολοκληρωμένα συστήματα άντλησης δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με πληθώρα επιλογών ανά περίπτωση, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν συγκεντρωτικά και ολοκληρωμένα τα συστήματα άντλησής τους.

Το βασικό πλεονέκτημα της διασύνδεσης είναι η επικοινωνία.

Τα κύρια οφέλη της είναι :

Η εξοικονόμηση νεκρών χρόνων των συντηρητών από άσκοπο έλεγχο των αντλιών,

Η άμεση ενημέρωση της κατάστασης των δικτύων τους και των αντλητικών συστημάτων τους,

Η πρόληψη μιας δυσμενούς κατάστασης,

Καλύτερη εποπτεία της εγκατάστασης ελέγχοντας πιθανή διαφοροποίηση των στατιστικών στοιχείων.

Οι μηχανικοί της Wilo Hellas έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το σύστημα που ταιριάζει απόλυτα στην εκάστοτε εγκατάσταση με την ενσωμάτωση κάποιου από τα ακόλουθα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης:

  • Διασύνδεση με τον αυτοματισμό του κτιρίου μέσο ψυχρών επαφών BMS.
  • Διασύνδεση με τον αυτοματισμό του κτιρίου μέσο πρωτοκόλλων BUS (Modbus, BACnet, PLR, LON, CAN)
  • Διασύνδεση μέσω GSM modem
  • Διασύνδεση μέσω smart wireless system
  • Διασύνδεση μέσω GPRS
  • Διασύνδεση μέσω wilo CARE
  • NEXOS Intelligence

Από το τεχνικό τμήμα της Wilo Hellas