Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

Slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence"

Slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence“ – išmanusis tinklas, padidinantis patikimumą ir efektyvumą.

Nevalytų nuotekų pumpavimas darosi vis sudėtingesnis dėl kintančių tiekimo sąlygų, dėl kurių slėginių vamzdžių tinklas neretai užsikemša. Pažangi slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence“ sujungia į tinklą, stebi ir valdo atskiras siurblines, kad būtų užtikrinamas patikimas slėgio išleidimas taupiai vartojant energiją.

Slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence"

  • Optimizuotas kolektoriaus vamzdynų srauto greitis garantuoja slėgio išleidimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą ir veikimą neužsikemšant.
  • Siurbliai yra ekonomiški, nes jų darbo taškai optimizuoti, kad užtikrintų patikimą eksploatavimą ir nedidelį dėvėjimąsi.
  • Šitaip patiriama mažiau municipalinių kanalizacijos vamzdžių eksploatacinių ir priežiūros išlaidų.
  • Eksploatacinės išlaidos sumažėja dėl ankstyvo trikčių aptikimo ir tikslinės gedimų paieškos ir šalinimo.
  • Dėl į tinklą susietų sistemų ir skaitmeninio duomenų perdavimo lengva kiekvieną siurblinę valdyti internetu.
Dabar. Sprendimai, kuriais patikimai pasiekiama daugiau.

Slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence“

Slėgio išleidimo sistema su „Nexos Intelligence“– tai visapusiška susiejimo į tinklą, stebėsenos ir slėgio išleidimo sistema. Ją sudaro „Wilo-Port 800“ siurblio kamera, „Wilo-Rexa CUT“ panardinamasis nuotekų siurblys su maišytuvu, „Wilo-EC Lift“ perjungimo įrenginys su radijo antena, tinklų sąsaja ir darbinė programinė įranga. Atskiros siurblinės yra skaitmeniniu būdu susietos viename tinkle ir sujungtos su centrine valdymo programinės įrangos sistema. Taip siurblinės valdomos ir išleidimas atliekamas etapais arba nustatytais intervalais pagal individualiai sukurtus algoritmus. Šis pažangus sprendimas užtikrina atitiktį optimaliam srauto greičiui kolektoriaus vamzdynuose ir bendrose siurblinėse ir sumažina nuosėdų kaupimosi bei užsikišimo riziką.

Nuotolinė stebėsena ir kontrolė

Visa informacija apie būklę renkama centriniame serveryje, o tai reiškia, kad klaidų pranešimai aptinkami anksti ir perduodami SMS ir el. paštu. Todėl galima imtis tikslinės intervencijos ir išvengti tolesnės žalos sistemai.

Be to, „Nexos Intelligence“ turi galimybę valdyti bet kurią atskirą siurblinę arba visas siurblines kartu. Taigi galima laikinai išjungti visą slėgio išleidimo sistemą, ypač atliekant bendros siurblinės techninę priežiūrą, ir išvengti atbulinio srauto.

Sistemos analizė

Kiekvienos siurblinės darbinė būklė visuomet matoma kompiuteryje.

Galima naudotis detalios analizės funkcijomis, įskaitant svarbiausią informaciją apie sistemos būklę. Surinkta informacija gali būti rodoma, analizuojama ir vertinama paprasta forma nuo detalių proceso kreivių iki visapusiškų metinių vertinimų.

Pažangus slėgio išleidimo sistemos su „Nexos Intelligence“ susiejimas į vieną tinklą operatoriams teikia trejopą naudą: didelis eksploatavimo patikimumas esant sklandžiai veikiančiai, problemų nekeliančiai slėgio išleidimo sistemai, visapusiškas sistemos valdymas ir energijos taupymas.