Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

Atsakomybės apribojimas

1. Atsakomybės apribojimas

Visa mūsų interneto puslapiuose pateikta informacija neteikia turtinių garantijų. Tai yra servisas, kuris nepakeičia asmeninės konsultacijos. Nepaisant kruopštaus informacijos parinkimo ir pateikimo, mes neprisiimame atsakomybės ar garantijos už informacinių paslaugų rėmuose paieškai pateiktos ir rodomos paskelbtos informacijos turinio tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą. Ieškiniai dėl atsakomybės prieš „Wilo“, reiškiami dėl materialinės arba moralinės žalos, kurią padarė naudojimasis arba nesinaudojimas pateikta informacija arba naudojimasis klaidinga ir neišsamia informacija, yra iš esmės atmetami, jei iš „Wilo“ pusės nėra jokios neabejotinai tyčinės arba dėl akivaizdaus aplaidumo atsiradusios kaltės. Be to, WILO neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl priegos prie šios svetainės ar jos naudojimo.

Jei šio teksto dalys arba atskiros formuluotės neatitiktų, nebeatitiktų arba ne visiškai atitiktų galiojančius teisės aktus, tai nebūtų taikoma likusioms dokumento dalims ir jų turinys bei galiojimui. WILO pasilieka sau teisę puslapių dalis arba visą asortimentą be atskiro įspėjimo keisti, papildyti, panaikinti arba laikinai ar visiškai nutraukti publikavimą. Prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja reglamentuoja išimtinai Vokietijos Federacinės Respublikos materialinė teisė.

2. Autorių teisės

Šiuose puslapiuose pateiktas turinys ir darbai yra WILO SE nuosavybė ir jiems taikomos Vokietijos autorių teisės. Trečiųjų šalių pranešimai yra pažymėti atskirai. Dauginimas, perdirbimas, platinimas ir bet koks panaudojimas, išeinantis už autorių teisių ribų, draudžiamas. Šių puslapių atsisiuntimai ir kopijos skirti tik privačiam, nekomerciniam naudojimui. Internete naudojami produktų aprašymai, logotipai ir įmonės emblemos saugomi prekių ženklų teisės. Mes siekiame visada gerbti kitų autorių teises arba naudojamės pačių sukurtais bei viešajam naudojimui skirtais darbais.