Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

Kaip pasirinkti nuotekų ar drenažo siurblį

Nuotekų ir drenažo siurblio pasirinkimą galima suskirstyti į kelis žingsnius:

 • Pasirinkti pačią nuotekų perpumpavimo sistemą
 • Siurblio valdymo pasirinkimas
 • Parametrų reikalingų siurblio parinkimui apskaičiavimas
 • Pats siurblio pasirinkimas parduotuvėj ar internete

Bet pradžiai bendrai apie nuotekų ir drenažo perpumpavimą. Beveik visos nuotekų ir drenažo sistemos Lietuvoje yra savitakinės, t.y. vamzdžiuose vanduo teka savitaka kaip kokioje upėje. Tačiau kartais naujai pastatytas namas, ar koks sanitarinis prietaisas, ar visas sanmazgas name atsiduria žemiau savitakinės nuotekų linijos. Taigi susidaro situacija, kuomet reikia nuotekas pakelti, kad jos toliau galėtų tekėt savitaka. Dėl to kartais nuotekų siurblių sukeliamas slėgis vadinamas kėlimo aukščiu, o patys įrenginiai - nuotekų kėlyklomis. Visų nuotekų perpumpavimo įrenginių veikimo principas panašus. Nuotekos savitaka subėga į tam tikrą talpą (įvairiausių medžiagų siurblines, bakus, bačkas ar pan.). Talpose būna sumontuoti siurbliai. Pasiekus nuotekoms tam tikrą lygį jungiami siurbliai ir nuotekos perpumpuojamos. Taip veikia visi be išimties nuotekų perpumpavimo įrenginiai.

Pačios nuotekų perpumpavimo sistemos pasirinkimas.

Nuotekų perpumavimo sistema pati iš savęs visais atvejais yra ta pati, klausimas dažniausiai yra kurioje sistemos vietoje pastatysim siurblį:

 • Jei tik vienas prietasas, ar vienas sanmazgas žemiau savitakinės nuotekų linijos, tai galime naudoti buitinius nuotekų ir drenažo perpumpavimo bakelius skirtus vienam prietaisui ar vienam sanmazgui. Wilo modeliai HiDrainLift nefekalinėms nuotekoms ir HiSewLift - fekalinėms
 • Jei kelių sanmazgų ar viso namo nuotekas surenkame į vieną sausai stovinčią talpą ir tada perpumpuojam į savitakinę nuotekų liniją. Wilo modeliai DrainLift S
 • Jei viso namo nuotekas surenkame į užkasamą siurblinę lauke. Siurblinės gali būt iš vairiausių mežiagų: plastikinės, gelžbetoninės, stiklo pluošto ar kt. Šiuo atveju siurblinės ir siurbliai komplektuojami atskirai. Wilo plastikinės siurblinės PORT 600
  Panardinami buitiniai nuotekų siurbliai STS ir TC

Pasrinkę nuotekų perpumpavimo sistemą eikime prie kito žingsnio.

Nuotekų siurblių valdymo pasirinkimas.

Buitiniai nuotekų ir drenažo siurbliai dažniausiai valdomi per integruotas į pačius siurblius plūdes. Tai pats paprasčiausias valdymas. Aišku galimi ir sudėtingesni valdymai su atskirais valdikliais, bet buitinėms sistemoms paprastai atskirai statomi valdikliai nenaudojami. Mes rekomdejuome susimontuoti avarinio lygio signalizaciją, kuri perpspėtų, kad kažkas sus sistema netvarkoj ir vandens lygis šulinyje pavojingai aukštas.

Parametrų reikalingų siurblio parinkimui apskaičiavimas.

Buitinėms reikmėms naudojamų nuotekų ir drenažo siurblių debitas paprastai net neskaičiuojamas, nes pritekėjimas paprastai labai mažas, o siurbliai vos vieną ar du kartus per dieną įsijungia. Tiesiog susikaičiuojamas reikalingas siurblio sukeliamas slėgis. Jeigu įrenginėjate rimtesnę sistemą - rekomenduojame pasikonsultuoti su vandentiekio ir nuotekų projektuotojais arba kitais specialistais. Buitinėms reikmėms siurblio sukeliamą slėgį paskaičiuot galima gan paprastai.

Slėgio skaičiavimo eiga.

Bendras reikalingas siurblio sukeliamas slėgis susideda iš 3 komponentų:

 • Geometrinio aukščių skirtumo tarp žemiausio vandens lygio siurblinėj, talpoj ar prieduobėj ir auščiausio slėginės linijos taško. Paprastai tas taškas būna įsipjovimas į savitakinę nuotekų liniją.
 • Slėgio nusotolių vamzdyne
 • Laisvo slėgio ištekėjime

Taigi, matome, kad su 1 ir 3 pozicija viskas paprasta. Aukščių skirtumą tarp žemiausio vandens lygio siurblinėj ir auščiausio slėginės linijos taško susikaičiuojam lengvai. Laisvas slėgis paprastai priimamas apie 2 m. Visa problema kaip paskaičiuot slėgio nuostolius vamzdyne. Sustambintas skaičiavimas gan paprastas: paimat vamzdyno ilgį, t.y. nuo siurblio iki ištekėjimo ir dauginat 0,1m. Taigi, jei turite 10m vamzdžio tai slėgio nuostoliai bus 1m (10*0,1=1m). Viskas.Visi žingsniai padaryti, belieka žygiuot į parduotuvę ar jungtis prie interneto ir įsigyt siurblį.