Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

Duomenų apsaugos ir privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
WILO labai atsakingai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą ir tvarkydama duomenis savo IT sistemose stengiasi apsaugoti jūsų privatumą. Kai lankotės mūsų svetainėje, galime paprašyti, be kita ko, jūsų asmens duomenų, laikydamiesi ES galiojančių teisės aktų nuostatų arba Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo.

2. Naudojimasis svetaine
Galite naudotis beveik visa mūsų svetaine mums nepateikdami savo asmens duomenų. Sužinome tik jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą, svetainę, iš kurios atėjote į mūsų svetainę, ir atskirus mūsų svetainės puslapius, kuriuose lankotės. Kai kuriems pasiūlymams ir paslaugoms, kuriuos rasite mūsų svetainėje, reikia pateikti asmens duomenis, kad juos būtų galima naudoti (pavyzdžiui, užklausoms apdoroti). Išsamiau apie tai kalbama 3 ir 4 punktuose.

3. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
Mūsų svetainėje įvairiose vietose lankytojų prašoma pateikti asmens duomenis.
Asmens duomenys – tai informacija, naudojama norint nustatyti jūsų tapatybę. Tokia informacija apima vardą, pavardę, adresą, pašto adresą, telefono numerį. Informacija, kuri nėra tiesiogiai susijusi su konkrečia tapatybe, pavyzdžiui, svetainės naudotojų skaičius, į šį apibrėžimą nepatenka.
Asmens duomens renkame, tvarkome ir naudojame tik jei jūs savanoriškai juos pateikiate. Renkamą informaciją naudojame techninio svetainės administravimo bei klientų valdymo tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina kiekvienu atveju.
Žinoma, mūsų darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo, laikydamiesi Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) 5 straipsnio.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Mums pateiktus duomenis saugome ir naudojame tik vidinėms reikmėms. Šių duomenų neparduodame ir neperduodame trečiosioms šalims, nebent duomenis paskelbti ir perduoti privalome dėl teisinių priežasčių arba teismo sprendimo.
Duomenys paslaugų ir verslo partneriams perduodami tik užklausų apdorojimo tikslais. Tokiais atvejais perduodamų duomenų kiekis sumažinamas iki būtinojo minimumo. Be to, šie paslaugų teikėjai taip pat turi laikytis Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG).

5. Duomenų apsaugos pareigūnas
Jei turite daugiau klausimų, susijusių su WILO duomenų apsauga, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

„WILO SE“
Duomenų apsaugos pareigūnui
Wilopark 1
44263 Dortmund
Vokietija
data-privacy@wilo.com

NAUDOJIMO SĄLYGOS
6. Slapukai ir IP adresai

Kai kuriose svetainės dalyse naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, atsiunčiamas iš svetainės ir išsaugomas lankytojo standžiajame diske. Niekada nenaudojame slapukų jūsų asmens informacijai saugoti. Naudojame juos tik naršymui supaprastinti ir svetainės lankytojų skaičiui nustatyti. Šie techninės prieigos duomenys negali būti atsekami iki konkretaus asmens; tai reiškia, kad atskiri vartotojai lieka anonimiški. Asmens duomenys, nepatenkantys į šią sritį, tokie kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas, neįrašomi, išskyrus atvejus, kai šią informaciją pateikiate savo noru.
Kiekvienas apsilankymas WILO svetainėje registruojamas automatiškai: registruojamas lankytojo IP adresas arba domeno pavadinimas, taip pat lankomo puslapio pavadinimas. IP adresas yra jūsų kompiuteriui priskirtas prieigos prie interneto numeris. Kiekvienas kompiuteris internete identifikuojamas pagal IP adresą; taip kompiuteriai ir serveriai tinkle atpažįsta vienas kitą ir vienas su kitu bendrauja. WILO šios informacijos riekia, kad naudodama statistinius metodus galėtų suprasti, kaip lankytojai naudojasi puslapiais. Tai padeda nuolat tobulinti savo paslaugas. (Žr. 7. „Google Analytics“.)
Jei norite sužinoti apie jūsų naršyklėje naudojamus slapukus, aktyvuokite atitinkamus naršyklės nustatymus. Naršyklėje galite nustatyti, kad slapukų apskritai negautumėte. Tačiau norime pabrėžti, kad tokiu atveju tikriausiai galėsite naudotis ne visomis svetainės funkcijomis.

7. „Google Analytics“
Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – „Google, Inc.“ („Google“) teikiama žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja slapukus – jūsų kompiuteryje išsaugomus tekstinius failus, padedančius svetainei analizuoti, kaip lankytojai ja naudojasi. Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine bus perduota ir saugoma „Google“ serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Jei šioje svetainėje bus suaktyvintas IP anonimizavimas, Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės sutarties šalių teritorijoje jūsų IP adresas bus sutrumpintas. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas pirmiausia bus perduotas „Google“ serveriui JAV ir ten sutrumpintas. Šioje svetainėje veikia IP anonimizavimas. „Google“ naudos šią informaciją šios svetainės operatoriaus vardu siekdama įvertinti jūsų naudojimąsi svetaine, rengti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti jiems kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas.
IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda „Google Analytics“ analizei, nebus susietas su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkę atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei tai padarysite, tikriausiai galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite atsisakyti būsimo „Google Analytics“ stebėjimo, atsisiuntę ir įdiegę „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį, skirtą dabartinei žiniatinklio naršyklei: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Dėl analizės įrankių su visais IP adresais naudojimo atkreipiame dėmesį, kad ši svetainė naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp()“, todėl IP adresai apdorojami tik sutrumpinti, kad nebūtų tiesioginės sąsajos su konkrečiu žmogumi.

8. Nuorodos
Mūsų svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines; mes neturime jokios įtakos trečiųjų šalių turiniui. Todėl neprisiimame jokios atsakomybės už šį išorinį turinį. Už šių puslapių turinį atsakinga organizacija, siūlanti ar valdanti susietus puslapius. Sukuriant nuorodą atitinkami puslapiai buvo tikrinami, ar galimai nepažeidžia teisės aktų. Tuo metu jokio neteisėto turinio nebuvo rasta. Tačiau nebūtų protinga tikėtis, kad nesant aiškių teisės pažeidimo požymių būtų vykdomas nuolatinis su nuoroda susijusių puslapių turinio stebėjimas. Aptikus teisės pažeidimų, atitinkamos nuorodos bus nedelsiant pašalintos.
Atkreipkite dėmesį, kad WILO nėra atsakinga už šių nuorodų duomenų apsaugą.

9. Saugumas
WILO naudoja technines ir organizacines saugumo priemones, siekdama apsaugoti tvarkomus jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar pašalinių asmenų prieigos. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų pažangą. Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.