Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

„Wilo“ įmonių socialinė atsakomybė

Žmonių, skirta žmonėms

Mes, kaip visame pasaulyje veikianti aukščiausios klasės pastatų technikos, vandentvarkos ir pramonės įrenginių bendrovė, esame atsakingi už savo klientus, visuomenę, visuomenės gerovę ir aplinką. Todėl atsakingi veiksmai ir socialinė atsakomybė, mūsų požiūriu, yra neatskiriama sėkmingos įmonės plėtros dalis.

„Wilo“ grupei įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) reiškia daug daugiau nei vien donorystę ir rėmimą. „Wilo“ visų pirma yra atsakinga už tvarų įmonių valdymą (ĮSA): sąžiningą verslo praktiką, darbuotojams palankią personalo politiką, atitinkančią tarpkultūrinį kontekstą, gamtinių išteklių ekonomišką naudojimą, klimato ir aplinkos apsaugą, vietoje prisiimtą atsakomybę bei atsakomybę tiekimo grandinėje.

Mūsų įsipareigojimai vietoje

Manome, kad mes, kaip pasauliniu mastu veikianti bendrovė su daugiau nei 60 gamybos ir pardavimo įmonių visuose pasaulio žemynuose, turime siūlyti idėjas ne tik pasauliniu, bet ir vietos lygmeniu. Siekiame, kad „Wilo“ optimaliai įsitrauktų į regionų visuomenės gyvenimą ir būtų gerai vertinama vietos gyventojų.

Dėl šios priežasties dalyvaujame daugelyje nacionalinių ir tarptautinių įmonių pilietinių, kultūros, švietimo ir paramos vystymuisi programų, skirtų mūsų artimiausiems kaimynams ir aplinkiniams rajonams. Iš toliau pateiktų pavyzdžių matyti, kas tai gali būti:

Vandens žygis! Pagalba masajams

Atsukame vandens čiaupą ir iš jo ima lietis šaltas vanduo; tai mums savaime suprantamas dalykas, o kitose pasaulio dalyse – neįsivaizduojama prabanga. Pavyzdžiui, Afrikoje žmonės kenčia dėl vandens stygiaus. Maždaug 2000-iams žmonių Šiaurės Tanzanijoje ši problema ateityje bus išspręsta: Įgyvendinus projektą „Brunnen für die Massai“ (Šulinys masajams) ir siurblių specialistui, bendrovei WILO SE, suteikus paramą, Loltepe kaimas, esantis apie 150 km į pietus nuo provincijos sostinės Aruscha, dabar yra aprūpintas vandeniu. Peter Löser, „Wilo“ Šiaurės Bavarijos regiono atstovas, projekto „Brunnen für die Massai“ organizatoriui Burkard Freitag perdavė kelių tūkstančių eurų vertės dovanojamą siurblį ir pabrėžė: „Mes, kaip pasauliniu mastu veikianti ir tvarumo siekianti įmonė, mielai remiame tokius projektus kaip „Burkard Freitags Hilfsprojekt“. Šuliniai, kuriuose naudojami siurbliai, užtikrina vandens tiekimą maždaug 30 km spinduliu aplink kaimą. Projekto metu pastatytos vandenvietės – puiki pagalba kaimo gyventojams. Loltepe yra netgi mokykla ir darželis.

„Shikeng-Wilo-Hope“ pagrindinė mokykla Jangsine

Praėjus beveik pusei amžiaus po mokyklos įkūrimo, „Shikeng“ pradinės mokyklos mokiniai turi progą žvelgti į ateitį su viltimi. Nepaisant to, kad mokykla turi ilgą ir labai sėkmingą istoriją (daugelis buvusių mokinių vėliau lankė universitetą), valstybiniams fondams trūko pinigų nuolatinei pastato techninei priežiūrai. Dėl to mokykla buvo laikoma nesaugia ir reikėjo pastatyti naują pastatą.

2008 m. „Wilo China“ inicijavo lėšų rinkimo kampaniją, skirtą „Shikeng“ pradinės mokyklos atkūrimui. Darbuotojai surinko 170000 RMB aukų, „Wilo“ dar pridėjo 50000 RMB, t. y. iš viso buvo sukaupta 220000 RMB arba 23500 EUR. Bendradarbiaujant su Jangsino švietimo reikalų institucija, naujos „Shikeng“ pradinės mokyklos statybai buvo skirta 200000 RMB, o už likusius 20000 RMB kita pradinė mokykla pasistatė biblioteką.
2010 m. baigtas naują pavadinimą gavusios „Shikeng-Wilo-Hope“ pagrindinės mokyklos pastatas. Šiuo metu yra devynios klasės, kuriose mokosi 456 mokiniai, be to, dirba 20 mokytojų ir administracijos darbuotojų. Siekiant atsidėkoti sienoje, greta naujųjų mokyklos vartų, buvo iškalti visų donorų pavadinimai ir „Wilo“ grupės logotipas.

1000 meduolių širdučių ir dosni piniginė auka

Daugiau nei 3000 lankytojų – darbuotojų ir jų artimųjų – kartu patyrė nuostabią šv. Kalėdų dvasią šv. Kalėdų vakarėlyje bendrovės būstinėje Dortmunde (buvo švenčiama greta šventinės mugės). Simpoziumo metu „Wilo“ valdyba padėkojo darbuotojams už jų 2010 metais įvykdytus įsipareigojimus: Įmonė tinkamai plėtoja savo verslą; tai įmanoma tik visiškai išnaudojant visą darbuotojų potencialą visais lygmenimis.

Registruotos tėvų, kurių vaikai serga leukemija arba navikų ligomis, asociacijos pirmininkui Hansui-Jörgui Banackui buvo ypač malonu perduoti dosnią darbuotojų auką, siekiančią daugiau nei 6000 EUR. Be to, Dortmundo klinikos vaikų ir paauglių K1 skyriui bei nepasiturinčioms šeimoms buvo padovanotos penkios „Carrera-Bahn“ žaislinės lenktynių trasos.