Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas

Geležinkelio stotis „Praterstern“, kurioje aptarnaujama maždaug 100 000 keleivių per dieną, yra transporto mazgas, kuriame keleivių srautai yra itin dideli. (Nuotrauka: Austrijos geležinkelio bendrovė ÖBB / Robert Deopito)

Šiaurinėje Vienos geležinkelio stotyje („Wiener Nordbahnhof“) perpumpavimo įrenginių stebėsena vykdoma prijungties režimu

Austrijos geležinkelių bendrovė (ÖBB), kuriai priklauso maždaug 25 000 objektų, 5 000 pastatų ir daugiau nei 1 000 geležinkelio stočių bei stotelių, yra vienas didžiausių nekilnojamojo turto savininkų „Alpių Respublikoje“. Maždaug 760 gerai parengtų specialistų rūpinasi, kad infrastruktūra galėtų veikti visą parą. Geriau užtikrinti itin svarbų nuotekų utilizavimą geležinkelio stotyse padeda internetinės paslaugos, kuriomis sėkmingai naudojamasi Šiaurinėje Vienos geležinkelio stotyje „Praterstern“. Ir siurblius, ir prijungimo infrastruktūrą tiekia „Wilo“. 2008 m. visiškai renovuotame komplekse pasirūpinta keliautojams malonia aplinka, įskaitant sanitarines patalpas. Kad būtų užtikrintas maksimalus efektyvumas, eksploatavimo sauga ir našumas, ÖBB nusprendė pasirinkti naują „Wilo“ perpumpavimo įrenginį „EMUport“.

Geležinkelio stočių tualetai – ypatingas uždavinys

„Prieigos sistemos, valymo ir priežiūros darbus atliekantis personalas gali palaikyti išorinę sanitarinių įrenginių kokybę, tačiau turi būti užtikrintas ir jų veikimas“, – aiškina Andreas Coufal, ÖBB Vienos techninio valdymo skyriaus darbuotojas. Dažnai naudojamose viešose sanitarinėse zonose tų įrenginių veikimą užtikrinti ne visada paprasta: į klozetus neretai primetama įvairių daiktų, galinčių sutrikdyti nuotekų siurblių veikimą. O dėl to kiti lankytojai patiria atitinkamų nepageidautinų padarinių. „Anksčiau tekdavo keliskart per savaitę atlikti remonto darbus, kad iš siurblių būtų pašalinti susikaupę nešmenys“, – tvirtina A. Coufal.

Nešmenų atskyrimo sistema siurblio apsaugai

„Wilo“ perpumpavimo įrenginys „EMUport“ labai sumažino užsikimšimų kartojimąsi. Jau naujai pastatytoje Vienos centrinėje stotyje 21 perpumpavimo įrenginys „EMUport“ sėkmingai užtikrina nuotekų utilizavimą. „Remdamiesi gerąja patirtimi, stotyje „Praterstern“ taip pat pasirinkome šią nešmenų atskyrimo sistemą“, – nurodo A. Coufal.

Taikant „Wilo“ sukurtų nešmenų atskyrimo sistemą, nuotekos pirmiausia patenka į rezervuarą, kuriame nešmenis sulaiko tinklelis. Tokiu būdu apdorotos nuotekos teka toliau per stovintį siurblį ir surenkamos į rezervuarą. Kai tik pasiekiamas iš anksto nustatytas pripildymo lygis, siurblys vėl išleidžia nuotekas iš rezervuaro į nešmenų surinkimo talpyklą. Iš ten nešmenys slėgio linija perduodami į kanalizacijos sistemą. Įrenginyje sumontuotos dvi nešmenų atskyrimo kameros ir siurbliai. Jie veikia pakaitomis, o trikties atveju arba atliekant techninės priežiūros darbus veikia nuolat, taigi užtikrinamas beveik nenutrūkstamas nuotekų utilizavimas.

Reguliarūs eksploataciniai bandymai ir profilaktinė techninė priežiūra lemia eksploatavimo laiką

Nešmenų atskyrimo sistema neleidžia į siurblių hidraulines sistemas patekti medžiagoms, galinčioms lengvai jas užkimšti; vis dėlto perpumpavimo įrenginių siurbliams reikalinga reguliari techninė priežiūra ir remontas. Standarte DIN EN 12056-4 nurodomi konkretūs intervalai ir priemonės. Kvalifikuotas technikas turi kas tris mėnesius atlikti komercinėms reikmėms naudojamų įrenginių techninės priežiūros darbus. Be to, operatorius vieną kartą per mėnesį turi patikrinti perpumpavimo įrenginį, stebėdamas jo veikimą bent dviejų įjungimo ir išjungimo ciklų metu.

Daugelyje ÖBB objektų tai reiškia milžinišką darbą. „Be to, dėl tokio intensyvaus naudojimo, koks yra geležinkelio stotyje, per vieną mėnesį tenka daug kartų atlikti trikčių šalinimo darbus“, – kalbėdamas apie netinkamą sanitarinių įrenginių naudojimą atliekoms šalinti nurodo Andreas Coufal. Todėl „WiloCare“ koncepcija grindžiama dviem ramsčiais: Standartizuota technine priežiūra ir remontu pagal DIN EN 12056-4, taip pat prevencija, užtikrinama tikruoju laiku vykdant įrenginių stebėseną. Šiuo tikslu perpumpavimo įrenginyje yra sumontuoti papildomi jutikliai, kurie per ryšių dėžutę siunčia įrenginio parametrus į „Wilo“ debesijos duomenų saugyklą. „Duomenų saugumo sumetimais dirbame naudodami savo internetinę sistemą“, – pasakoja Niko Kösling. „Ji tikruoju laiku analizuoja visus svarbiausius eksploatacinius parametrus. Aptikus neįprastą siurblio vartojamosios galios padidėjimą, „Wilo“ techninės priežiūros specialistai, remdamiesi vien bendrais turimais duomenimis, gali nustatyti problemą ir ją pašalinti dar prieš atsirandant gedimui.“

Atsižvelgiant į pasirinktą paslaugų paketą, darbų sąnaudos apmokamos atskirai nuo sutartų paslaugų paketų arba yra įtraukiamos į mokesčius už paslaugas. Atsakingas operatorius Andreas Coufal pažymi dar vieną papildomą ekonominį pranašumą: „Mėnesio būklės ataskaitoje be aiškių techninių duomenų taip pat pateikiami duomenys, pagal kuriuos galima tiksliai apskaičiuoti išlaidas.“ Be to, sumažėja darbo krūvis darbuotojams.„Eksploatavimo laikas labai priklauso nuo reguliarių eksploatacinių bandymų ir profilaktinės techninės priežiūros“, – teigia Thomas Huber, „WILO Pumpen Österreich GmbH“ techninės priežiūros skyriaus vadovas. „Jeigu šiuos užduotys atliekamos netinkamai, – kaip teigia T. Huber, remdamasis savo patirtimi, – siurblių eksploatavimo trukmė sutrumpėja, o faktinės eksploatavimo ciklo sąnaudos padidėja nepriklausomai nuo gamintojo.“

Perpumpavimo įrenginys yra prijungtas prie kanalizacijos sistemos – maždaug 6 metrai žemiau atgalinės patvankos lygmens – ir prie kompiuterinio tinklo. Teikiant „WiloCare“ paslaugą prijungties režimu vykdoma stebėsena leidžia gerokai padidinti įrenginio eksploatavimo saugą ir pailginti jo eksploatavimo laiką. (Nuotrauka: Austrijos geležinkelio bendrovė ÖBB / Andreas Coufal)

Skaitmeninimas, palengvinantis stebėseną

Naudojant perpumpavimo įrenginius „EMUport“ su nešmenų atskyrimo sistema, trikčių šalinimo darbų prireikia dvigubai rečiau. Kai stebėsena vykdoma naudojantis „WiloCare“, nebūna didelių veikimo sutrikimų, nes ši paslauga leidžia optimizuoti eksploatacinius parametrus ir pašalinti galimus trikčių šaltinius. Kita vertus, patikimą veikimą padeda užtikrinti ir reguliarūs reikiamą specializaciją turinčių „Wilo“ technikų atliekami techninės priežiūros darbai ir ÖBB darbuotojų laiku vykdoma nešmenų atskyrimo sistemos talpyklų kontrolė.

Šiaurinėje Vienos geležinkelio stotyje ir visai šalia esančiame daug lankytojų pritraukiančiame „Prater“ pramogų parke įrengtų sanitarinių įrenginių veikimas ir švara yra svarbus veiksnys, padedantis pagerinti transporto mazgo, kuriame per dieną aptarnaujama maždaug 100 000 keleivių, įvaizdį.

‘WiloCare’

Trys siūlomi paslaugų paketai yra skirti „jautriems“ siurblių naudojimo būdams – netgi juos derinant. Slėgio kėlimo stotelės ir nuotekų perpumpavimo įrenginiai būtų tipiškiausi pavyzdžiai, nes gedimo atveju neišvengiamai atsirastų tiekimo ir šalinimo problemų, taip pat dažnai būtų patiriama didelių remonto išlaidų. Internetinių paslaugų tikslas yra užtikrinti siurblių sistemų, t. y. ir naujų, ir esamų įrenginių, techninį ir ekonominį efektyvumą.

Sužinokite daugiau.