Join the ecolution

Join the ecolution ūdens apsaimniekošana

Energoresursu un ūdens nepietiekamība rada lielus izaicinājumus ūdens apsaimniekošanas nozarē visā pasaulē. Nemitīgi pieaugošās enerģijas izmaksas, aizvien ekstrēmāki laikapstākļi un pieaugošās notekūdeņu attīrīšanas prasības veicina ekoloģisku un ekonomisku risinājumu meklējumus. Izmantojot Ecolution, mēs pieņemam pārmaiņas un aktīvi piedalāmies jaunu risinājumu kopradē! Mūsu energoefektīvie, ekspluatācijā drošie un ilgtspējīgie izstrādājumi ir mūsdienīgi risinājumi ūdens apsaimniekošanas nozares drošai nākotnei.

Izmantojiet iespēju un kļūstiet par personu, kas pieņem uz drošu nākotni vērstus lēmumus.
Pievienojieties mūsu kustībai: Join the ecolution.

Uzlabojiet enerģoefektivitāti.

Augošās enerģijas izmaksas un aizvien stingrākas CO2 emisiju pēdas nospieduma samazinājuma prasības rada jaunus izaicinājumus ūdenssaimniecības nozares projektētājiem vai iekārtu operatoriem. Lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi, piemēram, sūkņu sistēmas ar augstu, nākotnes prasībām atbilstošu efektivitātes līmeni. Mēs sniedzam jums atbalstu, piedāvājot augstas efektivitātes sūkņus un inteliģentās sūkņu vadības sistēmas. Mūsu inovatīvā tehnoloģija maksimizē kopējo lietderības koeficientu un samazina jūsu patērētās enerģijas daudzumu.

Investējiet energoefektīvos risinājumos, nodrošinot ilgtspējīgu enerģijas patēriņa samazinājumu.

Uzlabojiet darbības drošību.

Mazāks ūdens daudzums kanalizācijas tīklā, šķiedrvielu likvidēšana tualetēs, kā arī aizvien neregulārāki un ekstrēmāki laikapstākļi izraisa dārgas ūdens apsaimniekošanas nozares iekārtu atteices. Kā operatoram jums jāspēj paļauties uz savām sūkņu sistēmām. Tādēļ uzņēmumā Wilo uzsvars tiek likts uz sistēmiskiem notekūdeņu tehnoloģiju risinājumiem, izmantojot mūsdienīgākos notekūdeņu sūkņus ar inovatīvu hidraulikas dizainu, jaunākajām motoru tehnoloģijām un digitālo kontroli. Tādā veidā, nodrošinot maksimālu darbības drošību, varam uzturēt zemas ekspluatācijas izmaksas.

Izmantojiet inovatīvos sistēmas risinājumus ilgtspējīgai un drošai iekārtu darbībai.

Pārsniedziet vides prasības.

Ūdens aizsardzība un pieaugošais, klimata pārmaiņu izraisītais ūdens trūkums pieprasa atbildīgāk izmantot ūdens resursus un ieviest jaunus pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens kvalitāti.

Lai, izmantojot secīgi pieslēgto papildu attīrīšanas posmu, no ūdens atdalītu mikroskopiskās kaitīgās vielas, jums ir nepieciešamas uzticamas tehnoloģiskās iekārtas. Wilo jums piedāvā ilgtspējīgus un vienlaicīgi īpaši efektīvus risinājumus. Tādējādi varēsiet būt droši, ka uzstādāt iekārtas, kuras varēsiet lietot nākotnē, uzturēsiet zemas ekspluatācijas izmaksas un pat pārsniegsiet apkārtējās vides aizsardzības prasības.

Uzziniet vairāk par mūsu efektīvajiem izstrādājumiem un to, kā tie nodrošina uzticamu atbalstu jūsu procesiem.

Ecolution Award 2024

 – mūsu balva ūdens apsaimniekošanas nākotnes veidotājiem

Vai jau šodien esat to skaitā, kas ūdens apsaimniekošanas nozarē domā „Ecolution” kategorijās? Vai jūsu projekts atbilst prasībām? Tad piesakieties jau tagad!

Ecolution Award 2024 piešķir trīs kategorijās:

  • Energoefektivitātes paaugstināšana
  • Darbības drošības paaugstināšana
  • Vides prasību pārsniegšana

Balva ir ne tikai apbalvojums un ielūgums uz apbalvošanas ceremoniju – apsolām arī veltīt jūsu projektam nepieciešamo uzmanību! Jūsu projekts kļūs par Wilo būtiskāko atsauci, ar kuru, izmantojot mūsu mediju kanālus, dalīsimies visā pasaulē.