Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums
Sociālais atbalsts sabiedrībai no Wilo

Sociālais atbalsts sabiedrībai no Wilo

Ilgtspēja un atbildība

Kā globālas darbības pirmšķirīgu produktu piedāvātājs ēku tehnikai, ūdens apsaimniekošanai un rūpniecībai, mēs uzņemamies atbildību – pret mūsu klientiem, sabiedrību, sociālo labklājību un vidi. Tādēļ atbildīga tirdzniecība un sabiedrības iesaistīšana mums ir sekmīgas uzņēmuma attīstības neatņemama daļa.

Wilo grupai Corporate Social Responsibility, saīsināti CSR, nozīmē daudz vairāk par dāvināšanu un sponsorēšanu. Wilo gadījumā CSR nozīmē ilgtspējīgu uzņēmuma vadīšanu: godīga uzņēmējdarbības prakse, uz darbiniekiem orientēta personāla politika starpkultūru kontekstā, taupīga dabas resursu izmantošana, klimata un vides aizsardzība, saistības uz vietas un atbildība piegādes ķēdē.

Dalība kultūras, izglītības un attīstības veicināšanā

Mēs uzskatām, ka globālam tirgus dalībniekam ar vairāk nekā 60 ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem visos pasaules kontinentos, lai tas ilgstoši varētu būt sekmīgs, ir jādomā ne tikai globāli, bet arī lokāli. Šai ziņā mūsu mērķis ir, lai Wilo būtu optimāli iesaistīts reģionālajā sabiedrībā un vietējie cilvēki to uztvertu pozitīvi.

Tādēļ mēs iesaistāmies neskaitāmās nacionālās un starptautiskās korporatīvās pavalstniecības kultūras, izglītības un attīstības veicināšanas programmās mūsu tiešā apkaimē un vietējā apkārtnē. To, kā tas izskatās, raksturo šādi piemēri:

Ūdens maršs – palīdzība masajiem

Sociālais atbalsts sabiedrībai no Wilo

Sociālais atbalsts sabiedrībai no Wilo

Ūdens trūkuma jautājums

Atgriežam ūdens krānu, un vēsais šķidrums jau burbuļo – mums tas ir pašsaprotami, bet citās pasaules daļās tā ir neiedomājama greznība. Piemēram, Āfrikā cilvēki cieš no ūdens trūkuma. Apmēram 2000 cilvēkiem Ziemeļtanzānijā šī problēma turpmāk ir atrisināta. Ar projekta „Akas masajiem” palīdzību un WILO SE sūkņu speciālistu ziedojumu apmēram 150 kilometrus uz dienvidiem no provinces centra Arušas (Aruscha) esošais Loltepes (Loltepes) ciems tagad ir apgādāts ar ūdeni. Pēters Lēzers (Peter Löser), Wilo Ziemeļbavārijas apgabala pārstāvis, nodeva sūkņu ziedojumu vairāku tūkstošu eiro vērtībā Burkardam Freitāgam (Burkard Freitag), projekta „Akas masajiem” organizatoram, un uzsvēra: „Kā pasaules mēroga uzņēmums, kam rūp ilgtspējība, mēs labprāt atbalstām tādus projektus kā Burkarda Freitāga palīdzības projekts.” Akas, kurās izmantoti sūkņi, nodrošina ūdensapgādi apmēram 30 kilometru apkārtnē ap ciemu. Ūdens ņemšanas vietas, kas ir radītas projekta ietvaros, ir liels atbalsts ciema iedzīvotājiem. Loltepes ciemā ir pat skola un bērnudārzs.

Šikengas (Shikeng) Wilo cerības pamatskola Jangksinā (Yangxin)

Gandrīz pusgadsimtu pēc skolas dibināšanas Šikengas pamatskolas skolēniem atkal ir pamats ar cerībām raudzīties nākotnē. Neskatoties uz skolas garo un caur un cauri sekmīgo vēsturi – daudzi skolas absolventi vēlāk apmeklējuši universitāti –, ir trūcis valsts finansējuma, lai ēku ilgstoši uzturētu kārtībā. Rezultātā skolas ēka tika novērtēta kā nedroša, bija pienācis laiks jaunas ēkas būvniecībai.

2008. gadā Wilo China uzsāka ziedojumu vākšanas akciju Šikengas pamatskolas rekonstrukcijai. Darbinieki savāca ziedojumus 170 000 CNY apmērā. Wilo pievienoja vēl 50 000 CNY – kopā tātad bija pieejami 220 000 CNY, tas atbilst apmēram 23 500 EUR. Sadarbībā ar Jangksinas skolu pārvaldi 200 000 CNY tika izlietoti Šikengas pamatskolas jaunceltnes būvniecībai, ar pārējiem 20 000 CNY kādai citai pamatskolai tika nodrošināta bibliotēkas celtniecība.
2010. gadā tika pabeigta pārdēvētās Šikengas Wilo cerības pamatskolas mācību ēka. Šobrīd te 20 skolotāji un pārvaldes darbinieki māca deviņas klases ar 456 skolēniem. Kā pateicības zīme sienā blakus jaunajiem skolas vārtiem tika iegravēti visu ziedotāju vārdi, kā arī Wilo grupas logotips.

1000 piparkūku sveces un plašs ziedojums

Vairāk nekā 3000 apmeklētāju – darbinieki un viņu piederīgie – apvienoja Ziemsvētku noskaņu ar augstsirdību pie Ziemsvētku tirdziņam uzslieta Ziemsvētku ugunskura uzņēmuma galvenajā mītnē Dortmundē. Jaukā noskaņā pavadītajā pasākumā Wilo priekšsēdētājs pateicās darbiniekiem par viņu izcilo ieguldījumu 2010. gadā. Uzņēmums atskatījās uz ļoti pozitīvo darījumu norisi, kas varēja būt iespējama tikai ar visa personāla pilnu ieguldījumu visos līmeņos.

Valdes priekšsēdētājs Hanss Jergs Banaks (Hans-Jörg Banack) bija īpaši priecīgs par to, ka varēja nodot Dortmundes Vecāku padomei leikēmijas un audzēju skartajiem bērniem plašo personāla ziedojumu vairāk nekā 6000 EUR apmērā. Turklāt bērnu un jaunatnes medicīnas klīnikas stacijai K1 Dortmundes klīnikā, kā arī trūcīgajām ģimenēm tika nodotas piecas spēļu autotrases.