Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Ātra un efektīva pretošanās klimata pārmaiņām

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions – uzsāciet „enerģijas maiņu” ar proaktīviem efektivitātes pasākumiem.

Nepieciešamība pēc ilgtspējīgas enerģijas resursu izmantošanas ir neapstrīdama, ņemot vērā klimata pārmaiņas. Āzijas un Āfrikas urbanizācija un rietumu modeļa labklājības sasniegšana liecina, ka atteikšanās stratēģijas nav risinājums. Daudz vairāk ir pieprasīti būtiski uzlabojumi enerģijas efektivitātē, it sevišķi tad, ja tie ir arī īsā laikā īstenojami.

Ekoloģija – izaugsmes dzinējs

„Enerģijas maiņa” ir viens no lielākajiem vides un ekonomiski politiskajiem izaicinājumiem nākamajos gadu desmitos. Viena no valstīm, kas ir formulējusi konkrētus mērķus, lai „enerģijas maiņa” izdotos, ir Vācija. Vācija plāno līdz 2050. gadam ne tikai 80 % no nākotnes elektrības patēriņa apmierināt ar atjaunojamo enerģiju, bet arī papildus pazemināt primārās enerģijas patēriņu par 50 % salīdzinājumā ar 2008. gadu.

Ja mums izdosies pierādīt, ka vides aizsardzība un ekonomikas izaugsme nav pretstati, Vācijas modelis kļūs par starptautisku paraugu un nostiprinās un paplašinās mūsu nozīmi globālajā ekonomikā.

CO2 emisiju samazināšana – vispasaules izaicinājums

Wilo jau gadu desmitiem strādā pie enerģijas efektivitātes tēmas. Vairums visu pasaulē izmantoto sūkņu uzskatāmi par tehnoloģiski novecojušiem. Nomainot vecos neregulējamos sūkņus pret moderniem augstas efektivitātes sūkņiem, var īstenot milzīgu potenciālo ietaupījumu. CO2 emisijas visā pasaulē varētu tikt ilgtspējīgi samazināta.

Iniciatīva lielākam ekonomiskumam un ilgtspējībai

Wilo-Energy Solutions ir iniciatīva, kas veicina vēl funkcionējošu, bet neregulējamu sūkņu proaktīvu nomaiņu pret Wilo augstas efektivitātes sūkņiem. Mēs parādām visas priekšlaicīgās pārejas priekšrocības sabiedrisko, rūpniecisko un industriālo ēku, iekārtu un objektu operatoriem. Neskaitot pozitīvo ietekmi uz vidi, ir arī tādi argumenti kā par 80 % mazākas enerģijas izmaksas, kā arī nākotnes, apgādes un higiēnas drošība.

Optimāla enerģijas efektivitāte katram izmantošanas veidam

Wilo sūkņu tehniku izmanto apkures, dzesēšanas, kondicionēšanas, ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas nozarē, kā arī industriālajā pielietojumā. Wilo-Energy Solutions ietvaros mēs iepazīstinām ar 6 modeļiem, kas piedāvā optimālu enerģijas efektivitāti teju jebkuram izmantošanas veidam.

Mūsu īpašie produkti:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA