Ievads

"WILO SE"
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund

Tālr.: 0231 4102-0
Fakss: 0231 4102-7575
wilo@wilo.com

Priekšsēdētājs:
Oliver Hermes, padomes priekšsēdētājs
Georg Weber
Mathias Weyers

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs:
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber
Galvenā mītne un juridiskā adrese
Dortmund, Deutschland

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
DE182676993

Reģistrācija Dortmundes pirmās instances tiesā
HRB 21356

Atbildīgais par tīmeklī publicēto saturu:
Jan Radzey
Tālr.: 0231 4102-0
Fakss: 0231 4102-7363