Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

INFO

Wilo Baltic SIA
Ķengaraga iela 10B,
Rīga, LV-1063, Latvija

Tālr.: +371 67145229
info-lv@wilo.com

Paraksttiesīgā persona:
Juris Brinkmanis, valdes loceklis, direktors

Uzņēmuma reģistrācijas numurs:
40003390456
PVN reģistrācijas numurs:
LV40003390456

Atbildīgais par tīmeklī publicēto saturu:
Kristīne Brasliņa
Tālr.: +371 67145229