Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Wilo-Financial Services – SMART sūkņu maiņas finansēšana

Finansējums nākotnei jau šodien

Kādēļ saņemt finansējumu un tieši izmantojot Wilo pakalpojumus?

Mēs zinām, ka vajadzīgām investīcijām enerģijas efektivitātes pasākumos ir jākonkurē ar dažādiem projektiem. Bez jau minētā bankas joprojām bieži vilcinās ar mazāku un vidēju investīciju nodomu finansēšanu enerģijas efektivitātes jomā.

Šo finansēšanas šķērsli mēs vēlamies likvidēt, jo zinām, ka bieži vien pietiek jau ar enerģijas izmaksu ietaupījumu, lai refinansētu sūkņu proaktīvu maiņu. Mēs palīdzam saviem klientiem īstenot projektus, kas nodrošina viņu nākotnes panākumus.

Mēs izprotam finansēšanu kā mūsu pilna laika servisa neatņemamu daļu, kurā Wilo saviem klientiem piedāvā visaptverošus pakalpojumus – visos pirkuma posmos visam produktu piedāvājumam.

Serviss sākas ar projekta konsultāciju par proaktīvu sūkņu maiņu, turpinās ar finansēšanu un noslēdzas ar ekspluatācijas uzsākšanu un Wilo rūpnīcas klientu servisa veiktu vēlāku apkopi.

Ar šiem finansēšanas risinājumiem mēs vēlamies veicināt savu klientu panākumus. Tas mūs ir motivējis izstrādāt SMART finansēšanas pamatprincipus.

SMART finansēšana

Wilo raugās uz klientu, viņa darījumiem un uz klimatu kopumā. Izmantojot SMART finansēšanas risinājumus, tiek uzreiz atbrīvota likviditāte, ko var izmantot citiem projektiem un tālākai izaugsmei.

Tādēļ SMART nozīmē:

  • Vides aizsardzību
  • Darījumu apjoma pieaugumu
  • Nākotnes sakārtošanu
  • CO2 emisiju samazinājumu
  • Enerģijas ietaupījuma transformāciju

Vienlaikus SMART finansēšana nozīmē inovatīvus un intelektiskus finansēšanas risinājumus, kas jaunu sūkņu pirkšanu vai sūkņu nomaiņu padara tik efektīvu, cik iespējams, un salīdzinājumā ar parastiem finansēšanas veidiem dara iespējamas elastīgi veidojamas investīcijas.

Vienkārša un gudra finansēšana, izmantojot Wilo-Energy Solutions

Veicot proaktīvu sūkņu maiņu, piemēram, ūdenssaimniecībā, komunālajā ēkā vai ražošanas procesos, vēl funkcionējoši esošie sūkņi tiek aizstāti ar Wilo augstas efektivitātes sūkņiem, kas no pirmās dienas taupa enerģijas izmaksas un tādējādi var tikt ierēķināti jauno sūkņu finansēšanā. Ietaupījumus var izmantot refinansēšanai, investīcijas amortizējas jau pēc dažiem gadiem, nepatērējot līdzekļus no uzņēmuma aktīviem. Wilo ir un paliek galvenais klienta saziņas partneris un kopīgi izstrādā finansēšanas risinājumus atbilstoši vajadzībām.

Priekšrocības:

Wilo-Financial Services

  • Jaunu finansēšanas avotu atklāšana
  • Uzņēmuma likviditātes saudzēšana
  • Efektīvu finansēšanas risinājumu iespējamība

Vai vēlaties individuālu konsultāciju?

Lūdzu, sazinieties ar mums