Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Nākotnes prasībām atbilstošs un efektīvs projekts un darbs ar “Wilo”

Mēs esam viens no nozarē vadošajiem būvniecības pakalpojumu un ūdens resursu apsaimniekošanas risinājumu nodrošinātājiem. Piedāvājam plašu produktu un pakalpojumu klāstu, tostarp modernu BIM modeļu izstrādi, kas atbilst jūsu projekta prasībām.

Neatkarīgi no projekta mēroga, izmantojot mūsu BIM modeļus, varēsiet pilnveidot plānošanas procesa drošību un veikt agrīnas pārbaudes un kļūdu analīzi.

BIM modelī var iekļaut pilnībā visu būves vai infrastruktūras dzīves ciklu un, tas būs noderīgs visos posmos, tostarp projekta priekšlikuma un tehniskā projekta izstrādes posmā, piedaloties konkursā un īstenojot konsultācijas ar būvdarbiem saistītajos jautājumos, kā arī veicot uzraudzību un kārtējos uzturēšanas darbus.

Vienmēr varat paļauties uz “Wilo” risinājumiem – izmantojiet BIM modeļus visos sava projekta posmos.

ETIM klasificētus BIM modeļus uzņēmums Wilo nodrošina, izmantojot Cadenas risinājumus

No 2020. gada vidus uzņēmums Wilo piedāvā jaunu BIM datu portālu. Par savu stratēģisko partneri esam izvēlējušies uzņēmumu “CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH”, kas cita starpā ir vadošais elektronisko CAD produktu katalogu (eCATALOGsolutions) programmatūras izstrādātājs.

Papildinformācija par jauno risinājumu ir pieejama šeit: Video Youtube

Tagad šajā platformā Wilo piedāvā konsultantiem vislabāko atbalstu un BIM modeļus kanalizācijas, tīra ūdens, standarta un izjaucama korpusa aksiālajiem sūkņiem. Ir pieejami arī maisītājiem paredzēti modeļi. BIM modeļos ir ietverti attiecīgajās ETIM klases (EC) metadati visu ETIM dalībvalstu valodās, un tie ir ģeometriski standartizēti, ja ir pieejama ETIM modelēšanas klase (MC).

Tādējādi piemērotu sūkni var izvēlēties tieši pēc tā (ETIM) parametriem, kā arī tā datus var lejupielādēt, piemēram, Revit, STEP vai DWG formātā, un integrēt BIM būvniecības modelī. Lietojot CADENAS nodrošināto spraudni, var ievērojami vieglāk un efektīvāk izvēlēties vispiemērotāko risinājumu tieši pazīstamajā CAD vidē. ETIM klasifikācija arī palīdz novērst nepareizas tehniskās interpretācijas un lingvistiskos pārpratumus, un konsultants var veikt konkurējošo produktu neitrālu salīdzināšanu.

Uzņēmums Wilo piedāvā sūkņu modeļus ar izšķirtspēju LOD 200 (ģeogrāfiskais izgriezums), LOD 300 (precīza ģeometrija) un LOD 350 un papildu stiprināšanas punktiem.

Tuvākajos mēnešos BIM portāls tiks ievērojami papildināts, un tam tiks pievienoti jauni komerciālo būvniecības pakalpojumu izstrādājumi. Pašlaik risinājumu šiem izstrādājumiem piedāvājam, izmantojot spraudni Wilo Revit.

CAD Homepage

Profesionālu CAD konstrukciju ātra izveide. Praktiskais Wilo CAD katalogs sniedz plānotājam un iekārtu tehniķim ātru piekļuvi Wilo sūkņu un sūkņu sistēmu 2D un 3D CAD datiem.

Ar dažiem klikšķiem pietiek, lai izvēlētos vēlamo rasējumu ar nepieciešamo formātu (DWG 2D vai 3D un STEP) un uzsāktu lejupielādi.

Wilo CAD katalogā jums visu diennakti bez ilgas izpētes ir pieejami mērogam atbilstoši rasējumi.

CAD 2D un 3D katalogs

Kas ir būves informācijas modelēšana (BIM)?

Būves informācijas modelēšana (BIM) ir būvniecības projektēšanas metode, kas tiek izmantota, lai ilustrētu būves tehniskās un funkcionālās īpašības, izmantojot virtuālu 3D modeli. Pirms būvdarbu sākšanas tiek apkopoti visi būtiskie dati, tādējādi radot konstrukcijas “digitālo dublikātu”. Būvniecības stadijā visām ieinteresētajām pusēm ir piekļuve dublikātam un līdz ar to arī pašreizējam būvniecības statusam un plānam.

Consultant Jens - SiBoost

BIM metode ir optimizācijas process, kura nolūks ir padarīt projektu vadību ātrāku un rentablāku. BIM metodi var izmantot dažādu mērogu projektos, un daudzās valstīs tā ir obligāta prasība arhitektiem un konsultantiem, kuri iesniedz piedāvājumu publiskā iepirkuma konkursā.

Pateicoties šādām priekšrocībām, attīstītāji var saīsināt būvniecības termiņus un samazināt izmaksas, salīdzinot ar tradicionālajām būvniecības metodēm:

  • iespējamās kļūdas var atklāt jau koncepcijas izstrādes posmā un līdz ar to no tām var savlaicīgi izvairīties. Piemēram, digitālajā dublikātā viegli var pamanīt un izlabot neatbilstības cauruļu datos;
  • tiek sekmēta produktivitāte, jo visas ieinteresētās puses var piekļūt pastāvīgi atjauninātiem datiem un plāniem;
  • papildus CAD ģeometriskajiem datiem ir pieejama tehniskā informācija.

BIM modeli var izmantot visā būves dzīves ciklā

Kad būvniecības posms tiek pabeigts, digitālais dublikāts paliek attīstītāja īpašums. Tajā iekļauto informāciju attīstītājs var izmantot, lai rentabli pārvadītu ēkas apsaimniekošanas procesus. Pat ja ēka tiek nojaukta, digitālajā dublikātā iekļauto informāciju var izmantot, lai nodrošinātu atbilstošu izejmateriālu iznīcināšanu un pārstrādi. Tādējādi BIM ir noderīgs visām ieinteresētajām pusēm.

BIM standartizācija

Speciālisti, kuri savos projektos izmantoja BIM metodi, atzīst, ka tai nav trūkumu. BIM metode ir atzīta jau daudzās valstīs un tā tiek plaši izmantota attiecīgajās nozarēs. Bieži vien tās izmantošana valsts finansētos būvniecības projektos ir obligāta prasība.

Arī Vācijā šī metode kļūst arvien populārāka. 2015. gada beigās Federālā transporta un digitālās infrastruktūras ministrija (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukture) izveidoja liela mēroga projektu izstrādes komisiju un uzsāka izmēģinājuma projektu īstenošanu. Kopš 2017. gada vidus tika uzsākts aizvien lielāks skaits transporta infrastruktūras projektu, kuros tika izmantota BIM metode. Tā nolūks ir panākt, lai no 2020. gada BIM metodes izmantošana federālajos transporta infrastruktūras projektos būtu obligāta.

BIM Lifecycle (English)

Bieži uzdotie jautājumi par BIM metodi

Ar ko BIM modeļi atšķiras no tradicionālajiem CAD modeļiem?

Papildus 3D CAD modeļa datiem BIM modelī ir iekļauti vēl citi metadati, piemēram, izstrādājumu numuri un apraksti, atloku/savienotājcauruļu ar vītni savienojumu izmēri, informācija par elektrisko savienojumu pieslēgšanu un visi uzstādīšanas darbos svarīgie izmēri. Nākotnē BIM modeļos varēs iekļaut papildu sūkņa datus, piemēram, sūkņa hidraulisko ražīgumu, veiktspējas rādītājus, vadības režīmus (dp-v, dp-c un no ātruma atkarīga regulēšana). Modeļu standartizācija vēl nav pabeigta, tomēr sagaidāms, ka turpmāko mēnešu un gadu laikā tiks pievienoti vēl citi dati, tostarp ielikšanas telpas, otrreizējās pārstrādes informācija un programmatūras algoritmi.

Bieži vien tiek pieminēti 4D vai pat 7D BIM modeļi. Ko nozīmē 4D un 7D?

4D un 7D attiecas uz informācijas slāņu skaitu šajos BIM modeļos. Sākumpunkts ir 3D modeļi, kas matemātiski sniedz iespēju parādīt dažādu objektu telpisko saistību un pārklāšanos. Ar ceturto dimensiju (4D) telpiskajai dimensijai tiek pievienots laika komponents (informācija, kas attiecas uz laiku un datumiem), savukārt piektā dimensija (5D) satur izmaksu datus. 7D modelī ir iekļauta arī informācija par ilgtspēju un efektivitāti (6D) un objekta apsaimniekošanu (7D).

Vai manā projektā ir jāizmanto BIM metode?

Mūsdienās daudzās valstīs BIM metode tiek izmantota arvien biežāk. Bieži vien tās izmantošana ir obligāta publiskā iepirkuma projektos. Tas tiek pamatots ar ārkārtīgi lielām priekšrocībām visā projekta dzīves ciklā. Privātā sektora būvprojektos, kur faktiski ir iezīmējams šīs metodes pirmsākums, BIM metodes izmantošana nav obligāta, tomēr arī šajā sektorā tā tiek izmantota arvien vairāk. Vienīgā joma, kurā tuvākajā nākotnē, visticamāk, BIM metode netiks izmantota, ir atsevišķo un dvīņu privātmāju konfigurācija. Tas ir saistīts ar ēku tehniskā aprīkojuma nelielo īpatsvaru un to, ka šajos projektos nav jāparedz apsaimniekošanas posms.

Ko nozīmē ETIM standartizācija?

Iniciatīva ETIM (ElektroTechnisches Informations Modell (Vācija) – elektrotehniskās informācijas modelis) attiecas uz elektronisko datu apmaiņas standartizāciju elektrisko tehnoloģiju jomā (elektroinstalācijas izstrādājumi, mājsaimniecības preces un plaša patēriņa elektronika) un saistītajās nozarēs (pašlaik cita starpā ietver apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas/sanitāro tehniku), lai šos izstrādājumus varētu tirgot elektroniski. Standarts ir izstrādāts atbilstoši attiecīgo nozaru prasībām, lai varētu izveidot saskaņotus izstrādājumu tehniskos aprakstus un nodrošinātu atbilstošu to klasifikāciju. Tiek izveidotas nehierarhiskas izstrādājumu klases. Pēc tam līdzīgi izstrādājumi tiek klasificēti vienā izstrādājumu klasē. Izstrādājumu klases nosaukumu var atrast arī, izmantojot piešķirtos sinonīmus, kas novirza uz pareizo klasi. Izstrādājuma raksturīgās tehniskās īpašības katrai klasei nosaka izstrādājumu eksperti. Tā rezultātā tiek izveidota ETIM klasifikācija.

Pateicoties standartizācijai, neatkarīgi no piegādātāja tehniskos izstrādājumus var atrast pēc to klases vai parametriem. ETIM izmanto, nododot produktu tehniskos datus, piemēram, tiešsaistes katalogos. ETIM būtībā ir bezmaksas standarts – datu modeli var izmantot ikviens, nemaksājot licences maksu. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas nozare (tostarp sanitārās, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas) tika iekļauta ETIM versijā 7.0 (2017. gadā).

Atklātā/slēgtā BIM metode

Izmantojot slēgto BIM metodi, tiek aprakstīta no programmatūras atkarīga digitālo būvniecības modeļu datu apmaiņa, lietojot tādus slēgtus un ar īpašumtiesībām aizsargātus failu formātus kā Revit, Allplan, Archicad utt.

Savukārt, izmantojot atklāto BIM metodi, būvniecības modeļu datu apmaiņa ir iespējama neatkarīgi no lietotās programmatūras. Šajā gadījumā izmanto atklātu, neoriģinālo faila formātu, piemēram, IFC (Industry Foundation Classes – nozares pamata klases). Nav ierobežojumu attiecībā uz ģeometrisko modeļu datu apmaiņu, savukārt datu modeļu apmaiņa tiek ierobežota.

Attīstības līmenis (LoD)

BIM metodē jēdzienus Informācijas līmenis (Level of Information – LoI), Ģeometrijas līmenis (Level of Geometry – LoG) un Saskaņošanas līmenis (Level of Coordination – LoC) izmanto piecos posmos ar vērtību no 100 līdz 500: 100 – koncepcijas posms; 200 – aptuvenā ģeometrija; 300 – precīzā ģeometrija; 400 – izstrādes posms; 500 – būvniecības posms. Jēdziens Attīstības līmenis (Level of Development – LoD) satur daļējus LoI, LoC un LoG indikatorus, un tas nosaka virtuālā komponenta vispārējo attīstības statusu.