Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Energosaimniecība – Anpara Power Station elektrostacija Indijā

Enerģija ir dzīves pamatvienība. Dzīvniekiem, augiem, cilvēkiem enerģija ir nepieciešama, un viņi to izmanto. Tādēļ enerģijas pieprasījums pasaulē pastāvīgi un strauji pieaug. Līdz ar to viens no svarīgākajiem tehnoloģiskā progresa uzdevumiem ir aizvien efektīvāki enerģijas izmantošanas un ražošanas veidi. Indijā esošā Anpara Power Station ir viena no jaunākajām un vienlaikus lielākajām ogļu elektrostacijām Āzijas kontinentālajā daļā. Tās projekta plānošanas un īstenošanas gaitā būtiska loma bija ne tikai ekonomiskajam izdevīgumam, bet arī ekoloģiskajam līdzsvaram.

Ārkārtīgi lielam pieprasījumam paredzētu un vajadzībām atbilstošu sūkņu izstrāde

Lai apmierinātu šīs 1200 MW elektrostacijas gigantisko dzesēšanas ūdens pieprasījumu, Wilo izstrādāja savu sūkņa veidu – vertikālo caurules korpusa sūkni. Dzesēšanas ūdens sūknēšanai kopumā tiek izmantoti pieci šādi milzīgie sūkņi. To uzdevumos ietilpst neattīrīta, tehniskā un dzesēšanas ūdens ņemšana un transportēšana, apūdeņošana un drenāža, kā arī pārplūšanas aizsardzības nodrošināšana. Katrs sūknis patērē 3400 kW jaudas un padod 35 600 m³ ūdens stundā. Turklāt runa ir par lielākajiem metāla dzesēšanas ūdens sūkņiem, kādi jebkad uzbūvēti Dienvidāzijas enerģijas sektorā.

Augsts 90% hidrauliskais lietderības koeficients

Visa sistēma tika pielāgota konkrētām prasībām un lielai ūdens plūsmai. Pielietojot vismodernākos materiālus un tehnoloģijas, sūkņiem tika panākts ārkārtīgi augsts 90 procentu hidrauliskās lietderības koeficients. Līdz ar to, pateicoties ilggadējai Wilo pieredzei augstas efektivitātes hidraulikas jomā, potenciālais enerģētiskais ietaupījums šajā jaudas diapazonā ir ārkārtīgi liels un nodrošina milzīgu enerģijas izmaksu samazinājumu.