Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Risinājumi notekūdeņu attīrīšanai

Resursu trūkums un nepārtraukti pieaugošais pieprasījums pēc saldūdens prasa efektīvu un uzticamu ūdens attīrīšanas risinājumu. Wilo izmanto digitalizācijas un automatizācijas piedāvātās iespējas, lai optimizētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Neatkarīgi no tā, vai uzdevums ir esošās iekārtas kapitālais remonts vai jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektēšana, mūsu risinājumi piedāvā izcilu efektivitāti un atvieglo jūsu ikdienas darbu.

Systemgrafik

Wilo-TP Control – automātiski lielāka drošība un efektivitāte bioloģiskas notekūdeņu attīrīšanas gadījumā

Jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības sistēma nodrošina procesa optimizāciju, izmantojot intelektisku kontroli, regulēšanu un uzraudzību. Programma kontrolē gandrīz visas ar procesu saistītās procedūras un apvieno visu procesu automatizāciju, drošību un dokumentēšanu.

  • Papildu ērtība ikdienas darbā, pateicoties jaunajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības sistēmai Wilo-TP Control
  • Ilgtspējīga datu vākšana un pastāvīga analīze kā optimālas un drošas darbības pamats


Aerācijas sistēmas, maisītāji un dekantēšanas tehnoloģija – Novatoriski sistēmu risinājumi

Neatkarīgi no tā, vai plānojat jaunu sistēmu vai modernizējat jau esošo, visa mašīnu tehnoloģija tiek individuāli pielāgota notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektam un attiecīgajam izmantotajam procesam. Wilo produktu portfelis ietver visus atsevišķos komponentus, kas ir nepieciešami optimālai sistēmas darbībai.

  • Individuāla konfigurēšana un plānošana, izmantojot modernas digitālās plūsmas simulācijas
  • Optimāla sistēmas darbība un visas iekārtas paaugstināta efektivitāte, izmantojot novatoriskas aerācijas sistēmas, maisītājus un dekantēšanas tehnoloģiju

Piemēram, Wilo iegremdējamie motori vai vertikālie maisītāji nodrošina nepieciešamo ūdens tilpnes plūsmu pie lielas vilces, vienlaikus vienmērīgi darbojoties – pat nelabvēlīgos ieplūdes apstākļos. Pateicoties dažādām versijām un diafragmas materiāliem, Wilo aerācijas sistēmas vienmēr garantē optimālu skābekļa padevi aktīvo dūņu tvertnēs.

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Vardo WEEDLESS-F Langsamlaufendes Vertikalrührwerk

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio Air Composing

Wilo-Sevio AIR

Wilo-Sevio ELASTOX

SBR-DEKA Dekantiertechnik für den SBR-process - ein Produkt der Wilo GVA GmbH

Wilo-Savus OPTI