Ūdensapgāde

Ūdens sūkņi pēc pielietojuma no Wilo | Ūdens sūkņi

Ūdens pieder pie Zemes vērtīgākajiem resursiem. Pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums nozīmē aizvien lielāku ūdens patēriņu: dzeršanai, mazgāšanai un tīrīšanai, lietošanai lauksaimniecībā un rūpniecībā. Globālais ūdens trūkums ir īpaši akūta problēma – un tā slēpj lielu konflikta potenciālu. Tādēļ ūdens ieguve un sagatavošana ir viens no svarīgākajiem nākotnes izaicinājumiem. Wilo izstrādā sūkņus un sistēmas, ar kurām var izmantot un optimizēt jaunus ūdens ieguves avotus un metodes. Mūsu daudzfunkciju risinājumi garantē uzticamu apgādi un pielāgošanos prasībām dažādās ēkās un daudzģimeņu mājās, skolās un rūpnieciskajos kompleksos. Izmantojot individuālas koncepcijas un augstas efektivitātes tehnoloģijas, mēs mērķtiecīgi paātrinām intelektisko tīklu izbūvi un decentralizētu ūdens sagatavošanas iekārtu izplatību.

Wilo World Segment for Clean Water Utility
Daudzstāvu ēka

Ūdens tehnika no uzņēmuma Wilo

Kā atbildīgs sistēmu nodrošinātājs, Wilo ar sūkņu, sūkņu piederumu un servisa pakalpojumu plašo piedāvājumu aptver visu ūdens cirkulācijas sistēmu. Mūsu izmantošanas kompetence sniedzas no neapstrādāta ūdens ņemšanas no akām vai atklātiem ūdeņiem un lietus ūdens izmantošanas līdz pat ūdens sagatavošanai un ūdensapgādei. Mūsu portfelī ir arī spiediena paaugstināšanas iekārtas. Visbeidzot portfelī ietilpst arī sūkņu risinājumi atsāļošanai un laistīšanai komerciālajā lauksaimniecībā.

Gan komunālajai ūdens apsaimniekošanai, rūpniecībai, mājas un ēku tehnikai un lauksaimniecībai, gan celtniecībai un kalnrūpniecībai – Wilo vienmēr strādā pie tā, lai rastu vēl efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus jūsu projektam.

Mūsu skaidrais mērķis: nodrošināt labāko ūdensapgādes tehniku.

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting

Spiediena paaugstināšana


Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser

Neattīrīta ūdens ieguve

Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage

Ugunsdzēšanas iekārtas


Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage

Ūdens sagatavošana

Sadale un spiediena paaugstināšana