Neattīrīta ūdens ieguve

Risinājums akām un virszemes ūdenstilpnēm

Vietās, kur nepieciešama liela sūknēšanas plūsma, bieži nākas ņemt arī virszemes ūdeni. Izmantojot seklas akas pie ezeriem vai upēm, ūdens tiek sūknēts un virzīts tālāk, piemēram, uz ūdens sagatavošanas sistēmu.

Akas izveide un apsaimniekošana ir būtisks izmaksu faktors ūdensapgādē. Svarīgas ir plašas zināšanas hidroģeoloģijā, par ūdens kvalitāti, izbūves variantiem un materiāliem, kā arī par straumju apstākļiem pie akas. Sava aka vai urbums jums dod neatkarību no dārgā dzeramā ūdens un ierobežoti pieejamā lietusūdens. Uzticamie un vienkāršie Wilo gruntsūdens sūkņi palīdzēs, gruntsūdens sūknēšanā un lielu platību apūdeņošanā.