Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Komunikācijas sistēma LON

LON ir komunikācijas sistēma, kas nodrošina vertikālo komunikāciju starp visiem automatizācijas līmeņiem un ļauj veidot arī brīvu tīkla topoloģiju, izmantojot divvadu elementu TP/FT10.
Ar LON ir iespējams izmantot profilus, kas ļauj veidot no ražotāja neatkarīgu projektēšanu. LON ievieš decentralizācijas principu. Tas ļauj veikt tiešu, brīvi izvēlētu iekārtu tīklojumu, neveidojot tīkla hierarhiju. Vairāku mediju veidu definēšana un viena tīkla diapazona izmantošana ļauj realizēt sarežģītus izmantojuma veidus arī ārpus mediju robežām. Loģiskie savienojumi starp tīkla mainīgajiem vienumiem tiek veidoti ar projektēšanas rīku un saglabāti projekta kopējā datu bāzē. Nemainīgu dažādu ražotāju produktu pielietojumu nodrošina lietošanas profilu definīcija.

Wilo risinājumos tiek izmantots sūkņiem paredzētais LON darbības profils 8120. Turklāt, izmantojot LON, sūkņa objekts vienmēr atveido sūkņu sistēmu. Šai gadījumā nav svarīgi, vai ir pievienots atsevišķs sūknis, divgalvu sūknis vai daudzsūkņu iekārta. Turpmāk atradīsit detalizētu informāciju par atsevišķajām Wilo LON piesaistēm un projektēšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Sērijas

  • Sērija Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Sērija Wilo-Comfort COR.... /CC

Lejupielāde

Atbilstošie dokumenti un materiāli