Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Wilo investē uzņēmumā HydroPoint

Atpakaļ uz pārskatu

09.08.2018

Berlīne/Petaluma. Dortmundē bāzētais tehnoloģiju speciālists Wilo investē Petalumas, Kalifornija, jaunuzņēmumā HydroPoint Data Systems, Inc. 2002. gadā dibinātais uzņēmums HydroPoint ir ūdenssaimniecībai paredzēto viedo risinājumu tirgus līderis, un tas galveno uzmanību pievērš ilgtspējīgai ūdens taupīšanai sabiedriskās ēkās, administratīvajās un izglītības iestādēs.

Kā daļu no riska kapitālieguldījuma, Wilo ir iegādājies viedā ūdenssaimniecības speciālista HydroPoint akcijas. Attiecīgs mazākuma akcionāru līgums tika parakstīts 2018. gada 15. maijā. “Investīcija ir svarīgs pamatelements mūsu mērķtiecīgajā darbā pie intelektisko sistēmu risinājumu izstrādes digitāli saistītajām dzīves jomām,” skaidro Olivers Herms (Oliver Hermes), Wilo grupas izpilddirektors. HydroPoint piedāvā viedas tehnoloģijas ūdens izmantošanai un piegādei pilsētu infrastruktūrās un ēkās. ‘‘HydroPoint 360º Smart Water Management Platform’’ nosaka potenciālos ietaupījumus ūdenssaimniecībā, tostarp reāllaika datus par ūdens patēriņu vai laika apstākļu analīzi.

Nākotnes tirgu un jaunu uzņēmējdarbības jomu attīstība

“Wilo un HydroPoint kopā piedāvā plašu nākotnes tehnoloģiju, tīklu un zināšanu programmu. Šī investīcija ir nākamais solis, kas paplašina mūsu kā pielāgojamu, intelektisku un energoefektīvu sistēmu risinājumu nodrošinātāja kompetenci, un ļauj mums piekļūt jaunām uzņēmējdarbības jomām un sadarbības iespējām", paskaidro Olivers Herms. Winkubators Berlīnē nodrošina Wilo investīciju pārvaldību. Winkubators ir Wilo grupas ideju laboratorija, kas dibināta 2016. gada novembrī. No sava biroja Berlīnē, kas ir Eiropas jaunuzņēmumu galvaspilsēta, šī ideju laboratorija nodarbojas ar digitālā laikmeta stratēģiskās izaugsmes iespēju noteikšanu. Kriss Speins (Chris Span), HydroPoint izpilddirektors, arī atzinīgi vērtē jauno partnerību: “Mēs lepojamies ar Wilo kā stratēģisko investoru,” viņš paskaidro. “Mēs zinām Wilo kā apņēmīgu un novatorisku celmlauzi sūkņu industrijā, un labprāt ar viņiem sadarbosimies.”

Intelektiska savienojamība pilsētvides uzlabošanai

“Mēs redzam globālu virzību uz progresīvu urbanizāciju, tāpēc pilsētas turpina augt un saplūst tā dēvētajās "viedajās pilsētu teritorijās",” paskaidro Olivers Herms. “Šo pilsētu intelektiska sasaiste, lai padarītu tās dzīvošanai tīkamākas, tai pašā laikā saglabājot resursus, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Mūsu atbilde šiem izaicinājumiem ir intelektiski sistēmu risinājumi.” 2017. gadā vien HydroPoint risinājumi ietaupīja vairāk nekā 75 miljonus litru ūdens.