Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Automatizacija zgrada

Inteligentna rešenja za automatizaciju zgrada

Ne postoji ništa što je kraćeg veka ili manje predvidivo od informacionih tehnologija. Ono što još danas važi za najsavremeniju tehnologiju sutra može da bude zamenjeno novim standardom. Uz to se uračunava i veliki broj različitih zatvorenih sistemskih svetova. Na taj način se u automatizaciji zgrade upotrebljavaju različiti komunikacioni sistemi.

Fleksibilinost pomoću modularnog koncepta

Kako bi se konstantno optimalno realizovali sadašnji i budući zahtevi za priključivanje na automatizaciju zgrade, Wilo nudi za skoro sve pumpe interfejs-module za ubacivanje u pumpe. Pumpe se time mogu na licu mesta direktno priključiti u dati sistem. Čak i pri nadgradnji i pregradnji automatizacije zgrada, vaša investicija je najbolje zaštićena: Za promenu komunikacionog sistema dovoljna je zamena IF-modula, koji se može obaviti u samo nekoliko koraka.

Napredak pomoću upravljanja dupleks pumpama

Mnoge serije Wilo pumpi za potrebe cirkulacije su spremne na rad kao dupleks pumpe ili su već serijski opremljene. Wilo upravljanje dupleks pumpama omogućava ne samo prebacivanje ili prebacivanje na vršno opterećenje već i u nekim oblastima može čak doprineti uštedi energije. U toku upotrebe dupleks pumpa nije komplikovana već je sigurna i komforna.

Uređaji za upravljanje i regulisanje kompleksnih zadataka

Za pumpne sisteme i kompleksne zadatke Wilo nudi odgovarajuću tehnologiju. Čak i ovde su komponente pripremljene na integraciju u automatizaciju zgrade.

Pregled

Interfejsi za Bus


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Sistem za komunikaciju LON


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Wilo protokol PLR

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Funkcija upravljanja i izveštavanja


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Upravljanje dupleks pumpama

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Wilo-IR-Stick