Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Wilo BIM modeli za efikasno projektovanje i planiranje.

Kao jedan od najboljih proizvođača pumpi i pumpnih sistema za rešenja u oblasti tehnike zgrada i vodoprivrede, pored velikog broja pouzdanih proizvoda i servisnih usluga, nudimo i BIM modele, kako bi Vam pružili podršku prilikom projektovanja.

Od skice, planiranja i realizacije, preko procesa nabavke, planiranja i nadzora izvođenja građevinskih radova, pa do trajnog održavanja objekta.

Iskoristite naša rešenja i oslonite se u svim fazama Vašeg projekta na naše BIM modele.

Wilo nudi ETIM klasifikovane BIM modele preko Cadenas-a

Od sredine 2020. Wilo koristi novi portal za BIM podatke. Kao našeg strateškog partnera izabrali smo firmu CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, vodećeg proizvođača softvera, između ostalog za elektronske CAD kataloge proizvoda (eCATALOGsolutions).

Kako rešenje funkcioniše možete pogledati ovde: Video Cadenas (YouTube)

Od sada, preko Cadenas platforme, projektantima nudimo najbolju moguću podršku za projektovanje i BIM modele za pumpe za otpadnu vodu, čistu vodu, standardne pumpe i pumpe sa aksijalno razdeljenim kućištem. Takođe su dostupni i mehanizmi za mešanje. BIM modeli sadrže meta slogove podataka odgovarajuće ETIM klase (EC) na odgovarajućem jeziku zemlje svih ETIM zemalja, a u slučaju postojeće ETIM Modeling Class (MC) su i geometrijski standardizovani.

Željena pumpa se može direktno izabrati preko (ETIM) karakteristika i preuzeti npr. kao Revit, STEP ili DWG format i integrisati u BIM model građevinskog objekta. Pomoću dodatne komponente koju Cadenas stavlja na raspolaganje, izbor najpogodnijeg rešenja se može izvršiti direktno u uobičajenom CAD okruženju, i na taj način dosta jednostavnije i efikasnije. Pored toga, zahvaljujući ETIM klasifikaciji, izbegavaju se pogrešna tehnička i jezička tumačenja i projektantima se omogućava poređenje sa drugim proizvođačima.

Wilo nudi modele pumpi u rezolucijama LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) i LOD 350 sa mogućnošću dodatnih dodavanja.

BIM portal će u narednim mesecima nastaviti da se razvija i biće proširen dodatnim serijama proizvoda iz oblasti komercijalne tehnike zgrada (Building Services). Za ovu grupu proizvoda, do daljnjeg, možete koristiti naše BIM modele dostupne preko Wilo-Revit-Plugin-a.

BIMcatalogs.net Plugin se može naći ovde

CAD katalog

Projektujte brzo i jednostavno s preciznim 2D ili 3D modelima naših proizvoda.

Profesionalno CAD konstruisanje se brže obavlja uz pomoć praktičnog Wilo CAD kataloga. Projektanti i izvođači imaju brz pristup 2D i 3D-CAD podacima o Wilo pumpama i pumpnim sistemima. Samo nekoliko klikova je potrebno kako bi se izabrao željeni crtež u traženom formatu (DWG 2D ili 3D i STEP) i kako bi se započelo preuzimanje. Wilo CAD katalog isporučuje standardizovane crteže i bez dugog pretraživanja.

Wilo CAD katalog

Šta je Building Information Modelling (BIM)?

Building Information Modelling (BIM) je metoda planiranja u građevinarstvu koja predstavlja tehničke i funkcionalne karakteristike zgrade u virtuelnom 3D prikazu. Svi relevantni podaci se pre početka gradnje objedinjuju u takozvanom digitalnom duplikatu zgrade. Tokom faze gradnje svi učesnici imaju pristup duplikatu, a time i trenutnom planu gradnje.

Consultant Jens - SiBoost

BIM je proces optimizacije sa ciljem brže i jeftinije realizacije projekta. Dostupan je za sve veličine projekata i u mnogim zemljama je za arhitekte i projektante rad sa BIM u okviru javnih tendera već postao obavezan.

Skraćeno vreme izgradnje i smanjeni troškovi kao cilj mogu za investitore biti postignuti zahvaljujući ovim prednostima u odnosu na uobičajeni način konstrukcije:

  • Izbegavanje grešaka već u fazi planiranja – na primer kolizije cevi u digitalnom duplikatu se mogu jednostavno prepoznati i korigovati
  • Povećana produktivnost zahvaljujući pristupu svih učesnika uvek aktuelnim podacima/planovima
  • Dopuna CAD geometrija tehničkim informacijama

BIM prati celokupan projektni ciklus objekta

Nakon faze izgradnje, digitalni duplikat prelazi u vlasništvo investitora, koji pomoću tih informacija može da vrši ekonomično upravljanje zgradom. Informacije digitalnog duplikata mogu i kod demontaže zgrade biti od pomoći prilikom odlaganja otpada i obnavljanja materijala. Na taj način, svi učesnici imaju koristi od BIM-a.

Standardizacija BIM-a se širi

Komentari onih koji koriste BIM u svojim projektima pokazuju da ova metoda sa sobom nosi samo prednosti. Kada se izvrši poređenje na međunarodnom nivou, to su već prepoznale mnoge zemlje i potvrdile metodu i/ili je učinile obaveznom za javno finansirane građevinske projekte.

Nemačka takođe aktivno promoviše ovu temu. Krajem 2015. Savezno ministarstvo za saobraćaj i digitalne infrastrukture je formiralo komisiju za reforme „Gradnja velikih projekata“ i pokrenuo političke projekte. Pored toga, od sredine 2017. se sve više projekata saobraćajne infrastrukture realizuju uz BIM podršku. Cilj je da se BIM od 2020. koristi za sve savezne projekte saobraćajne infrastrukture.

BIM Lifecycle (English)

Česta pitanja o BIM-u

Šta razlikuje BIM od uobičajenih CAD modela?

BIM, pored 3D-CAD modela, sadrži dodatne metapodatke, kao što su broj artikla, oznaka artikla, priključne dimenzije prirubnice/cevnog navojnog spoja, informacije o priključivanju za električne priključke, kao i sve relevantne montažne dimenzije. U budućnosti BIM modeli mogu biti prošireni dodatnim podacima o pumpi, kao što su: Hidraulička snaga, vrednosti efikasnosti, vrste regulacije (dp-v, dp-c, regulacija u zavisnosti od broja obrtaja). Standardizacija još nije završena, ali će u narednim mesecima i godinama verovatno biti dodate ostale informacije, kao što su prostori za postavljanje, informacije o reciklaži i softverski algoritmi.

Kada je reč o BIM-u često se govori o 4D modelima, ili čak 7D modelima. Šta znači 4D do 7D?

4D, odnosno 7D se odnosi na broj informacionih nivoa koje BIM modeli obuhvataju. Polazna tačka su 3D modeli koji matematički omogućavaju prostorne odnose i preklapanja objekata. Četvrta dimenzija (4D) dopunjava prostornu dimenziju za vremensku komponentu (informacije u vezi vremena i rokova), peta dimenzija (5D) obuhvata informacije u vezi troškova. Za 7D model se pored toga dodaju informacije o održivosti i efikasnosti (6D), kao i informacije za upravljanje zgradom (7D).

Da li je rad pomoću BIM metode obavezujući za moj projekat?

BIM u međuvremenu nalazi primenu u mnogim zemljama, odn. obavezan je za tendere javnih projekata, jer pruža velike prednosti za celokupni tok realizacije projekta. Kod građevinskih projekata koji se privatno finansiraju BIM nije obavezan, ali se sve više koristi i u stvari je pokretač metodologije. Jedino kod projektovanja pojedinačnih i dupleks kuća zbog malog TGA udela (tehnička oprema zgrade) i nepostojećeg upravljanja zgradom se za sada BIM ne očekuje.

Šta znači ETIM standardizacija?

ETIM je inicijativa za standardizaciju elektronske razmene podataka o proizvodima u oblasti elektrotehnike (proizvodi za električne instalacije, uređaji za domaćinstvo i potrošačka elektronika) i srodnih oblasti (trenutno između ostalog HVAC/sanitarna tehnika) radi omogućavanja elektronske trgovine. Standard je specijalno orijentisan na zahteve ovih izabranih branši i omogućava jednoobrazan, tehnički opis robe i dodelu određenoj klasi proizvoda. Proizvodi su dodeljeni klasama artikala bez ikakve hijerarhije. U klasi artikala se nakon toga klasifikuju slični proizvodi. Naziv klase artikala se može pronaći preko dodeljenih sinonima koji se odnose na klasu. Svakoj klasi su od strane stručnjaka za proizvode dodeljene tehničke karakteristike koje opisuju proizvod. Na taj način nastaje ETIM klasifikacija.
Standardizacija omogućava da se tehnički proizvodi ponovo pronađu na osnovu klase ili tehničkih karakteristika, nezavisno od dobavljača. ETIM nalazi primenu kod prenosa tehničkih podataka proizvoda - npr. za online kataloge. ETIM je u principu besplatan standard, tj. model podataka koji svako može da koristi bez naplate licence. Od ETIM verzije 7.0 (2017) je integrisan i sektor SHK (sanitarije/grejanje/klimatizacija).

Open/closed BIM

Closed BIM opisuje softversko-zavisnu razmenu podataka digitalnih modela građevinskih konstrukcija pomoću zatvorenih formata datoteka sa vlasničkim pravima, npr. Revit, Allplan, Archicad itd.

Nasuprot tome, Open BIM znači da je razmena podataka modela građevinskih konstrukcija moguća nezavisno od softvera. Ovde se koristi otvoreni, a ne izvorni format datoteka, npr. IFC (Industry Foundation Classes). Razmena geometrijskih modela je moguća bez ograničenja, dok je razmena modela podataka moguća samo ograničena.

Level of Development (LoD)

U BIM metodologiji se koriste pojmovi Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) i Level of Coordination (LoC), koji se upotrebljavaju u pet nivoa 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Pojam Level of Development (LoD) se sastoji od indikatora delova LoI, LoC i LoG, i definiše ukupan stepen starosti virtuelne komponente.