Sigurnost od samog početka

Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo servis: puštanje u rad

Profitirajte uz pomoć mogućnosti da odmah iskoristite prednosti i snagu naših proizvoda. Tu smo za vas od samog puštanja u rad našeg proizvoda i upoznajemo vas sa svim prednostima i mogućnostima. Tako dobijate optimizovan i siguran start.

Kod puštanja u rad naše servisne usluge za vas:

  • Provera instalacija
  • Podešavanje optimalnih parametara sistema
  • Test rad
  • Provera i izveštaj na standardizovanim check listama
  • Praktično uvođenje u rad
  • Wilo izveštaj o puštanju u rad

Uputstvo za ugradnju i upotrebu ćete takođe naći u aplikaciji Wilo-Assistent.