Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Wilo LCC-Check: potencijal uštede i vreme amortizacije

LCC-Check – provera troškova životnog ciklusa

Uz pomoć LCC-Check-a u rukama imate uverljive argumente za preventivnu zamenu pumpe. Wilo-LCC-Check izračunava ekonomičnost postojeće pumpe za grejanje Vašeg klijenta i preporučuje Vam optimalnu pumpu za zamenu. Izračunati potencijal uštede postaje uverljiv kada se vidi iznos u evrima i kada se vreme amortizacije evidentira u listu s podacima. Time je preventivna zamena pumpi često laka i jednostavna odluka.

Uverite klijente nekim primerom proračuna

Kako biste brzo mogli da uspostavite upoređivanje ekonomičnosti, u Wilo-Select 4 smo uračunali više od 1000 pumpi za grejanje koje su tipične za tržište. Primer izračunavanja za postojeću pumpu ili čak za kompletnu nekretninu se tako vrši jednostavno i komforno.

Vaši argumenti: potencijal uštede i vreme amortizacije

Uz pomoć podataka o potencijalu uštede i vremenu amortizacije Vašem klijentu dajete sigurnu osnovu za donošenje odluke u korist preventivne zamene pumpe za grejanje.

Wilo LCC Check vam je uvek dostupan preko našeg softvera za izbor pumpi - Wilo-Select 4.

Pokrenite LCC Check preko Wilo-Select 4

1. korak: izbor postojeće pumpe

Pronađite postojeću pumpu u bazi podataka.
Ako nema postojeće pumpe, onda unesite nekoliko podataka sa natpisne pločice.

2. korak: Potvrda radne tačke

Za izabranu postojeću pumpu nemamo radne krive tako da se će se odmah predložiti radna tačka. Ona može da se koristi direktno za izračunavanje. Alternativno može približno da se izračuna protok i napor.

3. korak: Vaši podaci su dostupni

U zadnjem koraku dobijate izbor Wilo pumpe visoke efikasnosti prema potrebama i izračunate troškove životnog ciklusa za obe pumpe. Ušteda troškova i vreme amortizacije uverljivo su prikazani na 2 dijagrama.

Pre nego što odštampate ili sačuvate PDF list sa podacima, možete još da unesete Vaše podatke za kontakt.
Na taj način imate najbolji preduslov za uspešan razgovor s kupcem o preventivnoj zameni pumpi.