Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda

Isključenje odgovornosti

1. Isključenje odgovornosti

Sve informacije koje su raspoložive na našim internet stranicama ne predstavljaju nikakvu garanciju o karakteristikama. One predstavljaju samo uslugu i ne zamenjuju lično savetovanje. Uprkos pažljivom nabavljanju i objavljivanju informacija, ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, potpunost i ažurnost sadržaja koji su pripremljeni i prikazani u okviru usluge za informisanje. Načelno je isključeno bilo kakvo ostvarivanje prava iz odgovornosti protiv preduzeća WILO, a koje se odnosi na štete materijalne ili intelektualne prirode, i koje su nastale korišćenjem, odn. nekorišćenjem pruženih informacija, odn. pogrešnih ili nepotpunih informacija, sve dok se ne dokaže da je preduzeće WILO namerno ili iz grube nemarnosti izazvalo štetu. Osim toga, WILO ne snosi odgovornost za bilo kakvu vrstu oštećenja koja rezultuje pristupom ili korišćenjem ove internet stranice.

Ako delovi, ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, odn. nisu odgovarale, u potpunosti ili delimično važećem pravnom osnovu, to se ne odnosi na sadržaj ili važenje ostalih delova dokumenta. WILO izričito zadržava pravo na promenu, dopunu i brisanje delova stranica ili kompletne ponude bez najave, ili na privremeno odn. konačno ukidanje objavljenih stranica. Pristup i korišćenje ove internet stranice podleže isključivo materijalnom pravu Savezne Republike Nemačke.

2. Autorsko pravo

Načinjeni sadržaji i dela na ovim stranicama su vlasništvo preduzeća WILO SE i podležu nemačkom zakonodavstvu o zaštiti autorskih prava. Prilozi trećih strana su označeni kao takvi. Nije dozvoljeno nikakvo umnožavanje, obrada, prerada ili iskorišćavanje bilo koje vrste van granica autorskog prava. Preuzimanja i kopije sa ove stranice dozvoljene su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Nazivi proizvoda, logotipi i nazivi preduzeća koji se koriste na ovim stranicama su zaštićeni. Nastojimo da stalno poštujemo autorska prava drugih, odn. da koristimo dela koja smo sami izradili i koja ne zahtevaju licence.