Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem zbog centrifugalnih višestepenih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije MVIE sa integrisanim frekventnim regulatorom sa vazdušnim hlađenjem
 • Nesrazmerno veliki opseg regulacije frekventnog regulatora
 • Integrisana potpuna zaštita motora preko PTC-a
 • Ugrađeni uređaj za prepoznavanje rada na suvo sa automatskim isključivanjem prilikom nestanka vode preko radnog područja snage elektronske regulacije motora

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasni sistem za vodosnabdevanje, sa normalno usisavajućom centrifugalnom pumpom visokog pritiska sa integrisanim frekventnim regulatorom i Vario regulatorom VR za motore od 7,5kW.

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje direktno iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer:Wilo-COR-1 MVIE 204/VR
COKompaktni sistem za povišenje pritiska
RRegulacija pomoću frekventnog regulatora
1Sa pumpom
MVIESerija pumpi
2Nominalni protok pojedinačne pumpe
[m3/h]
04Broj stepena pojedinačne pumpe
VRVario regulator

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (drugi modeli na zahtev)
 • Temperatura fluida maks. 50 °C (70 °C izborno)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bari
 • Pritisak dotoka 10 bari
 • Nominalni prečnik priključka na strani dotoka DN 100
 • Nominalni prečnik priključka sa potisne strane DN 100
 • Klasa zaštite IP 54 (VR regulacioni uređaj)
 • Osigurač sa mrežne strane A, AC 3, koji odgovara snazi motora i EVU propisima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije MVIE sa kontinualnom regulacijom preko integrisanog pretvarača frekvencije
 • uklj. regulacioni uređaj VR za snagu motora od 11 do 22 kW
 • Svi delovi u kontaktu sa fluidom su otporni na koroziju
 • Zaporni ventil, sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa potisne strane
 • Membranska posuda od 8 l, PN16

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik,sa prigušnicima vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevovod: kompletan cevovod sa potisne strane od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih materijala za cevovode koji se primenjuju u tehnici zgrada; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: koristi se po 1 pumpa serija MVIE 16.., 32.., 52.., 70.. ili 95.. (kapacitet motora do maks. 22 kW); adaptirani frekventni regulator sa vazdušnim hlađenjem omogućava kontinualnu regulaciju za sve pumpe ove serije između 25 Hz i maks. 65 Hz; sve komponente koje dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika
 • Armature: pumpa na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja odn. nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807

Materijali

 • Radna kola od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Stepenaste komore od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Kućište pumpe EN-GJL-250/1.4404
 • Vratilo zavisi od tipa, od plemenitog čelika 1.4057/1.4404
 • Zaptivači od EPDM (EP851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301/1.4404
 • Mehanički zaptivač od B grafita/volfram-karbida, SiC/grafita
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301 / 1.4404
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Cevi od plemenitog čelika 1.4571

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

Dodatni mrežni priključci na upit

Uputstva za projektovanje

Regulator pritiska

Nestabilan pritisak dovoda kompenzuje se pomoću regulacije broja obrtaja, koja je integrisana u svakoj pojedinačnoj pumpi, ukoliko oscilacije pritiska nisu veće od razlike između zadane vrednosti pritiska i nultog napora pojedinačne pumpe pri min. broju obrtaja (rad sa 20 Hz odn. 25 Hz). Ako je oscilacija pritiska veća, onda ispred instalacije mora da se ugradi ventil za redukciju pritiska.

Prekostrujna zaštitna sklopka

Prilikom instalacije prekostrujne zaštitne sklopke u kombinaciji sa frekventnim regulatorima treba imati u vidu da su predviđene isključivo prekostrujne zaštitne sklopke osetljive na sve vrste struje u skladu sa DIN/VDE 0664.

Pritisak dotoka

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni pritisak dotoka (vidi Tehničke podatke). Maksimalan pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska sistema uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Samo za sisteme protivpožarne zaštite

Verzija prema DIN 1988 (EN 806), deo 5+6.

Ovo ne važi za sisteme za gašenje požara u skladu sa DIN 14462. Za ove sisteme se informišite posebno!

Za korišćenje i pogon sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806)!

Osiguranje od nedostatka vode (WMS)

Instalirani tip pumpe Helix VE već raspolaže integrisanom detekcijom rada na suvo kao bezbednosnim uređajem za pumpu

Elektronika/pojedinosti o elektromagnetnoj kompatibilnosti

 • Instalacija sa jednom pumpom snage motora do uključujući i 7,5 KW:
  • Emitovanje smetnji prema odredbama EN 61000-6-3
  • Otpornost na smetnje prema odredbama EN 6100-6-1
 • Instalacije sa jednom pumpom snage motora od 11-22 kW: Proizvod odgovara zahtevima prema EN 61800-3, a prilikom emitovanja smetnji ispunjava zahteve vezane za stambene prostorije, kao i zahteve za otpornost na smetnje u industrijskoj primeni. Prilikom korišćenja u stambenim objektima, dodatno treba predvideti elektromagnetno kompatibilni filter za otklanjanje radio-smetnji sa mrežne strane u skladu sa EN 61800-3 Klasa B.

Napomena: Prilikom primene u stambenim zgradama, montažu mora da izvrši osoblje koje je obučeno za rad sa elektromagnetnom kompatibilnošću.

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Broj artikla 2535459
Izlaz 2013-07
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (56 MB)

Preuzmi

Wilo-VR-System

Broj artikla 2040503
Izlaz 1108
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (12 MB)

Preuzmi

Wilo-MultiVert-MVIE 11 --> 22 kW

Broj artikla 4093679
Izlaz 0809
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje