PDF: Wilo-EMUport CORE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje
Posebnosti/prednosti proizvoda
 • Izuzetna pogonska bezbednost zahvaljujući razdvajanju čvrstih materija od otpadne vode: Krupne čvrste materije ne moraju da prolaze kroz pumpu - nema začepljenja
 • Ekonomično zahvaljujući Retrofit sistemu za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primeni PE i PUR materijala
 • Pogodno za održavanje, čak i za vreme rada - zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom, jednostavnom pristupu spolja i pojedinačnoj blokadi
 • Pouzdana budućnost i pri rastućem sadržaju čvrstih materija u otpadnoj vodi
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u objektima ili šahtovima od prečnika veličine 1.500 mm
 • Plug&Pump sistem koji se jednostavno integriše i koji je spreman za priključenje
 • Ušteda energije zahvaljujući efikasnim uronjivim pumpama za otpadne vode, poželji sa IE3 motorima

Vrsta konstrukcije

Standardizovani sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1 za postavljanje u zgradi ili u šahti za postavljanje na otvorenom.

Primena

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Tehnički podaci

 • Maks. neprekidni dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Zapremina rezervoara: 440 l ili 1200 l
 • Korisna zapremina rezervoara: 295 l ili 900 l
 • Maks. napor: 31 m
 • Visina dovoda: 750 mm
 • Priključak dovoda: DN 200
 • Potisni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz


Način označavanja

Primer:Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
COREStandardizovani sistem za odvajanje čvrstih materija
20Maks. dotok u m³/h
2Broj montiranih pumpi
10Maks. napor u m
AVerzija:
A = Standardna verzija
B = Comfort verzija


Detalji i preuzimanja


Proizvod