Wilo-EMUport CORE

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Izuzetna pogonska bezbednost zahvaljujući razdvajanju čvrstih materija od otpadne vode: Krupne čvrste materije ne moraju da prolaze kroz pumpu - nema začepljenja
 • Ekonomično zahvaljujući Retrofit sistemu za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primeni PE i PUR materijala
 • Pogodno za održavanje, čak i za vreme rada - zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom, jednostavnom pristupu spolja i pojedinačnoj blokadi
 • Pouzdana budućnost i pri rastućem sadržaju čvrstih materija u otpadnoj vodi
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u objektima ili šahtovima od prečnika veličine 1.500 mm
 • Plug&Pump sistem koji se jednostavno integriše i koji je spreman za priključenje
 • Ušteda energije zahvaljujući efikasnim uronjivim pumpama za otpadne vode, poželji sa IE3 motorima

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Standardizovani sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1 za postavljanje u zgradi ili u šahti za postavljanje na otvorenom.

Primena

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Način označavanja

Primer:Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
COREStandardizovani sistem za odvajanje čvrstih materija
20Maks. dotok u m³/h
2Broj montiranih pumpi
10Maks. napor u m
AVerzija:
A = Standardna verzija
B = Comfort verzija

Materijali

 • Sabirni rezervoar: PE
 • Rezervoar za odvajanje čvrstih materija PE
 • Dovodne kutije: PUR
 • Cevovod: PE
 • Pumpe: Sivi liv
 • Zasun: Sivi liv
 • Priključak pritiska:
  - Varijanta A: PE sa T-zajedničkim vođenjem
  - Varijanta B: Nerđajući čelik sa Y-zajedničkim vođenjem

Tehnički podaci

 • Maks. neprekidni dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Zapremina rezervoara: 440 l ili 1200 l
 • Korisna zapremina rezervoara: 295 l ili 900 l
 • Maks. napor: 31 m
 • Visina dovoda: 750 mm
 • Priključak dovoda: DN 200
 • Potisni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz

Oprema/funkcija

 • Sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija
 • 2 posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koja se mogu zatvoriti
 • Dve uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene na suvom, za promenljivi režim
 • Pumpe u klasi zaštite IP68 i efikasnost motora u skladu sa IE3
 • Registracija nivoa pomoću senzora nivoa

Opis/konstrukcija

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa sistemom za odvajanje čvrstih materija. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Predfiltriranjem u rezervoaru za odvajanje čvrstih materija vrši se filtriranje čvrstih materija iz fluida, a u sabirni rezervoar se uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjene pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru. Ove pumpe su izvedene kao redundantni sistem sa dve pumpe i rade u naizmeničnom režimu. Upravljanje nivoom se vrši preko sonde za nivo 0…2,5 mWS.

Verzija „B“ dodatno raspolaže automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom rezervoaru da bi se pojačao efekat čišćenja. Odgovarajući upravljački uređaj serije SC-L dostupan je kao dodatna oprema.

Obim isporuke

Sistem za odvođenje otpadne vode spreman za montažu, kompletno montiran uklj. spojni komad, davač nivoa i dve pumpe.

Radno područje

Radne krive

Proizvod

Konstrukcija

Instalacija sa jednom pumpom

-

Instalacija sa dupleks pumpom

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

-

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

-

Gotovo ožičenje

-

Switchgear

Opciono

Crteži instalacija

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izlaz 1605
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (6 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-EMUport CORE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje