PDF: Wilo-SiFire Easy

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje
Posebnosti/prednosti proizvoda
 • Postrojenje projektovano u skladu sa standardom EN 12845 i sa optimiranim gubitkom pritiska na elektro i dizel pogon, Jockey pumpa za održavanje pritiska u sistemu
 • Fleksibilna, modularna i solidna konstrukcija za bezbedan transport i jednostavnu instalaciju
 • Bajpas protoka za zaštitu pumpe sa spojnicom za demontažu za jednostavno održavanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije i najjednostavnije rukovanje zahvaljujući EC-Fire upravljačkom uređaju sa direktnim prikazom trenutnog stanja rada.
 • Specijalni okvir postolja za minimalne vibracije, kabl postavljen u konstrukciji, čime se postiče maksimalna pouzdanost i radni vek

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska za protivpožarnu zaštitu u skladu sa EN 12845

Zavisno od modela, sastoji se od 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom ili dizel motorom i višestepenom, električnom vertikalnom džokej pumpom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa prskalicama u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i industrijskim objektima.

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz za upravljački orman dizel pumpe)
 • Standardni motori ekvivalenti sa IE3 (IE2 do 5,5kW), dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem ili turbo dizel motor sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem
 • Maks. temperatura okoline +4 °C do +40 °C (+10 °C do +40 °C kada je montirana dizel pumpa)
 • Maks. temperatura fluida +40°C
 • Maks. radni pritisak 10 bara
 • Maks. pritisak dotoka 6 bara
 • Protok 10 m³/h do 350 m³/h
 • Maks. napor 90m
 • Nominalni prečnik priključka sa potisne strane DN 65 do DN 150
 • Nominalni prečnik priključka sa strane dotoka DN 50 do DN 125
 • Klasa zaštite komandnog ormara IP54
 • Glavna pumpa/rezervna pumpa sa horizontalnim okvirom fundamenta prema EN 733
 • Cevodovi i hidraulični priključci lakirani epoksidnom smolom
 • Dozvoljeni fluidi:
  • neagresivna, čista voda
  • Voda za gašenje požara
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje je u skladu sa EN 12845


Način označavanja

Primer:Wilo-SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ
SiFireKompaktan sistem za povišenje pritiska za protivpožarne sisteme
EasyJednostavno rukovanje i u skladu sa standardom EN 12845
40/200Tip glavne pumpe
180Realni prečnik radnog kola glavne pumpe
7,5Snaga elektromotora [kW]
0,5Snaga dizel motora [kW]
EDJDimenzionisanje
EElektrična pumpa
DDizel pumpa
JDžokej pumpa


Detalji i preuzimanja


Proizvod