Wilo-SiFire Easy

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Postrojenje projektovano u skladu sa standardom EN 12845 i sa optimiranim gubitkom pritiska na elektro i dizel pogon, Jockey pumpa za održavanje pritiska u sistemu
 • Fleksibilna, modularna i solidna konstrukcija za bezbedan transport i jednostavnu instalaciju
 • Bajpas protoka za zaštitu pumpe sa spojnicom za demontažu za jednostavno održavanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije i najjednostavnije rukovanje zahvaljujući EC-Fire upravljačkom uređaju sa direktnim prikazom trenutnog stanja rada.
 • Specijalni okvir postolja za minimalne vibracije, kabl postavljen u konstrukciji, čime se postiče maksimalna pouzdanost i radni vek

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska za protivpožarnu zaštitu u skladu sa EN 12845

Zavisno od modela, sastoji se od 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom ili dizel motorom i višestepenom, električnom vertikalnom džokej pumpom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa prskalicama u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i industrijskim objektima.

Način označavanja

Primer:Wilo-SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ
SiFireKompaktan sistem za povišenje pritiska za protivpožarne sisteme
EasyJednostavno rukovanje i u skladu sa standardom EN 12845
40/200Tip glavne pumpe
180Realni prečnik radnog kola glavne pumpe
7,5Snaga elektromotora [kW]
0,5Snaga dizel motora [kW]
EDJDimenzionisanje
EElektrična pumpa
DDizel pumpa
JDžokej pumpa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz za upravljački orman dizel pumpe)
 • Standardni motori ekvivalenti sa IE3 (IE2 do 5,5kW), dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem ili turbo dizel motor sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem
 • Maks. temperatura okoline +4 °C do +40 °C (+10 °C do +40 °C kada je montirana dizel pumpa)
 • Maks. temperatura fluida +40°C
 • Maks. radni pritisak 10 bara
 • Maks. pritisak dotoka 6 bara
 • Protok 10 m³/h do 350 m³/h
 • Maks. napor 90m
 • Nominalni prečnik priključka sa potisne strane DN 65 do DN 150
 • Nominalni prečnik priključka sa strane dotoka DN 50 do DN 125
 • Klasa zaštite komandnog ormara IP54
 • Glavna pumpa/rezervna pumpa sa horizontalnim okvirom fundamenta prema EN 733
 • Cevodovi i hidraulični priključci lakirani epoksidnom smolom
 • Dozvoljeni fluidi:
  • neagresivna, čista voda
  • Voda za gašenje požara
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje je u skladu sa EN 12845

Oprema/funkcija

 • 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim osnovnim okvirom serija od 32-200 do 100-250, sa standardnim motorom ekvivelentnim sa IE3 ili dizel motorom (IE2 do 5,5 kW)
 • Sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.
 • Džokej pumpa serije MVIL-1 ili MVI-1 sa presostatom i vertikalnim potisnom posudom od 20 l, PN16
 • Komandni ormar po pumpi, koji je pričvršćen na čvrstoj nosećoj konstrukciji. Model EC Fire E za elektromotor i D dizel motor, oba modela opremljena Easy Controller-om, plus J za džokej pumpu
 • Okvir fundamenta od elektro pocinkovanog čelika sa držačima podesivim po visini za izlazni razdelnik
 • Cevovod od čelika; lakiran epksidnom smolom. Razdelnik sa prirubnicom
 • Nepovratni ventil sa sigurnosnim zabravljivanjem na potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom za glavnu pumpu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje
 • Koncentrični konus na potisnoj strani glave pumpe i rezervne pumpe, za ograničenje broja obrtaja prema zahtevanim parametrima iz EN 12845
 • Priključak DN2" za dovodni rezervoar pumpi
 • Merenje pritiska na potisnoj strani
 • Samo za model sa dizel motorom:
  • Čaura prigušnika vibracija na potisnoj strani svake pumpe
  • Prigušnik vibracija ispod okvira fundamenta pumpe
  • Rezervoar za gorivo sa senzorom za nivo napunjenosti i dovoljne zapremine za šest časova autonomnog rada
  • 2 akumulatora na okviru fundamenta i punjač akumulatora u upravljačkom uređaju EC Fire
 • Dodatna oprema na zahtev:
  • Horizontalni dovodni rezervoar od 500 l sa plivajućim ventilom i presostatom za LL alarm (nedostatak vode)
  • Merač protoka: Montažni set sa ekscentičnim konusom na usisnoj strani, kompletan sa leptirastim ventilom sa ručnom polugom ili ručnim točkom
  • Merač vakuuma sa ventilom
  • Ventili sa električnim kontaktom
  • Čaura prigušnika vibracija za razdelnik
  • Udaljeni upravljački orman za prenos alarma stepena A i B
  • Merač gustine za akumulator
  • Rezervni delovi za dizel motor
  • Prigušnici (30 dBA) za dizel motor
  • Hidraulični izmenjičvač toplote za dizel motor
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje je u skladu sa EN 12845

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: izrađen od profila od elektro-pocinkovanog čelika sa držačima za komandne ormare i izlazni razdelnik. U donjem delu se nalaze specijalni pravougaoni otvori za viljuškar, kao i integrisane kuke za trake za podizanje Na gornjem delu se na svakoj strani nalaze bočni profili, radi pojačavanja ukrućenosti postrojenja prilikom pomeranja i podizanja.
 • Plastični poklopac na poleđini da bi položaj ventila i manometar bili vidljivi.
 • Cevovod: Kompletan cevovod sa prirubnicama od čelika koji je lakiran epoksidnom smolom, pogodan za povezivanje svih uobičajenih materijala cevovoda, dimenzionisanje cevovoda mora da bude u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom ili dizel motorom.
 • Model sa demontažom otpozadi, radi lakšeg pristupa unutrašnjim delovima pumpe bez pomeranja motora ili cevovoda.
 • Armature: Glavne pumpe su opremljene zaustavnim ventilom i nepovratnim ventilom na potisnoj strani, oba ventila su lakirana epoksidnom smolom i prilagođena za prirubnički spoj.
 • Membranska posuda: Membranska posuda 20 l/PN16 na potisnoj strani džokej pumpe sa čepom za pražnjenje.
 • Rezervoar: Rezervoar za gorivo se sastoji od metala koji je lakiran epoksidnom smolom i nalazi se iza držača komandnog ormara
 • Senzori i displej: 2 preostata od 2/16 bara po pumpi na strani izlaznog pritiska, za aktiviranje starta pumpe preko upravljačke i regulacione jedinice EC-Fire. Manometar (ø 63 mm) na strani izlaznog pritiska se nalazi na sredini zadnjeg zida.
 • Upravljačka i regulaciona jedinica: Sistem je standardno opremljen zasebnim upravljačkim/regulacionim uređajem (EC Fire) za elektromotor ili dizel motor i za džokej pumpu.

Materijali

Za pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta

 • Radna kola od nerđajućeg čelika AISI 316/ 1.4401
 • Kućište pumpe od sivog liva EN-GJL-250
 • Vratilo od nerđajućeg čelika AISI 431/ 1.4057
 • Habajući prsteni od bronze

Za džokej pumpu

 • Radna kola od nerđajućeg čelika AISI 304/ 1.4301
 • Kućište pumpe od sivog liva EN-GJL-250 (nerđajući čelik AISI304/1.4301 za seriju MVI)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika AISI 304/ 1.4301
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Potrebna dodatna oprema na zahtev:

Uputstva za projektovanje

Pritisak dotoka

Prilikom planiranja konfiguracije sistema obavezno treba obratiti pažnju na pritisak dotoka (vidi tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka je razlika od maksimalnog radnog pritiska sistema, odgovarajuće umanjen za napor pumpe pri Q = 0 koji treba da se uzme u obzir. Prema EN 12845, maksimalan pritisak vode kod sprinkler sistema sme da iznosi najviše 12 bara. Kod sprinkler sistema sa jakim skokom, kod kojih razlika visine između najvišeg i najnižeg sprinklera iznosi preko 45 m, pritisak vode na izlazu pumpe ili u cevovodima može da bude jači od 12 bara ukoliko su sve komponente sistema dimenzionisane za ovaj nivo pritiska.

Instalacija pumpe za povišenje pritiska prema uslovima usisa.

Za svaku glavnu pumpu je potrebno montirati dovodni rezervoar sa priključkom na potisnoj cevi iznad pumpe.

Protok

Konfiguracija sistema do 350 m³/h (97 l/s) po glavnoj pumpi.

Rad

Logika rada jedinice za gašenje požara je zasnovana na kaskadnoj kalibraciji presostata za startovanje pumpe.

Pokretanje i zaustavljanje džokej pumpe se vrši automatski preko presostata. Pumpa je dimenzionisana tako da nisu snabdeveni samo pojedinačni sprinkleri fluidom i pritiskom Na taj način se izbegava pokretanje glavne pumpe i sistem ostaje pod pritiskom. Glavna pumpa i rezervna pumpa se pokreću jedna za drugom prilikom niske vrednosti pritiska koja je prouzrokovana nedostatkom vode i koju džokej pumpa ne može da izjednači. Sistem se pokreće automatski, moguće je ručno zaustavljanje prekidačem na prednjoj strani upravljačkog ormana.

Radno područje

Radne krive

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiFire Easy

Broj artikla 4206363
Izlaz 1601
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 46

PDF (4 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiFire Easy

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje