PDF: Wilo-Stratos MAXO

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje
Posebnosti/prednosti proizvoda
  • Intuitivno rukovanje zahvaljujući podešavanju vođenim aplikacijom Setup Guide kombinovanim sa novim displejom i dugmetom za rukovanje tehnologijom sa zelenim tasterom.
  • Najviša energetska efikasnost zahvaljujući interakciji optimizovanih i inovativnih funkcija za uštedu energije (npr. No-Flow Stop).
  • Optimalna efikasnost sistema zahvaljujući novim, inovativnim i inteligentnim funkcijama regulacije kao npr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow adaptacija, T-const. i ΔT-const.
  • Najnoviji komunikacioni interfejsi (npr. Bluetooth) za povezivanje sa mobilnim terminalima i direktno umrežavanje pumpi preko Wilo Neta za upravljanje sa više pumpi.
  • Najviši stepen komfornosti električne instalacije zahvaljujući preglednom i velikom prostoru sa priključcima, kao i optimizovanom Wilo-Connector.

Vrsta konstrukcije

Smart cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, navojnim ili prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Način označavanja

Primer:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOPumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/Nominalni prečnik priključka
0,5-12Nominalni opseg napora [m]


Detalji i preuzimanja