Wilo-Sub TWI 4

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Dug radni vek zahvaljujući nerđajućem čeliku otpornom na koroziju, opciono u kvaliteti V4A
 • ACS sertifikat za potrošnu toplu vodu
 • Visok stepen fleksibilnosti zahvaljujući verzijama u području od 4, 6, 8 i 10 cola
 • Veliko područje snage od 1 do 250 m³/h

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena 4" pumpa sa podvodnim motorom u konstrukciji sa zateznom trakom za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za vodosnabdevanje i snabdevanje pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Za komunalno vodosnabdevanje, prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Smanjenje nivoa vode
 • Za pumpanje vode u industrijskim postrojenjima.
 • Za transportovanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Način označavanja

npr.Wilo-Sub TWI 4.01-09-CI
TWIBunarska pumpa
4Prečnik hidraulike u colima ["]
01Nominalni protok [m3/h]
09Broj stepena hidraulike
CGeneracija serije
IPlašt motora u 1.4571, priključak motora preko pljosnatog utikača za motor

Oprema/funkcija

 • Višestepena uronjiva pumpa sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Monofazni ili trofazni motor
 • Hermetički saliveni motori

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Temperatura fluida: 3 – 30 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,1 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 20/h
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Klasa zaštite: IP68
 • Potisni priključak: Rp 1¼ ‐ Rp 2

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4057
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa "NEMA" priključkom od 4" i radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovratni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni ili trofazni motor otporan na koroziju za direktno pokretanje. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Hlađenje

Hlađenje motora se vrši preko fluida. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u cevovodni sistem. Standardno se ovde ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl od 1,5/2,5 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Monofazna verzija uključujući i razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Hidraulika od nerđajućeg čelika 1.4401
 • Motor od nerđajućeg čelika 1.4401
 • Model 60 Hz

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.

Radno područje

Radno područje (3~400 V)

3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm3, v = 1x10-6 m2/s, ISO 9906, dodatak A; η = stepen iskorišćenja pumpe

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

-

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

-

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

Opciono

Nadzor temperature motora PTC

º

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

Zaštita od rada na suvo

Opciono

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

-

Plašt

Opciono

Materijali

Kućište pumpe

1.4301

Kućište pumpe (poseban model)

1.4404

Radno kolo

1.4301

Radno kolo (poseban model)

1.4404

Kućište motora

1.4301

Kućište motora (poseban model)

1.4401

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWI

Broj artikla 6080451
Izlaz 1612
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 14

PDF (397 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 71

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Broj artikla 6080454
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (427 kB)

Preuzmi

General overview

Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Clean Water

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWI 4…, TWI 4-…-QC

Broj artikla 6061724
Izlaz 1110
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 344

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWI 4

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje