Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

EMUport CORE 45.2-27B | Wilo
Slično slici

EMUport CORE 45.2-27B

Tehnički podaci
Ispisni tekst

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa integrisanim sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1. Verzija u vidu sistema za odvajanje čvrstih materija omogućava da se grube čvrste materije odvoje pre dovoda u pumpu i da ne dolaze u kontakt sa njom, usled čega se postiže maksimalna sigurnost u radu. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti i održavati sa spoljne strane. Pojedinačna blokada omogućava radove održavanja tokom rada. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru, koje rade u naizmeničnom režimu. Zahvaljujući postavljanju pumpi na suvo i opremljenosti kao redundantni sistem sa dupleks pumpom obezbeđuje se maksimum jednostavnosti prilikom održavanja i pogonska bezbednost. Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Konektori za brzo povezivanje i odvajanje na pumpama i revizioni otvor olakšavaju radove na održavanju. Posebna barijera rezervoara za odvajanje čvrstih materija omogućava održavanje u toku rada instalacije. Ručno povratno ispiranje u sabirnom rezervoaru pojačava učinak čišćenja zahvaljujući dodatnim vrtloženjima, a transparentni poklopac na kućištu razdelnika omogućava jednostavnu vizuelnu kontrolu instalacije. Upravljanje nivoom se vrši preko sonde za nivo.

Opseg isporuke

 • Sistem za odvajanje čvrstih materija sa dve uronjive pumpe za montažu na suvom
 • 2x zasun za rezervoar za odvajanje čvrstih materija
 • 2x nepovratni ventil sa potisne strane u ugaonoj konstrukciji
 • 2x zasun sa potisne strane
 • Zajedničko vođenje segmenata potisnog izlaza
 • 1x senzor nivoa
 • 1x podni utvrđivač kao poprečni nosač
 • Crevo za ventilaciju i odušivanje od 2,5 m
 • 1x komplet za održavanje sa slepom prirubnicom

Preporučena dodatna oprema

 • Upravljački uređaj Wilo-Control SC-L-…-FTS
 • Dovodni klizač
Dozvoljeno područje primene
temperatura fluida T 3 °C
temperatura okoline T 3 °C
Maksimalni radni pritisak PN 6 bar
Podaci o proizvodu
Bruto zapremina rezervoara V 1200 l
Uklopna zapremina V 900 l
Režim rada (u izronjenom stanju) S3-50%
Visina H 1865 mm
Dužina L 1830 mm
Širina W 1760 mm
Dijagonalna dimenzija 2000 mm
Podaci o motoru
Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
Tolerancija napona ±10 %
Nominalna snaga motora P2 3,65 kW
Nominalni broj obrtaja n 2868 1/min
Nominalna struja IN 7,3 A
Klasa izolacije H
Klasa zaštite motora IP68
Vrsta uključivanja Direktno onlajn (DOL)
Maks. broj uključivanja t 30 1/h
Motorna zaštita WSK
Kabl
Glavni prekidač не
Vrsta priključnog kabla Odvojivi
Materijali
Materijal rezervoara PE
Kućište pumpe Liveno gvožđe
Radno kolo Liveno gvožđe
Vratilo nerđajući čelik
Materijal motora Liveno gvožđe
Montažne dimenzije
Cevni priključak sa usisne strane DN 200
Cevni priključak sa potisne strane DN 100
Priključak za odzračivanje Ø 75
Informacije za slanje porudžbine
Proizvođač Wilo
Oznaka proizvoda EMUport CORE 45.2-27B
Neto težina oko m 515 kg
Broj artikla 6080612
Preuzimanja

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izlaz 2017-03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 76
PDF (8 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Broj artikla 2546469
Izlaz 2021-07
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 40
PDF (3 MB)

Sertifikat REACH (dokumenti)

REACH regulation

Izlaz 2021-10
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 2
PDF (162 KB)
BIM/CAD