Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
Wilo-VeroTwin-DP-E | Wilo
Vaše prednosti
Wilo-VeroTwin DP-E

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije ugrađenom elektronskom regulacijom
 • Opcioni interfejs za BUS komunikaciju preko utičnih IF-Modula
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući tehnologiji zelenog tastera i displeju
 • Integrisano upravljanje dupleks pumpama
 • Integrisana potpuna motorna zaštita (termistorski senzor) sa elektronskom zaštitom

Opis serije
VeroTwin-DP-E

Vrsta konstrukcije

Elektronski regulisane dupleks pumpe sa suvim rotorom modela inlajn sa prirubničkim priključkom i automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • PID-kontrola
 • Ručni režim rada (n=konstantan)

Nivo ručnog upravljanja

 • Zeleno dugme i displej

Ručne funkcije

 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)
 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Konfiguracija svih radnih parametara
 • Potvrda greške

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Upravljački ulaz „Eksterna zamena pumpi“ (radi samo kod pogona sa dupleks pumpom)
 • Analogni ulaz 0–10 V, 0–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 2–10 V, 4–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 0–10 V za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Analogni ulaz 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirna dojava smetnje SSM
 • Zbirna dojava rada SBM

Razmena podataka

 • Interfejs za bežičnu razmenu podataka infracrvenim zracima sa IR-monitorom/stikom
 • Utično mesto za Wilo IF-Modul (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON), za povezivanje sa automatizacijom zgrade

Funkcije osiguranja

 • Potpuna motorna zaštita s integrisanom elektronskom zaštitom
 • Blokada pristupa

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje u slučaju smetnje)
 • Glavni/rezervni rad, zamena pumpe nakon 24 sata
 • Paralelni rad
 • Paralelni rad (uključivanje i isključivanje vođeno vršnim opterećenjem optimizovanog stepena korisnog dejstva)

Način označavanja

Primer

DP-E 40/160-4/2-R1

DP-E

Inlajn dupleks pumpa sa elektronskom regulacijom

40

Nominalni prečnik DN cevnog priključka

160

Nominalni prečnik radnog kola

4

Nominalna snaga motora P2 u kW

2

Broj polova

R1

Model bez senzora

Tehnički podaci

 • Dozvoljeno područje temperature: -20 °C do +120 °C
 • Mrežni priključak
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz
  • 3~400 V ±10%, 50/60 Hz
  • 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz

Ispunjava zahteve u pogledu elektromagnetne kompatibilnosti bez dodatnih mera:

  • Emitovanje smetnji za stambeni prostor u skladu sa EN 61800-3:2018
  • Emitovanje smetnji za industrijsko okruženje u skladu sa EN 61800-3:2018
 • Klasa zaštite IP55
 • Nominalni prečnik DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, 10 bari (poseban model: 16 bara)

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPO-GF30
 • Vratilo: 1.4021
 • Mehanički zaptivač: AQEGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Konstrukcija

Jednostepena dupleks pumpa niskog pritiska u Inline verziji sa sledećim delovima

 • Preklopni ventil
 • Mehanički zaptivač
 • Prirubnički priključak
 • Motor sa integrisanom elektronskom regulacijom broja obrtaja

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez davača diferencijalnog pritiska
 • Varijanta …-H5 sa kućištem PN 16 (uz doplatu)
 • Varijanta …-S1/-S2 sa specijalnim mehaničkim zaptivačima (S2 uz doplatu)

Dodatna oprema

 • 3 konzole sa materijalom za pričvršćivanje za izgradnju temelja
 • Slepa prirubnica za kućište dupleks pumpe
 • IR-Monitor, IR-Stick
 • IF-Modul PLR za priključivanje na PLR/pretvarač
 • IF-Modul LON za priključivanje na LONWORKS mrežu
 • IF-Modul BACnet
 • IF-Modul Modbus
 • IF-Modul CAN
 • Regulacioni sistemi VR-HVAC
 • Regulacioni sistemi CCe-HVAC
 • Regulacioni sistemi SCe-HVAC
 • Davač diferencijalnog pritiska (DDG)
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Broj artikla 2144990
Izlaz 2017-11
Broj strana 236
Jezik de, en, fr, nl
PDF (21 MB)

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Broj artikla 2144989
Izlaz 2017-11
Broj strana 67
Jezik sr
PDF (6 MB)

Priručnik za projektovanje

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Broj artikla Wilo515021
Izlaz 2021-12
Broj strana 24
Jezik en
PDF (7 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin-DP-E, Wilo-VeroLine-IPL, Wilo-VeroTwin-DPL, Wilo-VeroLine-IPL-N, Wilo-VeroTwin-DPL-N, Wilo-VeroLine-IPH, Wilo-BM/BM-B/BM-S, Wilo-VeroLine-IP-Z

Broj artikla 2216679
Izlaz 2022-11
Broj strana 60
Jezik Jezički neutralno
PDF (22 MB)

Referentni listovi

Referentni list (engleski) - Energetska industrija - Elektrana Anpara, Anpara, Indija, 2014

Broj strana 2
Jezik en
PDF (2 MB)