Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

Pumpsystem för kommersiella fastigheter:

din partner för alla applikationsområden

Energieffektivitet, driftsäkerhet, hygien och tillförlitlighet – alla som vill möta dessa komplexa krav på kontinuerlig försörjning av stora byggnader behöver en innovativ partner. Wilo har denna omfattande expertis för lösningar. Vi tillhandahåller högeffektiva pumpar, som kan anslutas till ett system efter behov och enkelt integreras i fastighetsautomationen. En speciell egenskap är våra smarta pumpar, som möjliggör både lokal åtkomst för driftsättning och underhåll och fjärråtkomst för analys och optimering.

För vatten är en hjärtefråga.

För dig. För vatten. Med passion.

Vattenförsörjning för kommersiella fastigheter med Wilo:

ansvarsfullt och med maximal effektivitet

Hållbarhet och klimatskydd är numera en betydande designfaktor för nybyggnation eller renovering av stora kommersiella byggnader.

Hit hör även modern, resurseffektiv och energieffektiv vattenförsörjning.

Wilo tillhandahåller toppmoderna systemlösningar för att säkerställa att våra allt knappare dricksvattenresurser används på ett ansvarsfullt sätt.


VÅRA LÖSNINGAR

för effektiv vattenförsörjning:

  • Råvattenuttag från brunnar
  • Regnvattenanvändning med Wilo-system
  • Kraftfulla tryckstegringssystem
  • Skräddarsydda koncept för kontor, administrativa byggnader, sjukhus, hotell och flygplatser

Våra utvalda produkter för vattenförsörjning

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem.

Kommersiell bevattning och jordbruk

sifire en pic 01

Helautomatisk vattenförsörjning av brandsläckningsanläggningar med sprinklersystem.

Distribution av släckningsvatten

Högeffektivt, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem

Vattenförsörjning och tryckstegring

Den intelligenta boosteranläggningen med låg totalenergiförbrukning

Vattenförsörjning och tryckstegring

Effektiv systemintegration.

Vattenförsörjning och tryckstegring

Läs mer om våra lösningar för vattenförsörjning i kommersiella fastigheter


Dränering och skydd mot högt vatten:

effektiv och miljömässigt ansvarsfull teknik för spillvatten och avlopp

Säker avloppshantering i kommersiella byggnader, för flervåningshus eller för affärslokaler är avgörande. Oavsett om det är för toaletter, duschar eller andra dräneringsanordningar, erbjuder Wilo tillförlitliga lösningar för hygienisk hantering av avloppsvatten och för dränering av byggnader och fastigheter.

Dessa inkluderar förutom pumpar och pumpsystem även lösningar som pumpstationer för djupare spillvattenanslutningar. För det extrema fallet med högt vatten har Wilo portabla och pålitliga pumplösningar tillgängliga, som mycket snabbt kan anslutas på plats.

VÅRA LÖSNINGAR

för hantering av spill- och avloppvatten:

  • Moderna pumpstationer
  • Separerings- och blandsystem för avlopp och regnvatten
  • Avloppspumpar med skärverk för avloppsvatten med hög partikelhalt
  • Speciallösningar för dränering och skydd mot högt vatten

Våra utvalda produkter för dränering och skydd mot högt vatten

Den stora pumpstationen med tvillingpump för flerfamiljshus och kommersiella byggnader.

Insamling och transport av avloppsvatten

Olje- och fettavskiljare med monolitisk design, för installation i byggnader.

Insamling och transport av avloppsvatten

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Insamling och transport av avloppsvatten

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Insamling och transport av avloppsvatten

Den flexibla spillvattenpumpen för flera olika typer av media.

Dränering

Läs mer om våra lösningar för dränering och avlopp


Referenser

Referenser för Building Services

Byggnader kräver idag alltmer användning av innovativa och energibesparande system tillverkade av optimalt samordnade komponenter. För en-, två- och flerfamiljshus såväl som för kommersiella anläggningar erbjuder vi pålitliga och miljövänliga högteknologiska pumpar och system.

Se våra referenser

Wilo Service: Ett partnerskap du kan lita på.

Oavsett hur din väg ser ut: vi finns där för dig.

Wilo har en lång tradition av att arbeta i partnerskap med professionella installatörer, systemtillverkare, operatörer och servicepartners. Våra tjänster är en viktig del av detta partnerskap - vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla ett servicekoncept som är skräddarsytt för just dina individuella behov. Med vår expertis och personliga stöd ser vi till att driften av dina system är så energieffektiva, pålitliga och driftekonomiska som möjligt.Vårt tekniska innesälj och serviceorganisation är redo att hjälpa dig med snabb och pålitlig support.

Med andra ord, med Wilo som din partner, kan du vara säker på att inte bara välja högkvalitativa produktlösningar utan också dra nytta av ett omfattande utbud av väl genomtänkta tjänster. Detta innebär tillförlitligt stöd från Wilo i varje steg i ditt projekt - från design och konfiguration till igångkörning och underhåll.

Vi kallar det: Pioneering for You.

Läs mer om våra andra tjänster och paket.

Läs mer

Caring for…

Vi erbjuder även lösningar för följande segment:

Vi har svaren på dina frågor

Har vår expertis inom kallvattenapplikationer väckt ditt intresse? Då hjälper vi gärna till.

Kontakta din lokala Wilo-säljare för att boka en tid. Vi ser fram emot att träffa dig!

Hitta rätt kontaktinformation.