Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Dina fördelar
Wilo-EMUport CORE

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Just vid byggnader och fastigheter kan stora partiklar i avloppsvatten täppa till transportsystemet för avloppsvatten. Följden: Driftstörningar och förhöjda servicekostnader. Den långvariga lösningen från Wilo: systemet för separering av fasta partiklar Wilo-EMUport CORE. Det säkerställer, med högsta möjliga driftsäkerhet, en igensättningssäker transport. Dessutom är det mycket underhållsvänligt tack vare hygienisk torr installation och enkel åtkomst utifrån. Hela systemet, inklusive korrosionsbeständigt schakt och manöverpaneler, finns även för större anläggningar från Wilo. Exakt efter dina anspråk.


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket driftsäker tack vare separering av fasta partiklar från avloppsvatten: Stora fasta partiklar måste inte passera pumpen – ingen igensättning
 • Ekonomisk på grund av Retrofit-system för enkel rengöring av alla pumpstationer
 • Långlivad och korrosionsfri genom användning av PE- och PUR-material
 • Underhållsvänlig, även under drift, tack vare hygienisk torr installation, enkel åtkomst utifrån och separat avstängning
 • Framtidssäker även vid stigande halter av fasta partiklar i avloppsvattnet
 • Kan installeras flexibelt i byggnader eller gropar med diameter från 1 500 mm
 • Lättintegrerad och anslutningsfärdig Plug&Pump-anläggning
 • Energisparande genom effektiva dränkbara motorpumpar för avloppsvatten. Kan väljas med IE3-motorer
Seriebeskrivning
Wilo-EMUport CORE

Konstruktion

Standardiserad avloppsvattenpumpstation med separeringssystem för fasta partiklar enligt DIN EN 12050-1 för uppställning i fastigheter eller i ett schakt för uppställning utomhus.

Användning

Pumpning av råavloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056/DIN 1986-100).

Utrustning/funktion

 • Avloppspumpstation med separeringssystem för fasta partiklar
 • 2 separat spärrbara separeringsbehållare för fasta partiklar
 • Två dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation för växlingsdrift
 • Pumpar i skyddsklassen IP68 och en motoreffektivitet enligt IE3
 • Nivåregistrering med nivåsond

Typnyckel

Ex:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardiserat separeringssystem för fasta partiklar

20

Max. tillopp i m³/h

2

Antal monterade pumpar

10

Max. uppfordringshöjd i m

A

Utförande:A = StandardutförandeB = Comfort-utförande

Tekniska data

 • Max. kontinuerligt tillopp: 20, 45 eller 50 m³/h
 • Behållarvolym: 440 l eller 1200 l
 • Användningsbar behållarvolym: 295 l eller 900 l
 • Max. pumptryck: 31 m
 • Tilloppshöjd: 750 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 200
 • Tryckanslutning: DN 80 eller DN 100
 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz

Material

 • Uppsamlingsbehållare: PE
 • Separeringsbehållare för fasta partiklar: PE
 • Tilloppsbox: PUR
 • Rördragning: PE
 • Pumpar: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Gjutjärn
 • Tryckanslutning:- Variant A: PE med T-sammanföring- Variant B: Rostfritt stål med Y-sammanföring

Konstruktion

Anslutningsfärdig, helt dränkbar avloppspumpstation med separering av fasta partiklar. Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare i en enhet utan konstruktionsmässiga svetsförbindningar samt två separat avspärrningsbara separeringsbehållare för fasta partiklar. Uppsamlingsbehållaren är rundad, behållarens botten är avfasad och den djupaste punkten är precis under pumpen. På så sätt förhindras bildandet av avlagringar och att fasta partiklar fastnar på kritiska ställen. Genom förfiltreringen i separeringsbehållaren för fasta partiklar filtreras de fasta partiklarna från mediet och endast det förfiltrerade avloppsvattnet hamnar i uppsamlingsbehållaren. Pumpningen sker genom två högkvalitativa dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation. Pumparna är konstruerade som redundant tvillingpumpanläggning och drivs i växlingsdrift. Nivåregleringen sker via en nivåsond 0–2,5 mWS.

Utförandet ”B” är dessutom utrustat med en automatisk tillbakaspolning till uppsamlingsbehållaren, vilket förbättrar rengöringseffekten. Motsvarande automatikskåp i SC-L-serien finns som tillbehör.

Leveransskick

Installationsfärdig avloppspumpstation, helt förmonterad inkl. byxrör, nivågivare och två pumpar.

Nedladdningar

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-EMUport CORE

Artikelnummer 2546468
Utgåva 2017-03
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 100
PDF (21 MB)

Certifikathäfte

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Artikelnummer 2546469
Utgåva 2021-07
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 40
PDF (3 MB)
Produktlista
Antal träffar: 79
ProduktbeteckningBehållarens bruttovolym VNätanslutningArtikelnummer
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558
EMUport CORE 20.2-10B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078590
EMUport CORE 50.2-27B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080631
EMUport CORE 50.2-17B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080627
EMUport CORE 20.2-14B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078591
EMUport CORE 20.2-17B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078592
EMUport CORE 20.2-21B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078593
EMUport CORE 20.2-25B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078594
EMUport CORE 20.2-28B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078595
EMUport CORE 20.2-31B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078596
EMUport CORE 20.2-10A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078606
EMUport CORE 20.2-14A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078607
EMUport CORE 20.2-17A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078608
EMUport CORE 20.2-21A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078609
EMUport CORE 20.2-25A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078610
EMUport CORE 20.2-28A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078611
EMUport CORE 20.2-31A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078612
EMUport CORE 45.2-9A
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080600