Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Dina fördelar
Wilo-EMUport CORE

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Just vid byggnader och fastigheter kan stora partiklar i avloppsvatten täppa till transportsystemet för avloppsvatten. Följden: Driftstörningar och förhöjda servicekostnader. Den långvariga lösningen från Wilo: systemet för separering av fasta partiklar Wilo-EMUport CORE. Det säkerställer, med högsta möjliga driftsäkerhet, en igensättningssäker transport. Dessutom är det mycket underhållsvänligt tack vare hygienisk torr installation och enkel åtkomst utifrån. Hela systemet, inklusive korrosionsbeständigt schakt och manöverpaneler, finns även för större anläggningar från Wilo. Exakt efter dina anspråk.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket driftsäker tack vare separering av fasta partiklar från avloppsvatten: Stora fasta partiklar måste inte passera pumpen – ingen igensättning
 • Ekonomisk på grund av Retrofit-system för enkel rengöring av alla pumpstationer
 • Långlivad och korrosionsfri genom användning av PE- och PUR-material
 • Underhållsvänlig, även under drift, tack vare hygienisk torr installation, enkel åtkomst utifrån och separat avstängning
 • Framtidssäker även vid stigande halter av fasta partiklar i avloppsvattnet
 • Kan installeras flexibelt i byggnader eller gropar med diameter från 1 500 mm
 • Lättintegrerad och anslutningsfärdig Plug&Pump-anläggning
 • Energisparande genom effektiva dränkbara motorpumpar för avloppsvatten. Kan väljas med IE3-motorer
Seriebeskrivning
Wilo-EMUport CORE

Konstruktion

Standardiserad avloppspumpstation med separeringssystem för fasta partiklar enligt DIN EN 12050-1 för uppställning i fastigheter eller i ett schakt för uppställning utomhus.

Användning

Pumpning av avloppsvatten med fekalier:

 • När avloppsvattnet inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.
 • För uppdämningssäker dränering

Utrustning/funktion

 • 2 separat spärrbara separeringsbehållare för fasta partiklar
 • Nivåmätning med nivåsensor
 • Manuell returspolning in uppsamlingsbehållaren
 • Tryckanslutning med flänsanslutning.
 • Transparent lock på tilloppsboxen/fördelaren
 • Två dränkbara avloppspumpar för avloppsvatten i torr installation under växlingsdriften
 • Dränkbara avloppspumpar med fuktövervakning för motorrum och tätningskammare

Typnyckel

Ex:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10/540

CORE

Standardiserat separeringssystem för fasta partiklar

20

Max. tillopp i m³/h

2

Antal monterade pumpar

10

Max. uppfordringshöjd i m

5

Nätfrekvens:

 • 5 = 50 Hz
 • 6 = 60 Hz

40

Nätspänning:

 • 40 = 3~400 V
 • 38 = 3~380 V

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Max. kontinuerligt tillopp: 20, 45 eller 60 m³/h
 • Max. uppfordringshöjd: 55 m
 • Tilloppshöjd: 750 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 200
 • Tryckanslutning:
  • CORE 20.2: DN 80
  • CORE 45.2/60.2: DN 100
 • Behållarvolym:
  • CORE 20.2: 40 l
  • CORE 45.2/60.2: 1200 l
 • Användningsbar behållarvolym:
  • CORE 20.2: 295 l
  • CORE 45.2/60.2: 900 l

Material

 • Uppsamlingsbehållare: PE
 • Separeringsbehållare för fasta partiklar: PE
 • Tilloppsbox: PUR
 • Rör: PE
 • Pumpar: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Gjutjärn
 • Tryckanslutning: PUR

Konstruktion

Helt dränkbar och helautomatiskt arbetande avloppspumpstation med separeringssystem för fasta partiklar och två dränkbara avloppspumpar i växlingsdrift utan toppbelastningsdrift.

Separeringssystem för fasta partiklar med gas- och vattentät uppsamlingsbehållare i en enhet utan konstruktionsmässiga Svetsförbindningar samt två separat spärrbara separeringsbehållare för fasta partiklar. Uppsamlingsbehållaren är rundad, behållarens botten är avfasad och den djupaste punkten är precis under pumpen. På så sätt förhindras bildandet av avlagringar och att fasta partiklar fastnar på kritiska ställen. Genom förfiltreringen i separeringsbehållaren för fasta partiklar filtreras de fasta partiklarna från mediet och endast det förfiltrerade avloppsvattnet hamnar i uppsamlingsbehållaren.

Pumpningen sker genom två högkvalitativa dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation. Pumparna är redundant konstruerade och drivs i växlingsdrift.

Nivåregleringen sker via en nivåsensor.

Leveransomfattning

Installationsfärdig avloppspumpstation, helt förmonterad inkl. byxrör, nivågivare och två pumpar.

Tillval

 • Automatikskåp "SC-L…FTS" som är specialutvecklat för separeringssystemet för fasta partiklar
 • Induktivt flödesmätinstrument
 • Tillopps- och tryckutgångsadapter
 • Dränkbara avloppspumpar med IE3-motor
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-EMUport CORE

Artikelnummer 6092612
Utgåva 2022-01
Sidantal 32
Språk sv
PDF (6 MB)

Wilo-EMUport CORE

Artikelnummer 6092612
Utgåva 2022-01
Sidantal 32
Språk en
PDF (6 MB)

Certifikathäfte

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Artikelnummer 2546469
Utgåva 2021-07
Sidantal 40
Språk ar, az, ba, bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hr, hu, it, ko, lt, lv, mk, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sq, sr, sv, tr, uk, zh
PDF (3 MB)

Broschyrer

Sidantal 26
Språk sv
PDF (3 MB)

CE

CE 2156038-05

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (277 KB)

CE 2156039-04

Sidantal 31
Språk språkneutralt
PDF (498 KB)
Produkturval
Antal träffar: 33
ProduktbeteckningBehållarens bruttovolym VNätanslutningMax. brytfrekvens tArtikelnummerCirkapris (utan moms)
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554526
Begär offert
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554527
Begär offert
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554528
Begär offert
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554529
Begär offert
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554530
Begär offert
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554531
Begär offert
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554532
Begär offert
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554533
Begär offert
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554534
Begär offert
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554535
Begär offert
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554536
Begär offert
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554537
Begär offert
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554538
Begär offert
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554539
Begär offert
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554540
Begär offert
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554541
Begär offert
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554542
Begär offert
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554543
Begär offert
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554544
Begär offert
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554545
Begär offert
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554546
Begär offert
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554547
Begär offert
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554548
Begär offert
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554549
Begär offert
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554550
Begär offert
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554551
Begär offert
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554552
Begär offert
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554553
Begär offert
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554554
Begär offert
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554555
Begär offert
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554556
Begär offert
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554557
Begär offert
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554558
Begär offert