Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter

Disclaimer

1. Friskrivningsklausul

Informationen på våra internetsidor ger inga garantier om våra produkters egenskaper. Informationen utgör endast service och är inget substitut för personlig rådgivning. Trots att informationen har samlats in och tillhandahålls så noggrant som möjligt ansvarar vi inte för att innehållet som tillhandahålls och visas i vår informationsservice är korrekt, fullständig eller akutell. WILO frånsäger sig allt ansvar för materiella eller immateriella skador som har förorsakats av att informationen har använts eller inte använts resp. som förorsakas av att felaktig eller ofullständig information har använts. Undantag från detta är om WILO gjort sig skyldig till ett avsiktligt fel eller grov oaktsamhet. WILO frånsäger sig även allt ansvarar för alla slags skador som är ett resultat av tillgången till eller användandet av denna webbplats.

Om delar av eller enskilda formuleringar i den här texten inte eller inte längre eller inte helt och fullt överensstämmer med gällande rättsordning förblir innehållet och giltigheten i övriga delar av dokumentet oberörda av detta. WILO förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra, komplettera eller radera delar av webbsidorna eller hela utbudet eller att tillfälligt eller permanent ta bort det publicerade materialet. Tillgången till och nyttjandet av denna webbplats faller helt under Tysklands materialrätt.

2. Upphovsrätt

De skapade innehållen och verken på de här sidorna tillhör WILO SE och faller under tysk upphovsrätt. Bidrag från andra upphovsrättsinnehavare markeras särskilt. Det är inte tillåtet att kopiera, bearbeta eller sprida eller på annat sätt nyttja materialet kommersiellt om detta inte 'är tillåtet enligt gällande upphovsrätt. Nedladdning och kopiering från denna webbplats är endast tillåten för privat bruk, ej kommersiellt bruk. Produktbeteckningar, logotyper och företagssymboler som används på den här webbplatsen är skyddade av märkesrättigheter. Vi eftersträver att alltid ta hänsyn till upphovsrättigheter hos tredje part samt att använda oss av egna eller licensfria verk.