Pioneering for You – mere end blot pumper

Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-løsningerne – vores krav er innovative produktløsninger

"Pioneering for You". Det er vores krav til alt, hvad vi gør. Ud fra dette krav udvikler vi omfattende intelligente pumper og systemer, som ganske enkelt gør vores brugeres hverdag mere behagelig. Vores energieffektive løsninger er her ikke kun til en- og tofamilieshuse, men de er også yderst velegnet til offentlige samt kommercielle leje-, forvaltnings- og erhvervsobjekter. Wilo forsyner dig med individuelle løsninger og højeffektiv teknik inden for anvendelsesområderne varme, klima, køling og varmt brugsvand, vandforsyning samt afledning af snavset vand og spildevand.

Få mere at vide

Derudover tilbyder vi dig en innovativ universalservice med masser af serviceydelser. Det rækker lige fra projektrådgivning i planlægningsfasen, integration i overordnede systemer, proaktiv udskiftning af pumper, finansiering, hjælp ved ibrugtagning, forsøgsvise produkttests, efterfølgende vedligeholdelse udført af vores Wilo-fabrikskundeservice og til produktspecifikke kurser.

Få mere at vide

Wilo-Stratos MAXO – Integrering af produkter takket være smart netforbindelse

Integrering af mobile enheder og direkte netforbindelse af pumperne bliver stadig vigtigere. Med Wilo-Stratos MAXO definerer vi en ny kategori af pumper: superlette at betjene og forbinde. Den høje konnektivitet giver mulighed for smart netforbindelse af dine pumper og pumpesystemer, og giver dig mobilt en oversigt over anlægsplaceringer og driftstilstande.

Få mere at vide

Wilo-SmartHome – et netforbundet hjem

For at forbedre bolig- og livskvaliteten og forene den med større sikkerhed og energieffektivitet, bliver det såkaldte "intelligente hjem" stadig mere attraktivt. Ved at netforbinde forskellige kommunikationsegnede komponenter skabes et komfortabelt miljø, og hverdagen forenkles: individuelle tidsprofiler sparer energi, dør- og vinduesfølere sørger for sikkerhed, og smarphonen advarer, når løfteanlægget er ved at stoppe til. Wilo er den første pumpeproducent i verden, som præsenterer et Smart Home-egnet pumpesortiment.

Contractor Uwe

Wilo-Energy Solutions – proaktiv handling

Energiomkostningerne stiger konstant – Det er på høje tid at gøre noget. Hvis man inden for bygningsstyring eller ved drift af industrianlæg vil agere økonomisk, er tiden inde til at satse på højeffektive teknologier. Wilo-Energy Solutions omfatter proaktiv udskiftning af stadig fungerende, men ineffektive pumper og pumpesystemer med højeffektiv teknologi fra Wilo. Dermed reducerer du pumpernes strømbehov i dine bygninger og anlæg med op til 90 % og nyder godt at andre fordele som f.eks. fremtids-, forsynings- og hygiejnesikkerhed.

Anvendelsesspektret går fra kommunale og offentlige boligområder, administrationsbygninger, uddannelsesinstitutioner til sygehuse.

Daniel Podgorny informs about pump funding

Wilo-Financial Services - SMART finansiering af pumpeskift

Vi ved, at dine investeringer i foranstaltninger vedrørende energieffektivitet konkurrerer med et stort antal projekter. Derudover er bankerne ofte stadig tilbageholdende, når det handler om finansiering af små og mellemstore investeringer i forbindelse med energieffektivitet. Vi ønsker at lukke dette finansieringshul, da vi ved, at besparelserne på energiomkostningerne alene ofte er tilstrækkelige til at refinansiere et proaktivt pumpeskift. Med SMARTe finansieringsløsninger frisættes der øjeblikkeligt likvide midler, der kan anvendes til andre projekter og yderligere vækst.

Operator of the waste water treatment plant in Almere (Bart van der Stoep)

Wilo-Try & Buy – Test uden risiko

Vigtige beslutningsfaktorer i forbindelse med investeringer er produktets sikre og effektive drift. Da disse kan være vanskelige af vurdere i planlægningsfasen tilbyder vi dig med "Try & Buy" mulighed for at afprøve vores produkter i dit anlæg i op til seks måneder.

WiloCare - den komplette pakke for maksimal sikkerhed

Med WiloCare tilbyder vi dig en samlet servicepakke, som til en fast pris giver dig en garanti for, at dine pumper og anlæg konstant arbejder optimalt og energieffektivt

Wilo-kurser og oplæring - omfattende og praksisorienteret

Vores dialogorienterede kursus- og oplæringstilbud tilbyder dig knowhow og praksisorienterede eksperter og gør det så let som muligt for dig at arbejde med vores produkter i den daglige praksis.