Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning
Vandbehandling | Wilo

Vandbehandling

I forbindelse med vandindvinding er der behov for systemløsninger, som muliggør perfekt tilpasning til de særlige driftsbetingelser. Wilo tilbyder inden for dette anvendelsesområde fremtidsorienterede kvalitetsløsninger, som understøtter dig aktivt i den grundlæggende opgave at sikre en rentabel vandforsyning. Alle certificeringer til drikkevandsgodkendelse Tillid er godt, certificeringer er bedre. Wilo-pumpesystemer til drikkevand opfylder de certificeringer og tro og love-erklæringer til drikkevandsgodkendelse, som du har behov for. Hertil hører blandt andet ACS, UBA og DVGW W270. Miljøvenlige, finansielt overbevisende løsninger Vandforsyningsselskabernes opgaver er mangfoldige og krævende. Du er ansvarlig for rensningen af grund- og overfladevand, filtreringen og ultrafiltreringen samt den langsigtede desinfektion. Samtidig skal de reducere omkostninger og energiforbrug. Som professionel samarbejdspartner kan Wilo tilbyde et bredt udvalg af passende pumpeløsninger til disse opgaver. Vores højeffektive produkter sikrer en reduktion i energiforbruget og yder dermed et væsentligt bidrag til procesoptimeringen. Det minimerer også behandlingsomkostningerne og beskytter samtidig miljøet. Wilo-pumpernes høje driftssikkerhed og lange levetid garanterer en sikker drikkevandsforsyning på længere sigt. Til alle anvendelsesområder inden for behandling af rent vand Wilo tilbyder et omfattende udvalg af løsninger med drikkevandsgodkendelse. Vores udvalg af pumper omfatter blokpumper og standardpumper, pumper med aksialt delt hus, trykforøgeranlæg samt og dykpumper i borehuller til udvinding eller i trykkappedesign til distribution. Pumper, som styres ved hjælp af frekvensomformere, kan tilpasses til de specifikke krav inden for det konkrete anvendelsesområde og yder dermed et væsentligt bidrag til energibesparelser. Derudover tilbyder vi avancerede overvågnings- og kontrolløsninger, der automatisk genererer det nødvendige tryk og dermed undgår unødvendig belastning af komponenterne. Her anvendes vores kundespecifikke trykforøgeranlæg, som kommunikerer med processtyringsteknologier. Sikre og pålidelige rensningsprocesser Behandlingen af vand til sikker brug kræver en række procestrin. Disse afhænger af lokale retningslinjer samt kilden og kvaliteten af dit råvand. Vores moderne løsninger understøtter dig med velegnede processer til disse formål:: Uanset om du skal fjerne sygdomsfremkaldende bakterier gennem ozonering, adskille partikler gennem filtrerings- eller flokkuleringsprocesser eller fjerne lægemiddelrester gennem adsorptionsprocesser, så er vores løsninger garanterer en gnidningsfri og pålidelig proces. Beskyt din virksomhed med Wilo. Maksimal tilgængelighed døgnet rundt, 365 dage om året. Derudover kan det være nødvendigt at gøre vandet mindre surt eller mindre hårdt, så slutbrugerne eksempelvis skal bruge mindre vaskemiddel. Ved at bruge vores pumpeteknik yder vi i fællesskab et bidrag til beskyttelse af miljøet. Vores højeffektive og permanent driftssikre pumpesystemer sikrer problemfri vandtransport til behandling. Afhængigt af dine krav pumpes vandet enten til tilbageskylning, eller også øges trykket. De helt rigtige pumpesystemer til vandforsyning og trykforøgelse Fordelingen af vandet frem til tappestederne er et andet anvendelsesområde, hvor du kan regne med vores mange års erfaring. Alt efter procesbehov kan det være en fordel at anvende klassiske standardpumper eller pumper med aksialt delt hus, trykkappepumper eller regulerede systemer med konstant eller variabelt tryk. Alle vores pumper og anlæg er kendetegnet ved et robust og højeffektivt design samt lang levetid og lave driftsomkostninger. Du drager alle fordelene af et omfattende udvalg af pumpematerialer og tætningsmuligheder til dit anvendelsesområde. Vi tilbyder også forskellige belægninger for yderligere at øge virkningsgraden eller for at forhindre vedhæftning. Få en snak med vores fagfolk om valget af den helt rigtige pumpe, som kan opfylde dine individuelle behov.

NY