Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Comfort-Vario COR-3MHIE205EM/ECe (1~230 V, 50/60 Hz) | Wilo

Comfort-Vario COR-3MHIE205EM/ECe (1~230 V, 50/60 Hz)

Tekniske data
Udbudstekst

Kompakt-trykforøgeranlæg iht. DIN 1988 og DIN EN 806, til direkte eller indirekte tilslutning. Bestående af selvoptimerende, parallelt tilsluttede, vandrette højtrykscentrifugalpumper af rustfrit stål med integrerede frekvensomformere. Tilslutningsklar med rørføring i rustfrit stål monteret på bundramme, inkl. styre-/reguleringsapparat med alle nødvendige måle- og indstillingsanordninger.

Til fuldautomatisk vandforsyning og trykforøgelse i bolig-, kontor- og administrationsbygninger, hoteller, hospitaler, indkøbscentre samt i industrisystemer.

Til pumpning af drikkevand, kølevand eller andet brugsvand, der ikke angriber de anvendte materialer hverken kemisk eller mekanisk, og som ikke indeholder slibende eller langfibrede elementer.

Specielle egenskaber/produktfordele

 • Kompakt system med fremragende pris-/ydelsesforhold på grund af højtrykscentrifugalpumper af rustfrit stål i serien MHIE med luftkølede, integrerede frekvensomformere
 • Overproportionalt stort reguleringsområde
 • Integreret fuldt motorværn med koldlederføler (PTC)
 • Integreret tørløbssikring med automatisk frakobling ved vandmangel via motorreguleringselektronik

Udstyr/funktion

 • 2-3 MHIE pumper pr. anlæg
 • Trinløst justeret drift med pumper med integreret frekvensomformer
 • Komponenter i kontakt med mediet er korrosionsbestandige
 • Pumpefod galvaniseret med højdejusterbare vibrationsdæmpere til isolering af strukturbåret støj
 • Afspærringsventil på hver pumpe, på suge- og tryksiden
 • Tilbagestrømsventil på tryksiden
 • Membrantrykbeholder 8 l, PN10, på tryksiden
 • Trykføler, på sluttryksiden
 • Manometer på fortryksiden, kan leveres som option
 • Manometer på sluttryksiden
 • Tørløbssikring kan leveres som option
 • ECe-styring med metalhus IP54, bestående af intern netdel, mikroprocessor, analoge og digitale ind- og udgangsmoduler til styring af elektroniske pumper med frekvensomformere

Betjening/visning

 • Fuldelektronisk Easy-regulering (ECe) med intern spændingsforsyning, mikroprocessor, analoge og digitale ind- og udgange til regulering og forbindelse af hastighedsstyrede enkeltpumper
 • Der er forindstillet parametre fra fabrikken for en nem ibrugtagning
 • Indstilling af nominel værdi, driftsparametre og kvittering af fejlmeldinger via grøn-knap-teknologi
 • LC-display (baggrundsbelyst) til visning af driftsdataene, reguleringparametre, driftstilstande for pumperne, faktisk tryk, fejlmeldinger og historikhukommelse
 • Lysdioder til visning af anlægstilstanden (drift/fejl)
 • Låsbar hovedafbryder
 • Menunavigation med symboler/tekst
 • Blokering af parameterindstillingerne
 • Drift med/uden reservepumpe kan vælges
 • Driftstimetæller til hver pumpe
 • Driftstimetæller til hele anlægget
 • Net til/fra-tæller til hele anlægget
 • Starttæller til hver pumpe
 • Fejlhukommelse for de seneste 10 fejl; fejlvisning med kodenumre
 • Hurtig adgang til kernefunktionerne via menuen "Easy Action"

Regulering

 • 7 menuniveauer svarende til EC-reguleringsfamiliens fælles menustruktur
 • Fuldautomatisk regulering til fra 1 til 3 frekvensregulerede pumper ved hjælp af sammenligning af nominel/faktisk værdi
 • Justerbare koblingsniveauer og forsinkelsestider
 • Justerbart frekvensområde og start-stop-ramper for pumperne
 • 4-20 mA følersignal (med kabelbrudskontrol) for reguleringsenhedernes faktiske værdi
 • Automatisk, belastningsafhængig tilkobling af 1 til n spidsbelastningspumpe(r) afhængigt af reguleringsvariablen tryk - konstant, p-c
 • Trykstødfri frakobling og tilkobling af hoved- og spidsbelastningspumper med adaptiv PID-regulering.
 • Pumpernes driftstype kan vælges efter ønske (manuel, fra, automatisk)
 • Automatisk pumpeskift:
  • Ved hvert nyt krav efter anlægsstilstand skiftes hovedpumpen uden hensyntagen til driftstimerne
  • Pumpeskift efter driftstimer, cyklisk pumpeskift af hovedpumpen efter seks driftstimer
 • Automatisk pumpetestkørsel (pumpekick), alternativt: automatisk pumpetestkørsel (pumpekick) i standby-modus med justerbare parametre

Overvågning

 • Kabelbrudskontrol for følerstrækningen
 • Mulighed for at vælge systemreaktion ved følerfejl
 • Sikring af pumpenetforsyningsledningerne med en ledningssikkerhedsafbryder (ikke ved version uden effektdel)
 • Automatisk omstilling til reservepumpen ved fejl på en driftspumpe
 • Nul-flow-test til frakobling af anlægget, når der ikke aftappes vand, hovedpumpen frakobles ved Q = 0
 • Tørløbssikring via kontakt f.eks. til flydekontakt eller trykkontakt med indstillelig efterløbstid
 • Potentialefrie kontakter til kombinationsdrifts- (SBM) og kombinationsfejlsignal (SSM) - begge med valgfrie reaktioner, ekstern til-/frakobling af anlægget via kontakt
 • Enkeltdrifts- (EBM) og enkeltfejlmelding (ESM)

Grænseflader

 • Potentialefrie kontakter til kombinationsdrift- og kombinationsfejlsignal SBM/SSM
 • Potentialefrie kontakter til enkeltdrifts- og enkeltfejlmelding EBM/ESM
 • Tørløbssikring via kontakt
 • Eksternt til/fra via kontakt til deaktivering af anlæggets automatiske drift
 • ModBus RTU kommunikationsgrænseflade (RS485)

Ekstratilbehør (installation på fabrikken eller eftermontering efter teknisk afklaring)

Anbefalet tilbehør (bestilles særskilt)

 • Montagekit WMS som option til tørløbssikring
 • Fleksible tilslutningsledninger eller kompensatorer
 • Fortank til systemdeling
 • Membrantrykbeholder
 • Gevindkapper ved systemer med gevindsamlerørføring

Overholdte standarder

 • Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantrykbeholder/ekspansionsbeholder DIN 4807
 • Elektronisk udstyr til brug i stærkstrømsanlæg EN 50178
 • Elektrisk udstyr på maskiner EN 60204-1
 • Sikkerhed af elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. EN 60335-1
 • Lavspændingstavler EN 60439-1/61439-1
 • EMC Immunitetsstandard for industrielle miljøer EN 61000-6-2
 • EMC Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustrimiljøer EN 61000-6-3
Driftsdata
Pumpemedie
Water
Antal pumper
3
medietemperatur T
3 °C
omgivelsestemperatur T
5 °C
Maks. driftstryk PN
10 bar
Indsugningstryk
6 bar
Motordata
Nettilslutning
1~230 V, 50/60 Hz
Nominel motorydelse P2
1,1 kW
Mærkestrøm IN
14,1 A
Nominel hastighed n
3500 o/min
Isoleringsklasse
F
Kapslingsklasse motor
IP54
Kapslingsklasse styreenhed
IP54
Materialer
Pumpehus
Rustfri stål
Pumpehjul
Rustfri stål
Aksel
Rustfri stål
Akseltætning
BQ1E3GG
Materiale pakning
EPDM
Materiale rørføring
Rustfri stål
Installationsmål
På indsugningssiden rørtilslutning DNs
R 2
Rørtilslutning på tryksiden DNd
R 2
Informationer om ordreplaceringer
Fabrikat
Wilo
Produktbetegnelse
Comfort-Vario COR-3MHIE205EM/ECe (1~230 V, 50/60 Hz)
Vægt netto ca. m
111 kg
Artikelnummer
2551683
Downloads

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Artikelnummer 2551689
Udgave 2019-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 745
PDF (80 MB)

Wilo-Control EC/ECe-Booster

Artikelnummer 2549070
Udgave 2019-07
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1212
PDF (11 MB)

Certificeringshæfte

Wilo-Economy, Wilo-Comfort Vario

Artikelnummer 2550650
Udgave 2019-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 20
PDF (6 MB)