Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Dine fordele
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Dine fordele

 • Lokal indstilling og betjening med mobilt terminaludstyr via Bloothooth samt mulighed for fjernadgang og multipumpestyring takket være netforbindelse via Wilo Net.
 • Analoge og digitale grænseflader byder på masser af ekstra muligheder bl.a. integration i bygningsautomatisering
 • Optimal regulering ved hjælp af en brugerstyret indstillingsassistent
 • Overskueligt display og grøn-knap-teknologi sørger for let og intuitiv betjening
 • Perfekt overblik over driftsdata til analyse og optimering af pumpen og hele systemet
 • Optimal energieffektivitet for hele systemet i kraft af intelligent samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation og T-const
 • Stor driftssikkerhed takket være ny drivteknologi og gennemprøvet pumpehydraulik.

Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstruktion

Højeffektiv inline-dobbeltpumpe med EC-motor og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion. Udført som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangetilslutning og glideringstætning.

Anvendelse

Pumpning af opvarmningsvand (iht. VDI 2035), koldt vand og vand-glykol-blandinger uden slibende partikler i varme-, klima- og kølesystemer.

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder varme
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)
 • Fjernvarmekreds

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder køling
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb
 • Fjernkølekredsløb

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (n-konstant)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant flowregulering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af det samlede flow via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper f.eks. ved fordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c-regulering med ekstern faktisk værdi-differenstryktransmitter)
 • Variabel tilpasning af Δp-v pumpekurvens stejlhed
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt H og Q ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Tastelås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner
 • Omstilling mellem varme- og køledrift
 • Integreret fuldt motorværn
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Permanent driftsdatahukommelse
 • Tidsstempel til fejl/advarsler og driftsdatahistorik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

 • 4x analogindgang:
  • Signaltyper: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (kun ved to analogindgange)
  • Anvendelser: Differenstryktransmitter (som standard serielt monteret på pumpen), fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til f.eks. temperatur, differenstryktransmitter til regulering af "værste punkt" ved et fjernt punkt i systemet eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
 • 2x digitalindgang:
  • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (bygningsautomatisering FRA)
  • Tastelås
  • Omstilling mellem varme- og kølefunktion
 • Wilo Net
  • Til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper (MultiFlow Adaptation) og pumpefjernstyring via Wilo-Smart Gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus "Driftsvisning":
  • Aktuel reguleringstype
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Elektrisk effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Medietemperatur (når der er tilsluttet temperaturfølere)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Visning af fejl" (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Visning af advarsel" (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Procesvisning" (displayfarve blå):
  • Softwareopdateringsforløb
 • Displaystatus "Bygningsautomatiserings-kommunikation" (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive bygningsautomatiserings-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Kombinationsdriftsignal SBM (potentialefri skiftekontakt)

Dataudveksling

 • Wilo-Smart Connect modul BT i pumpens standardleveringsomfang som Bluetooth-grænseflade til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Muligt med tilbehør til tilsvarende WILO-CIF-moduler:
  • Seriel, digital grænseflade Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade til Ethernet multiprotokol Modbus TCP, BACnet/ IP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RJ45
  • Seriel, digital grænseflade LON til tilslutning til bygningsautomatisering GA via BUS-system LONWorks
  • Seriel, digital grænseflade PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler
  • Seriel, digital grænseflade CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe i Y-stykke)

 • Hoved-/reservedrift (tidsafhængigt pumpeskift)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Pumpehydraulik med hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7
 • EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2
 • Flange PN16 - boret iht. EN 1092-2
 • Trykmåletilslutninger (R 1/8) til monterede differenstryktransmittere (version ...-R1 uden differenstryktransmitter)
 • Seriemæssige kondensatudløbsboringer i motorhuset (lukkede ved levering)
 • Ventilationsventil på lanternen
 • Højtopløseligt, drejeligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • 6 kabelindføringer til tilslutning af spændingsforsyningen samt binær- og analogindgangene
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • Bluetooth-grænseflade via Wilo-Smart Connect modul BT, som er indeholdt i leverancen

Typekode

Eksempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpebetegnelse

2,0

Anden generation

-D

Dobbelt-inline-pumpe

65

Nominel diameter flange DN

1-37

Nominelt løftehøjdeområde i [m]

4,0

Nominel motorydelse i kW

-xx

Variant, f.eks. -R1

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde for pumpemediet -20 °C til +140 °C
 • Akseltætning til pumpning af vand op til Tmax. = +140 °C. Op til T ≤ +40 °C er en glykol-tilsætning på 20 % til 40 % volumenandel tilladt. Ved vand-/glykol-blandinger med glykolandele > 40 % indtil maks. 50 % volumenandel og en medietemperatur på > +40 °C indtil maks. +120 °C eller andre pumpemedier afvigende fra vand skal der anvendes en alternativ akseltætning.
 • Nettilslutning 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IP55
 • Nominel flangediameter DN 40 til DN 125
 • Maks. driftstryk 16 bar til +120 °C, 13 bar til +140 °C

Materialer

 • Pumpehus og lanterne: EN-GJL-250
 • Pumpehus og motorflange seriemæssigt med katodisk elektroforetisk lakering
 • Pumpehjul (afhængigt af type): PPS-GF40 (DN 40 ... DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Aksel: 1.4057
 • Akseltætning: AQEGG, andre glideringstætninger på forespørgsel

Konstruktion

 • Højeffektiv inline-dobbeltpumpe med EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion.
 • Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med udelt aksel i blokkonstruktion
 • Spiralhus i inline-konstruktion (suge- og trykstuds med samme flanger i én linje)
 • Drejeligt, grafisk farvedisplay (4,3 tommer) med betjening via en-knaps-betjeningsniveau
 • Integreret motorværn

Leveringstilstand

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelforskruninger med pakningsindsatser
 • Installationsvejledning (sammendrag) og overensstemmelseserklæring
Downloads

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Artikelnummer 2217213
Udgave 2021-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 216
PDF (9 MB)

Certifikat REACH (dokumenter)

REACH regulation

Udgave 2021-10
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 2
PDF (162 KB)

Certifikat

Battery transportation information

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 6
PDF (517 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 96
ProduktbetegnelseAntal polerMotoreffektivitetsklasseNominel diameter flangeAkseltætningIndbygningsmål l0Nominel motorydelse P2Vægt brutto ca. mArtikelnummerGRD-gruppeBlindflange
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205609
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205614
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205615
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205616
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205621
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205622
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205623
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205628
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205629
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205630
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205631
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205638
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205639
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205640
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205641
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205648
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205649
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205650
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205658
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205659
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205660
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205663
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205664
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205665
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205733
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205738
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205739
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205740
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205745
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205746
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205747
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205752
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205753
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205754
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205755
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205762
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205763
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205764
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205765
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205772
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205773
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205774
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205782
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205783
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205784
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205787
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205788
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205789
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205795
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205800
17
I