Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Port 600 | Wilo
Dine fordele
Wilo-Port 600

Dine fordele

 • Kan køres på – også med tung trafik – som følge af skaktafdækninger, der kan monteres direkte på skakten
 • Fleksibel tilpasning i installationsfasen på grund af trinløs brøndforlænger på op til 2,75 m
 • Maksimal driftssikkerhed og beskyttelse imod utæthed pga. brøndlegeme i én del på op til 2,25 m
 • Lang levetid takket være brug af korrosionsfri materialer
 • Enkel vedligeholdelse med let tilgængelige armaturer via overfladekobling
 • Enkel installation som følge af let polyethylen-brøndlegeme og integrerede tilløbsstudser
 • Anti stigense brøndlegeme uden yderligere hæmninger takket være omløbende brøndribber
Seriebeskrivelse

Konstruktion

Skakt af kunststof til anvendelse i jorden

Anvendelse

Pumpning af fækalieholdigt eller forrenset spildevand, som ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald, samt til dræn af genstande, som ligger under tilbageløbsniveauet.

Typekode

Eks.:

Wilo-Port 600.1-1500-03B

600

Nominal skaktdiameter i mm

1

Antal pumper

1500

Monolitisk konstruktionshøjde i mm

03

Trykafgang, f.eks. 03 = DN 32

B

Rørføringsvarianter for Wilo-pumpe B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40 D = TC 40, TS 40, STS 40 E = TMW 32

Materialer

 • Pumpeskakt: PE
 • Rørføring: Rustfrit stål (ved TMW 32: PVC)
 • Travers: Rustfrit stål
 • Afspærringsventil: Rødgods
 • Kugletilbagestrømsventil: Støbejern med korrosionsresistent pulverbelægning
 • Overfladekobling: Støbejern med korrosionsresistent pulverbelægning
 • Kæde: Rustfrit stål

Konstruktion

Monteringsklar kunststofskakt med komplet rørføring i monolitisk konstruktion med en maks. skakthøjde på 2250 mm uden tætningsflader, kan som option udvides til maks. 2750 mm med teleskopforlængelse. Certificeret i henhold til (DIN) EN 12050-1 med aflejringsfri skaktgeometri og ringskruer for nem flytning og transport. Opdriftsikker mod grundvand til overkanten af terrænet, uden ekstra betonvægt på opstillingsstedet. Aftagelig kugletilbagestrømsventil monteret direkte på pumpens trykstuds. Overfladekobling til en hurtig og enkel montering af pumpen og en anordning til en skylletilslutning og vakuumbryder efter ønske. Muffeafspærringsventiler med betjeningsforlænger som option. Inklusive kæde som pumpehæveanordning. Skaktdæksel i henhold til EN 124 i klasserne A 15 og B 125 kan installeres direkte på skakten uden lastfordelerplade, fås som option i klasse D 400 (med lastfordelerplade på opstillingsstedet).

Bemærk: Ved udstyr med TMW 32-pumper: Pumper i bundopstilling uden overfladekobling.

Tekniske data:

 • Monolitiske skakthøjder: 1500, 1800, 2250 mm
 • Maks. skakthøjde med forlænger: 2750 mm
 • Skaktdiameter: 600 mm
 • Tilslutningsstudser (låst): 2x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Trykafgang med udvendigt gevind: R 1¼, R 1½
 • Tilslutning til skylning/vakuumbryder: Rp 1

Leveringstilstand

 • Pumpeskakt med formonteret rørføring
 • Overfladekobling
 • Kontraventil
 • Afspærringsventil
 • Kæde

Bemærk: TMW-pumper med bundopstilling uden overfladekobling.

Bemærk! Pumpe er ikke omfattet af leveringsomfanget!