Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Η έξυπνη αντλία για κτήρια εμπορικής χρήσης με σύστημα διαχείρισης κτιρίου.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Stratos MAXO

Η έξυπνη αντλία για κτήρια εμπορικής χρήσης με σύστημα διαχείρισης κτιρίου.

Με βελτιστοποιημένες και νεωτεριστικές λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας η εταιρία Wilo-Stratos MAXO θέτει νέα πρότυπα για εμπορικές χρήσεις συστημάτων HVAC και πόσιμου νερού στο πεδίο της κλάσης αποδοτικότητας. Επιπλέον, η εξαιρετική ευχρηστία της καθιστά τον χειρισμό πιο εύκολο από ποτέ.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Διαφορετικές επιλογές για τη σύνδεση σε σύστημα διαχείρισης κτιρίου
 • Διαισθητικός χειρισμός μέσω ρυθμίσεων χρήσης με τον βοηθό ρύθμισης, καθώς και μέσω του συνδυασμού της νέας οθόνης και του πλήκτρου χειρισμού με την «τεχνολογία πράσινου πλήκτρου».
 • Μεγάλη κλάση αποδοτικότητας μέσω της συνεργασίας βελτιστοποιημένων και καινοτόμων λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. No-Flow Stop).
 • Βέλτιστη απόδοση συστήματος μέσω νέων και καινοτόμων έξυπνων λειτουργιών ρύθμισης, όπως τα Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. και ΔT-const.
 • Σύγχρονες διεπαφές επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth) για τη σύνδεση σε φορητές τερματικές συσκευές, καθώς και απευθείας δικτύωση αντλιών σε μονάδα ελέγχου πολλαπλών αντλιών μέσω του Wilo Net.
 • Μεγάλη άνεση κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω του ανοιχτού και ευρύχωρου χώρου ακροδεκτών, καθώς και του βελτιστοποιημένου ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector.
Περιγραφή σειράς
Wilo-Stratos MAXO

Σχεδιασμός

Έξυπνος υδρολίπαντος κυκλοφορητής με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζα, κινητήρα EC με ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος.

Χρήση

Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Πεδία εφαρμογών

Η αντλία καθιστά δυνατή μέσω της ακριβούς ρύθμισης του τρόπου αυτόματου ελέγχου για την εκάστοτε χρήση βάσει εγκατάστασης (π.χ. καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη οροφής) τη λειτουργία με την υψηλότερη απόδοση εγκατάστασης.

Θέρμανση

 • Καλοριφέρ
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θέρμανση οροφής
 • Θερμαντήρας αέρα
 • Θέρμανση σκυροδέματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Θέρμανση δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα πηγής θερμότητας (κυκλοφορητής θέρμανσης)*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης θέρμανσης*

Ψύξη

 • Ψύξη οροφής
 • Ενδοδαπέδια ψύξη
 • Συσκευές αέρα-κλιματισμού
 • Ψύξη σκυροδέρματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Ψύξη δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα επιστροφής ψύξης*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης ψύξης*

(* Τύπος εγκατάστασης διαθέσιμος από SW≥01.05.10.00)

Θέρμανση και ψύξη συνδυασμένα

 • Αυτόματη αλλαγή (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)

Ανάλογα με την επιλεγμένη χρήση υπάρχουν διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι αυτόματου ελέγχου:

Είδη ρύθμισης

 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (έλεγχος με εξωτερικό σήμα)
 • Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης
 • Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης
 • Dynamic Adapt plus για συνεχή (δυναμική) προσαρμογή του ρυθμού ροής βάσει της πραγματικής ανάγκης
 • T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • ΔT-const. για σταθερή ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας
 • Σταθερά Q για σταθερή ρύθμιση ταχύτητας ροής
 • Multi-Flow Adaptation: Υπολογισμός συνολικής ταχύτητας ροής μέσω του κυκλοφορητή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία βάσει αναγκών των δευτερευουσών αντλιών στους συλλέκτες κυκλώματος θέρμανσης
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Προαιρετικές λειτουργίες

 • Q-Limitmax. για τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας ροής
 • Q-Limitmin. για τον περιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας ροής
 • No-Flow Stop (απενεργοποίηση μηδενικής παροχής)
 • Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου (Δp-c σύστημα ρύθμισης με εξωτερικό αισθητήριο πραγματικής τιμής)
 • Μεταβλητή κλίση χαρακτηριστικής καμπύλης Δp-v

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

 • Επιλογή του πεδίου εφαρμογής στον βοηθό ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Ονομαστικό σημείο λειτουργίας: άμεση καταχώρηση του υπολογισμένου σημείου λειτουργίας στο Δp-v
 • Ένδειξη κατάστασης
 • Ρύθμιση και επαναφορά της μέτρησης ποσότητας ενέργειας (θερμότητα και ψύξη)
 • Λειτουργία εξαέρωσης της αντλίας
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των αποθηκευμένων παραμέτρων (σετ παραμέτρων)
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση δυαδικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)

Αυτόματες λειτουργίες

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αναγνώριση νυχτερινής λειτουργίας μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Απενεργοποίηση σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow Stop)
 • Ομαλή εκκίνηση
 • Αυτόματες διαδικασίες διόρθωσης λαθών (π.χ. λειτουργία απεμπλοκής)
 • Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης / ψύξης (τύπος "-R7": δεν είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής

Εξωτερικές είσοδοι ελέγχου για τις λειτουργίες σας

 • 2 αναλογικές είσοδοι:
 • Τύποι σήματος: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Εφαρμογές: Τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας (εκτός από την Multi-Flow Adaptation), είσοδοι αισθητηρίου για τη θερμοκρασία, τη διαφορά πίεσης ή ελεύθερο αισθητήριο σε λειτουργία PID που ορίζεται από το χρήστη
 • 2 ψηφιακές είσοδοι:
 • Για εξόδους ελέγχου χωρίς δυναμικό ή διακόπτες
 • Λειτουργίες με δυνατότητα παραμετροποίησης:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-OFF)
  • Φραγή πλήκτρων
  • Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

Wilo Net για διαχείριση δίδυμων αντλιών από 2 μεμονωμένες αντλίες, επικοινωνία πολλών αντλιών μεταξύ τους και τηλερύθμιση αντλιών μέσω της πύλης

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης λειτουργίας:
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Ονομαστική ταχύτητα ροής
  • Απορροφώμενη ισχύς
  • Ηλεκτρική κατανάλωση
  • Θερμοκρασίες (τύπος "-R7": πραγματική θερμοκρασία υγρού με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO δυνατή)
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη ένδειξης σφάλματος (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος και περιγραφή σφάλματος σε πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη ένδειξης προειδοποίησης (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης και περιγραφή της Προειδοποίησης στο πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης διεργασίας (μπλε οθόνη):
  • Εξαερισμός αντλίας
  • Διατίθεται νέα ενημέρωση
 • Οθόνη BMS-Επικοινωνία (μπλε οθόνη):
 • Περίληψη των ενεργών παραμέτρων BMS (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (ψυχρή επαφή ΝΟ)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Διεπαφή Bluetooth για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό της αντλίας από το smartphone ή το tablet.
 • Επιτήρηση από απόσταση της αντλίας μέσω Internet με το Wilo-Smart Gateway.
 • Ψηφιακή διεπαφή Modbus TCP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul Modbus RTU).
 • Ψηφιακή διεπαφή BACnet IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul BACnet MS/TP).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF LON).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας CANopen για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου CANopen (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF CANopen).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF PLR).

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες)

 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση βλάβης / χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Σε αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση: Εκδόσεις φλάντζας
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 65: Συνδυασμένη φλάντζα PN 6/10 (φλάντζα PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζες PN 6 και PN 16
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 80/DN 100: Φλάντζα PN 6 (κατασκευή PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 6
  • Ειδική κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 100: Φλάντζα PN 16 (κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 16
 • Αμέτρητες ενσωματωμένες διεπαφές επικοινωνίας και προαιρετική υποδοχή CIF-module με δυνατότητα χρήσης
 • 5 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση στις διεπαφές επικοινωνίας
 • Διεπαφή Bluetooth
 • Οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης με πράσινο κουμπί και 2 πλήκτρα
 • Χώρος ακροδεκτών φιλικός για το χρήστη
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος "-R7": χωρίς)
 • Στάνταρ θερμομόνωση για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση με το βελτιστοποιημένο ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector για την τροφοδοσία τάσης

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • Βελτιστοποιημένος ταχυσύνδεσμος Wilo-Connector
 • 2 στυπιοθλίπτες καλωδίου M16 x 1,5
 • Ροδέλες για βίδες φλάντζας (σε ονομαστικές διαμέτρους σύνδεσης DN 32 έως DN 65)
 • Παρεμβύσματα για υποδοχές με σπείρωμα
 • Θερμομονωτικό
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Αντλία υψηλής απόδοσης (με ρακόρ ή με φλάντζα), ηλεκτρονικός έλεγχος

30/

Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης

0,5-12

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m]

-R7

χωρίς ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO

-P1

Τύπος χωρίς LABS

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών -10 °C έως +110 °C, -10 °C έως +90 °C (τύπος "-R7")
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
 • Βαθμός προστασίας IPX4D
 • Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα (ανάλογα τον τύπο) Rp 1 έως DN 100
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar ή αντίστοιχα 6 bar (ειδική κατασκευή: 10 bar ή 16 bar)
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Κατοικίες (C1)
 • Αντοχή σε παρεμβολές κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / βιομηχανικά περιβάλλοντα (C2)
 • Ταχύτητα ροής μέγ. Q: 74 m³/h
 • Μανομετρικό μέγ. H: 16 m

Υλικά

 • Υλικό εδράνου: Άνθρακας, εμποτισμένος με αντιμόνιο
 • Πτερωτή: PPS-GF40
 • Κέλυφος αντλίας: Φαιός χυτοσίδηρος
 • Άξονας: 1.4028, με επίστρωση DLC

Σχεδιασμός

 • Έξυπνος υδρολίπαντος κυκλοφορητής με κινητήρα EC και ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος
 • Τεχνολογία πράσινου πλήκτρου και οθόνη γραφικών
 • Προστασία κινητήρα με ηλεκτρονική διέγερση
 • Βυσματική σύνδεση για τη διεύρυνση λειτουργιών με προαιρετικά CIF στοιχεία για τον αυτοματισμό κτιρίου
 • Πτερωτή με τρισδιάστατα καμπυλωτά πτερύγια και πλαστικό σωλήνα από συνθετικό υλικό με ανθρακονήματα
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Stratos MAXO-R7

Κωδικός τμχ. 2217836
Έκδοση 2021-11
Σχήμα σελίδας 148.2 x 209.9 mm
Αριθμός σελίδων 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Κωδικός τμχ. 2226400
Έκδοση 2023-02
Σχήμα σελίδας 148.2 x 209.9 mm
Αριθμός σελίδων 64
PDF (5 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Κωδικός τμχ. 2209011
Έκδοση 2022-11
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 72
PDF (28 MB)

Πιστοποιητικό REACH

Κανονισμός REACH

Έκδοση 2021-05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 4
PDF (262 KB)

Σημειώσεις έκδοσης

Σημειώσεις έκδοσης Stratos MAXO

Κωδικός τμχ. 2212705
Έκδοση 2021-04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60
PDF (4 MB)

Πιστοποιητικό

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου / UN38.3

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Επιλογή προϊόντος
Αριθμός ευρημάτων: 120
180 … 360 mm
[120]
4.241 … 16.27 m
[95]
8.097 … 75.92 m³/h
[111]
Ονομασία προϊόντοςΣύνδεση σωλήναEEIΜήκος κατασκευής l0Μέγιστη πίεση λειτουργίας PNΗλεκτρική σύνδεσηΜικτό βάρος περ. mΑριθμός ανά παλέταΚωδικός
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950