Paieška
kontaktas
El. paštas
Katalogo kūrimas
Mano mėgstamiausi
Produktų palyginimas
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Išmanus sauso rotoriaus siurblys šildymui, oro kondicionavimui ir vėsinimui dideliuose pastatuose.

Nauda jums
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Išmanus sauso rotoriaus siurblys šildymui, oro kondicionavimui ir vėsinimui dideliuose pastatuose.

Didelio efektyvumo Wilo-Stratos GIGA2.0-D naudojimas rekomenduojamas tais atvejais, kai reikia pumpuoti didelius vandens kiekius esant dideliam slėgiui. Išmanus Inline versijos sauso rotoriaus siurblys siūlo daug sąsajų kelių siurblių valdymui, prijungimui į pastatų automatiką, eksploatavimo duomenų registravimas ir laiko parinktys mobiliajai prieigai per Wilo-Smart Connect. Žalio taško technologija ir didelis ekranas leidžia paprastai, intuityviai eksploatuoti. Pagalbinės nustatymo priemonės naudojimas užtikrina optimalų reguliavimą. Optimali visos sistemos energinis efektyvumas pasiekiamas išmaniai kartu taikant IE5 EC variklių technologiją su patikrinta siurblių hidraulika (MEI ≥0,7) bei naujoviškas reguliavimo funkcijas. Naujoviška pavarų technologija kartu su patikrinta siurblių hidraulika užtikrina didelį patikimumą.Ypatybės/gaminio privalumai

 • Vietinis nustatymas ir eksploatavimas per mobiliuosius galutinius įrenginius per Bluetooth, bei nuotolinės prieigos galimybė bei kelių siurblių valdymas dėl tinklo sujungimo per Wilo Net.
 • Analoginės ir skaitmeninės sąsajos siūlo daug galimybių, be kita ko, pajungimą į pastatų automatiką
 • Optimalus reguliavimas, naudojant pagalbinę nustatymo priemonę
 • Gerai matomas ekranas ir žalio taško technologija paprastam ir intuityviam valdymui
 • Didžiausias eksploatavimo duomenų skaidrumas siurblio ir visos sistemos analizei ir optimizavimui
 • Optimali visos sistemos energinis efektyvumas pasiekiamas išmaniai kartu taikant IE5 EC variklių technologiją su patikrinta siurblių hidraulika (MEI ≥0,7) bei naujoviškas reguliavimo funkcijas, pvz., Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation ir T-const
 • Didelis patikimumas dėl naujoviškos pavarų technologijos ir patikrintos siurblio hidraulikos.
Konstrukcinės serijos aprašymas
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstrukcija

Aukšto efektyvumo "Inline" konstrukcijos sauso rotoriaus dvigubas siurblys su EC varikliu ir įmontuotu elektroniniu galios reguliatoriumi. Vienpakopis žemo slėgio išcentrinis siurblys su flanšine jungtimi ir mechaniniu sandarikliu.

Pritaikymas

Termofikacinio vandens (pagal VDI 2035), šalto vandens ir vandens-glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui šildymo, oro kondicionavimo ir aušinimo sistemose.

Įranga/funkcija

Taikymo sritys

Siurbliu suteikiama galimybė tiksliai nustatyti reguliavimo režimą kiekvienam konkrečiam įrenginiui, kad jis veiktų kuo našiau.

Šildymas

 • Radiatorius
 • Grindų šildymas
 • Lubų šildymas
 • Oro šildytuvas
 • Betono šerdies šildymas
 • Srautų pamaišymo indas
 • Paskirstymo kolektorius be diferencinio slėgio
 • Šildymo buferinis kaupiklis
 • Šilumokaitis
 • Šilumos šaltinio kontūras (šilumos siurblys)
 • Nuotolinis šildymo kontūras

Aušinimas

 • Lubų aušinimas
 • Grindų aušinimas
 • Oro kondicionavimo įtaisai
 • Betono šerdies aušinimas
 • Srautų pamaišymo indas
 • Paskirstymo kolektorius be diferencinio slėgio
 • Šaldymo buferinis kaupiklis
 • Šilumokaitis
 • Grįžtamojo aušinimo kontūras
 • Nuotolinis šaldymo kontūras

Kombinuotas šildymas ir aušinimas

 • Automatinis perjungimas

Valdymo būdai

 • Pastovus greitis (n pastovus))
 • Δp-c pastoviam diferenciniam slėgiui
 • Δp-v kintamam diferenciniam slėgiui
 • „Dynamic Adapt plus“ nepertraukiamam (dinaminiam) pumpavimo galios pritaikymui faktiniams poreikiams
 • T-const., skirta pastoviai temperatūrai nustatyti
 • ΔT temperatūros skirtumo reguliavimas
 • Pastovus debito reguliavimas (Q pastovus)
 • „Multi-Flow Adaptation“: Dinaminis nustatymas tiekiančiojo siurblio kaupiamojo debito, kuris būtų pakankamas kolektorių antrinių siurblių aprūpinimui, paskirstymo kolektoriams
 • Vartotojo pasirinktas PID reguliatorius

Papildomos funkcijos

 • „Q-Limit“max., skirta maksimaliam debitui riboti
 • „Q-Limit“min., skirta minimaliam debitui riboti
 • Kritinio taško reguliavimas (Δp-c reguliavimas naudojant išorinį esamosios vertės diferencinio slėgio jutiklį)
 • Δp-v siurblio charakteristikų kreivės nuolydžio kintamas pritaikymas
 • „No-Flow Stop“ (atjungimas esant nuliniam srautui)

Rankinis nustatymas

 • Taikymo srities pasirinkimas naudojant pagalbinę nustatymo priemonę
 • Susijusių darbo režimo parametrų nustatymas
 • Nominalus darbo taškas: tiesioginė darbo taško, apskaičiuoto H ir Q esant Δp-v, įvestis
 • Klampių pumpuojamų terpių taikymas koreguojant klampą ir tankį
 • Būsenos indikatorius
 • Energijos kiekio matuoklio (šilumos ir šalčio) reguliavimas ir nustatymas iš naujo
 • Mygtukų blokavimas nustatymų užblokavimui
 • Nustatymo iš naujo funkcija, atkuriant gamykloje nustatytus arba išsaugotus parametrus pagal atkūrimo taškus (parametrų sakinius)
 • Analoginių įeigos signalų parametrų nustatymas
 • Dvejetainių įvadų parametrų nustatymas
 • Relės išvesties parametrų nustatymas
 • Sudvejintų siurblių veikimas

Automatinės funkcijos

 • Pagal poreikius reguliuojama galia, siekiant užtikrinti energijos sunaudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į darbo režimą
 • Automatinio klaidų šalinimo rutinos
 • Perjungimas tarp šildymo ir aušinimo režimų
 • Integruota variklio apsaugos sistema
 • Atjungimas aptikus nulinį debitą („No-Flow Stop“)
 • Nuolatinis eksploatavimo duomenų kaupiklis
 • Laiko žyma klaidai / įspėjimams ir istoriniams eksploatavimo duomenims

Išorinės valdymo įvestys ir išvestys bei jų funkcijos

 • 4 analoginiai įeigos signalai:
  • Signalo tipai: 0–10V, 2–10V, 0–20mA, 4–20mA, PT1000 (tik dviems analoginiams įeigos signalams)
  • Pritaikymas: Diferencinio slėgio jutiklis (standartiškai primontuotas prie siurblio serijinėje gamyboje), reikiamos darbinės vertės nuotolinis nustatymas kiekvienam reguliavimo režimui (išskyrus „Multi-Flow Adaptation“), pvz., temperatūros jutiklių įvadams, diferencinio slėgio jutikliui pašalintame taške sistemoje arba laisvajam jutikliui, kai įjungtas naudotojo pasirinktas PID režimas
 • 2 skaitmeniniai įvadai:
  • Skirta bepotencialioms valdymo išvestims ar jungikliams
 • Parametrų keitimo funkcijos:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (pastatų automatika IŠJ.)
  • Mygtukų blokavimas
  • Perjungimas tarp šildymo ir aušinimo režimų
  • 2 relės išvestys:
  • Bendrasis sutrikimo signalas SSM (bepotencialis perjungiamasis kontaktas)
  • Bendrasis eigos signalas SBM (bepotencialis perjungiamasis kontaktas)
 • Wilo Net
  • Sudvejintiems siurbliams iš 2 viengubų siurblių valdyti, ryšiui tarp kelių siurblių (MultiFlow adaptacija) ir siurbliams reguliuoti nuotoliniu būdu per Wilo-Smart Gateway

Pranešimų ir rodmenų funkcijos

 • Ekrano „būsenos indikatorius“:
  • Esamas reguliavimo režimas
  • Reikiama darbinė vertė
  • Faktinis kėlimo aukštis
  • Faktinis debitas
  • Elektros vartojamoji galia
  • Elektros sąnaudos
  • Terpės temperatūros (jeigu prijungtas temperatūros jutiklis)
 • Hidrauliniame bendrajame grafike rodomas aktualus darbo taškas
 • Būsenos indikatoriaus LED: Eksploatavimas be klaidų (žalias LED), ryšio su siurbliu sistema (mėlynas LED)
 • „Klaidos rodinio“ rodymo būsena (ekrano spalva raudona):
  • Klaidų kodai ir jų aprašymas išsamiu tekstu
  • Išjungimo priemonių tekstinė nuoroda
 • „Įspėjimo rodinio“ rodymo būsena (ekrano spalva geltona):
  • Įspėjimo kodas ir įspėjimo išsamus aprašas
  • Išjungimo priemonių tekstinė nuoroda
 • „Proceso rodinio“ rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
  • Programinės įrangos atnaujinimo eiga
 • Ekrano būsena „pastatų automatikos komunikacija“ (ekrano spalva mėlyna):
 • Aktyvių pastatų automatikos parametrų santrauka (perdavimo sparta bodais, adresas ir pan.)
 • Bendrasis sutrikimo signalas SSM (bepotencialis perjungiamasis kontaktas)
 • Bendrasis eigos signalas SBM (bepotencialis perjungiamasis kontaktas)

Duomenų perdavimas

 • Wilo-Smart Connect BT modulis standartinėje siurblio tiekimo komplektacijoje galimas kaip Bluetooth sąsaja belaidžiam keitimuisi duomenimis bei nuotoliniam siurblio valdymui išmaniuoju telefonu arba planšete.
 • Su atitinkamais WILO-CIF modulių priedais galima:
  • Serijinė skaitmeninė sąsaja Modbus RTU skirta jungimui prie pastatų automatikos per magistralinę RS485 sistemą
  • Serijinė skaitmeninė BACnet MS/TP sąsaja, skirta jungti prie pastatų automatikos per magistralinę RS485 sistemą
  • Serijinė skaitmeninė sąsaja, skirta Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP, jungimui prie pastatų automatikos per magistralės sistemą RJ45
  • Nuoseklioji skaitmeninė LON sąsaja, skirta prijungti prie pastatų automatikos per magistralės sistemą LONWorks
  • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja PLR, skirta jungti prie pastatų automatikos specifiniais jungiamaisiais moduliais
  • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja CANopen, skirta jungti prie pastatų automatikos specifiniais jungiamaisiais moduliais

Sudvejintų siurblių valdymas (sudvejintas siurblys arba 2 viengubi siurbliai jungimo elementuose)

 • Pagrindinis / rezervinis režimas (nuo laiko priklausantis siurblių apsikeitimas)
 • Pagrindinis/rezervinis režimas (automatinis perjungimas gedimo atveju)
 • Lygiagretaus veikimo režimas (optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos įjungimas ir išjungimas)

Įranga

 • Siurblių hidraulika su hidrauliniu mažiausio našumo indeksu (MEI) ≥ 0,7
 • IE5 energinio efektyvumo klasės EC variklis pagal IEC 60034-30-2
 • Flanšai PN16 pagal EN 1092-2
 • Slėgio matavimo jungtys (R 1/8) pritvirtintiems diferencinio slėgio jutikliams (variantas ... -R1 be diferencinio slėgio jutiklio)
 • Serijiniu būdu variklio korpuse įrengtos kondensato išleidimo angos (tiekimo metu uždarytos)
 • Karkaso oro išleidimo ventilis
 • Didelės raiškos sukamas grafinis ekranas (4,3 colio) su žaliu klavišu ir 2 mygtukais
 • 6 kabelių įvadai, skirti maitinimo įtampai prijungti bei binariniai ir analoginiai įvadai
 • Daug integruotų ryšio sąsajų ir papildomai naudojamas CIF modulio lizdas
 • Bluetooth sąsaja per tiekimo komplektacijoje esantį Wilo-Smart Connect BT modulį

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx

„Stratos GIGA“

Siurblio pavadinimas

2.0

Antra karta

-D

Dvigubas „Inline“ konstrukcijos siurblys

65

Nominalus flanšo skersmuo DN

1-37

Nominalus slėgio diapazonas [m]

M-

Maitinimo įtampos variantas 1~230 V

4,0

Nominalioji variklio galia, kW

-xx

Variantas, pvz., R1

Techniniai duomenys

 • Leidžiamasis pumpuojamosios terpės temperatūros intervalas -20 °C - +140 °C
 • Aplinkos temperatūra iki +50 °C
 • Mechaninis sandariklis, skirtas siurbti vandenį, kurio maks. temperatūra siekia Tmax = +140 °C. Jei T ≤ +40 °C, leidžiama įmaišyti glikolio, kuris sudarytų 20 – 40 % masės. Vandens-glikolio mišiniams, kuriuose glikolio koncentracija > 40 % - maks. 50 % tūrio ir terpės temperatūra > +40 °C - maks. +120 °C arba kitokioms nei vanduo darbinėms terpėms reikalingas kitoks mechaninis sandariklis.
 • Maitinimo įtampa:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variantas M: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Be papildomų priemonių įvykdyti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai:
  • Trikdžių emisija gyvenamojoje aplinkoje pagal EN 61800-3:2018
  • Atsparumas trikdžiams pramoninėje aplinkoje pagal EN 61800-3:2018
 • Apsaugos klasė IP55
 • Flanšo vardinis skersmuo nuo DN 32 iki DN 125
 • Didž. darbinis slėgis 16 barų iki +120 °C, 13 barų iki +140 °C

Medžiagos

 • Siurblio korpusas ir gembė: EN-GJL-250
 • Standartinis siurblio korpusas ir variklio flanšas su kataforezės danga
 • Darbaratis (priklauso nuo tipo): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) arba EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Velenas: 1.4057
 • Mechaninis sandariklis: AQ1EGG; kiti mechaniniai sandarikliai pagal užsakymą

Konstrukcija

 • Didelio efektyvumo „Inline“ konstrukcijos sauso rotoriaus sudvejintas siurblys su IE5 efektyvumo klasės pagal IEC 60034-30-2, hidraulinis mažiausio našumo indeksas (MEI) ≥ 0,7 ir EC varikliu ir įmontuotu elektroniniu galios reguliatoriumi.
 • vienos pakopos žemo slėgio išcentrinis siurblys su vientisu velenu monolitinėje konstrukcijoje;
 • „Inline“ konstrukcijos spiralinis korpusas (įsiurbimo ir slėgio atvamzdžiai su vienodais flanšais išdėstyti viena linija)
 • Sukamas spalvotas grafinis ekranas (4,3 colio), valdomas aptarnavimo vienu mygtuku lygmeniu
 • Integruota variklio apsauga

Tiekimo komplektacija

 • Siurblys
 • Wilo-Smart Connect BT modulis
 • Kabelio priveržiklis su sandarinimo intarpais
 • Montavimo ir naudojimo instrukcija ir atitikties deklaracija

Pasirinktys

 • Modelis …-R1 be skirtuminio slėgio jutiklio
 • Variantas …-S1 su specialiais mechaniniais sandarikliais

Priedai

 • 3 gembės su tvirtinimo elementais, skirtos montuoti ant pamato
 • Aklinimo flanšai sudvejinto siurblio korpusui
 • Pagalbinis montavimo įtaisas mechaniniam sandarikliui (įsk. montavimo varžtus)
 • CIF modulis PLR
 • CIF modulis LON
 • CIF modulis „BACnet MS/TP“
 • CIF modulis „Modbus RTU“
 • CIF modulis „CANopen“
  • CIF modulis Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Jungtis M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Diferencinio slėgio jutikliai 2 ... 10 V
 • Diferencinio slėgio jutikliai 4 ... 20 mA
 • Temperatūros jutiklis PT1000 AA
 • Jutiklių antgaliai skirti temperatūros jutiklių montavimui
Dokumentai

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Prekės numeris 2227295
Leidimas 2023-08
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 128
PDF (11 MB)

Sertifikavimo bukletas

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Prekės numeris 2216678
Leidimas 2022-11
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 52
PDF (22 MB)

Sertifikatai

Battery transportation information

Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 6
PDF (517 KB)

Produktų pasirinkimas
Paieškos rezultatų skaičius: 304
260 … 620 mm
[297]
Produkto žymėjimasMEIIEFlanšo vardinis skersmuoMechaninis sandariklisMontavimo ilgis l0Nominali variklio galia P2FazėPrekės numerisAklės
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207129
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207189
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207219
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207159
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205607
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205731
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205793
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205669
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207128
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207188
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207218
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207158
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205606
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205730
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205792
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205668
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207127
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207187
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207217
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207157
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205605
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205729
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205791
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205667
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207126
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207186
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207216
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207156
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205604
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205728
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205790
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205666
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207125
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207185
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207215
I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207155
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207134
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2207194
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207224
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207164
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205612
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2205736
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205798
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2205674
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207133
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2207193
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207223
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207163
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205611
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2205735
I