Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Pažanga, vedanti į rytdienos pasaulį

Nauda jums
Wilo-Stratos MAXO-D

Pažanga, vedanti į rytdienos pasaulį

Dėl dar didesnio nei anksčiau efektyvumo, geresnio ryšio ir komforto „Wilo-Stratos MAXO“ ir „Wilo-Stratos MAXO-D“ yra jums skirtos ateities siurblių technologijos. Pasitelkiant inovacijas sukurtas pirmas pasaulyje pažangus siurblys* palengvins jūsų gyvenimą jau šiandien:Ypatybės/gaminio privalumai

 • Intuityvus aptarnavimas naudojant programos valdomus nustatymus su pagalbine nustatymo priemone ir derinant naują ekraną ir valdymo mygtuką su žaliojo mygtuko technologija.
 • Aukščiausia energinio efektyvumo klasė dėl optimizuotų ir novatoriškų energijos taupymo funkcijų derinio (pvz., „No-Flow Stop“).
 • Optimalus sistemos efektyvumas, nes naudojamos naujos, novatoriškos išmaniosios reguliavimo funkcijos, pvz., „Dynamic Adapt plus“, „Multi-Flow Adaptation“, „T-const.“ ir „ΔT-const.“
 • Moderniausios komunikacijos sąsajos (pvz., „Bluetooth“), skirtos mobiliesiems galutiniams įrenginiams prijungtai, bei tiesioginis prisijungimas prie siurblių tinklo, kad galima būtų naudoti kelių siurblių valdymo sistemą per „Wilo Net“.
 • Didžiausią komfortą montuojant elektros įrangą suteikia gerai matomos ir didelės elektros dėžutės bei optimizuotas „Wilo-Connector“.
Konstrukcinės serijos aprašymas
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstrukcija

Išmanusis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis dvigubas siurblys su sriegine arba jungių jungtimi, EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu.

Pritaikymas

Visos vandens šildymo sistemos, oro kondicionavimo įrenginiai, uždaros šaldymo sistemos, pramoniniai cirkuliaciniai įrenginiai

Įranga/funkcija

Taikymo sritys

Siurbliu suteikiama galimybė tiksliai nustatyti valdymo režimą kiekvienam konkrečiam įrenginiui (pavyzdžiui, radiatoriui, grindų šildymui, lubų aušinimui), kad jis veiktų kuo našiau.

 • Šildymas
 • Radiatorius
 • Grindų šildymas
 • Lubų šildymas
 • Oro šildytuvas
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis

Aušinimas

 • Lubų aušinimas
 • Grindų aušinimas
 • Oro kondicionavimo įtaisai
 • Hidraulinis srautų pamaišymo indas
 • Šilumokaitis

Kombinuotas šildymas ir aušinimas

 • Automatinis perjungimas

Atsižvelgiant į pasirinktą pritaikymą, galimi šie valdymo režimai:

Valdymo būdai

 • Pastovus sūkių skaičius (valdymo režimas)
 • Δp-c pastoviam diferenciniam slėgiui
 • Δp-v kintamam diferenciniam slėgiui
 • „Dynamic Adapt plus“ nepertraukiamam (dinaminiam) pumpavimo galios pritaikymui faktiniams poreikiams
 • T-const., skirta pastoviai temperatūrai nustatyti
 • ΔT-const., skirta pastoviai skirtuminei temperatūrai reguliuoti
 • Konstanta Q, skirta pastoviam debitui nustatyti
 • „Multi-Flow Adaptation“: Nustatymas tiekiančiojo siurblio kaupiamojo debito, kuris būtų pakankamas šildymo kontūro paskirstymo kolektorių antrinių siurblių aprūpinimui
 • Vartotojo pasirinktas PID reguliatorius

Papildomos funkcijos

 • „Q-Limit“max., skirta maksimaliam debitui riboti
 • „Q-Limit“min., skirta minimaliam tūrio srautui riboti
 • „No-Flow Stop“ (atjungimas esant nuliniam srautui)
 • Automatinis naktinis apsukų sumažinimas (versija „-R7“: negalimas, tačiau su Stratos MAXO temperatūros jutikliu)
 • Kritinio taško reguliavimas (Δp-c reguliavimas naudojant išorinį esamosios vertės jutiklį)
 • Terminės dezinfekcijos atpažinimas (Stratos MAXO-Z)
 • Δp-v siurblio kreivės kintamas nuolydis

Rankinis nustatymas

 • Taikymo srities pasirinkimas naudojant pagalbinę nustatymo priemonę
 • Susijusių darbo režimo parametrų nustatymas
 • Nominalus darbo taškas: tiesioginė darbo taško, apskaičiuoto esant Δp-v, įvestis
 • Būsenos indikatorius
 • Energijos kiekio (šilumos ir šalčio) matuoklio reguliavimas ir nustatymas iš naujo
 • Siurblio nuorinimo funkcija
 • Mygtukų blokavimas nustatymų užblokavimui
 • Nustatymo iš naujo funkcija, atkuriant gamykloje nustatytus arba išsaugotus parametrus pagal atkūrimo taškus (parametrų sakinius)
 • Analoginių įvadų signalų parametrų nustatymas
 • Dvejetainių įvadų parametrų nustatymas
 • Relės išvesties parametrų nustatymas
 • Sudvejintų siurblių funkcija (2 viengubų siurblių, kurie turi būti eksploatuojami kaip sudvejintas siurblys, atveju)

Automatinės funkcijos

 • Pagal poreikius reguliuojama galia, siekiant užtikrinti energijos sunaudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į darbo režimą
 • Automatinio naktinio apsukų sumažinimo atpažinimas (versija „-R7“: negalimas, tačiau su Stratos MAXO temperatūros jutikliu)
 • Atjungimas aptikus nulinį debitą („No-Flow Stop“)
 • Sklandusis paleidimas
 • Automatinės klaidų šalinimo procedūros (pvz., atsiblokavimo funkcija)
 • Šildymo / aušinimo režimo perjungimas (versija „-R7“: automatinis perjungimas negalimas, tačiau su Stratos MAXO temperatūros jutikliu)
 • Kompleksinė variklio apsaugos sistema su sumontuota atsijungimo elektronika

Išoriniai valdymo įvadai ir jų funkcijos

2 analoginiai įvadai:

 • Signalo tipai: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Pritaikymas: Reikiamos darbinės vertės nuotolinis nustatymas kiekvienam reguliavimo režimui (išskyrus „Multi-Flow Adaptation“), temperatūros jutiklių įvadams, diferenciniam slėgiui arba laisvajam jutikliui, kai įjungtas naudotojo pasirinktas PID režimas

2 skaitmeniniai įvadai:

 • Skirta bepotencialioms valdymo išvestims ar jungikliams
 • Parametrų keitimo funkcijos:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RANKINIS (BMS -IŠJ.)
  • Mygtukų blokavimas
  • Šildymo ir aušinimo režimų perjungimas

„Wilo Net“, skirtas sudvejintiems siurbliams iš 2 viengubų siurblių valdyti, ryšiui tarp kelių siurblių palaikyti ir siurbliams nustatyti nuotoliniu būdu

Pranešimų ir rodmenų funkcijos

 • Ekrano būsenos indikatorius:
  • Reikiama darbinė vertė
  • Faktinis kėlimo aukštis
  • Faktinis debitas
  • Vartojamoji galia
  • Elektros sąnaudos
  • Temperatūros (versija „-R7“: esama terpės temperatūra, galima su Stratos MAXO temperatūros jutikliu)
 • Būsenos indikatoriaus LED: Eksploatavimas be klaidų (žalias LED), ryšio su siurbliu sistema (mėlynas LED)
 • Klaidos rodinio rodymo būsena (ekrano spalva raudona):
  • Klaidų kodai ir jų aprašymas išsamiu tekstu
  • Išjungimo priemonės
 • Įspėjimo rodinio rodymo būsena (ekrano spalva geltona):
  • Įspėjimo kodas ir įspėjimo išsamus aprašas
  • Išjungimo priemonės
 • Proceso rodinio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
  • Siurblio oro išleidimo vamzdynas
  • Atnaujinimo eiga
 • BMS ryšio rodymo būsena (ekrano spalva mėlyna):
  • Aktyvių BMS parametrų santrauka (perdavimo sparta bodais, adresas ir pan.)
 • Bendrasis sutrikimo signalas (naudojamas kaip bepotencialis keitiklis)
 • Bendrasis eigos signalas SBM (bepotencialis sujungiamasis kontaktas)

Duomenų perdavimas

 • „Bluetooth“ sąsaja belaidžiam keitimuisi duomenimis ir nuotoliniam siurblio valdymui naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.
 • Nuotolinė siurblio kontrolė per internetą, naudojant Wilo-Smart Gateway.
 • Skaitmeninė sąsaja Modbus TCP, skirta jungti prie pastatų automatikos (su Wilo-CIF modulio Ethernet (multiprotokolas)).
 • Nuoseklioji skaitmeninė jungtis „Modbus RTU“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „Modbus RTU“).
 • Skaitmeninė sąsaja BACnet IP, skirta jungti prie pastatų automatikos (su Wilo-CIF modulio Ethernet (multiprotokolas)).
 • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja „BACnet MS“/„TP Slave“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą RS485 (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „BACnet MS/TP“).
 • Nuoseklioji skaitmeninė LON sąsaja, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą „LONWorks“ (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu LON).
 • Nuoseklioji skaitmeninė jungtis „CANopen“, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) per magistralinę sistemą „CANopen“ (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu „CANopen“).
 • Nuoseklioji skaitmeninė sąsaja PLR, skirta jungti prie pastatų automatikos (PA) specifiniais jungiamaisiais moduliais (gali būti su „Wilo-CIF“ moduliu PLR).

Sudvejintų siurblių valdymas (sudvejintas siurblys arba 2 viengubi siurbliai)

 • pagrindinis / rezervinis režimas (automatinis siurblių keitimasis dėl gedimo / pagal laikmatį)
 • Lygiagretaus veikimo režimas (optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos įjungimas ir išjungimas)

Įranga

 • Flanšiniams siurbliams: Flanšų versijos
  • Standartinė versija DN 32 – DN 65 siurbliams: Universalusis flanšas PN 6/10 (flanšas PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšams PN 6 ir PN 16
  • Standartinė versija siurbliams DN 80 / DN 100: Flanšas PN 6 (modelis PN 16 pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 6
  • Speciali siurblių konstrukcija DN 32–DN 100: flanšas PN 16 (pagal EN 1092-2) kontrflanšui PN 16
 • Daug integruotų ryšio sąsajų ir papildomai naudojamas CIF modulio lizdas
 • 5 kabelių įvadai, skirti ryšio sąsajoms prijungti
 • „Bluetooth“ sąsaja
 • Didelės raiškos grafinis ekranas su žaliu klavišu ir 2 mygtukais
 • Patogi naudoti klientams elektros dėžutė
 • Įmontuotas temperatūros jutiklis (versija „-R7“: nėra)
 • Elektros srovės greitoji jungtis optimizuota „Wilo-Connector“ maitinimo įtampai užtikrinti

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Didelio efektyvumo siurblys (flanšinis siurblys), elektroniškai valdomas

D

Sudvejintas siurblys

40/

Vardinis jungties skersmuo

0,5-8

Vardinis kėlimo aukščio diapazonas [m]

-R7

be sumontuoto Stratos MAXO temperatūros jutiklio

Techniniai duomenys

 • Leistinas temperatūros diapazonas nuo -10 °C iki +110 °C, nuo -10 °C iki +90 °C (versija „-R7“)
 • Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz
 • Apsaugos klasė IPX4D
 • Srieginė jungtis DN 30 (RP 11/4)
 • Flanšo jungtis DN 32 - DN 80
 • Maks. standartinio modelio darbinis slėgis: 6/10 bar arba 6 bar (specialus modelis: 10 bar arba 16 bar)
 • Izoliacijos klasė: F
 • Gedimo signalo siuntimas pagal: EN 61800-3:2004+A1:2012 / gyvenamoji aplinka (C1)
 • Atsparumas trikdžiams pagal: EN 61800-3:2004+A1:2012 / pramonės aplinka (C2)

Medžiagos

 • Siurblio korpusas: Ketus, padengtas KTL
 • Velenas: Nerūdijantysis plienas
 • Guoliai: anglis
 • Darbaratis: Plastikas

Konstrukcija

 • Išmanusis šlapiojo rotoriaus dvigubas cirkuliacinis siurblys su EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu
 • „Žaliojo mygtuko“ technologija ir grafinis ekranas
 • Variklio apsauga su elektroniniu atjungimu
 • Keičiamųjų modulių jungtis funkcijoms išplėsti pasirenkamaisiais CIF moduliais pastatų automatikai (PA)
 • Darbaratis su trimis kryptimis išgaubtais semtuvais ir plastikinis anglies pluošto kompozito lankstus vamzdis

Būklė tiekimo momentu

 • Siurblys
 • 2x optimizuotasis „Wilo-Connector“
 • 4x kabelio priveržiklis M16 x 1,5
 • Poveržlės flanšo varžtams (kai jungties nominalus skersmuo DN 32 - DN 65)
 • Sandarikliai srieginei jungčiai
 • Montavimo ir naudojimo instrukcija
Siuntų katalogas

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Prekės numeris 2172323
Leidimas 2018-11
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 2848
PDF (20 MB)

Sertifikavimo bukletas

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 40
PDF (6 MB)

Laidos pastabos

Versionshinweise Stratos MAXO

Prekės numeris 2212705
Leidimas 2021-04
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 60
PDF (4 MB)

Sertifikatai

Lithium Battery Test Summary

Prekės numeris
Leidimas
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Prekės numeris
Leidimas
Puslapių formatas 209.9 x 297.0 mm
Puslapių skaičius 1
PDF (179 KB)
Gaminių sąrašas
Paieškos rezultatų skaičius: 41
180 … 360 mm
[41]
Produkto žymėjimasVamzdžio jungtisEnergijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI)Montavimo ilgis l0Maksimalus darbinis slėgis PNMaitinimo įtampaBendroji masė (apyt.) mSkaičius ant padėkloPrekės numeris