Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo
Jūsu priekšrocības
NEW
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Specifika/produkta priekšrocības

 • Vietējie iestatījumi un darbība, izmantojot mobilās ierīces, Bluetooth, kā arī attālā piekļuve un vairāku sūkņu darbināšana, pateicoties tīklošanai caur Wilo Net.
 • Analogās un digitālās saskarnes piedāvā daudzas iespējas, tostarp integrāciju ēku automatizācijā
 • Optimāla vadība, izmantojot lietojumprogrammas iestatīšanas asistentu
 • Pārskatāms displejs un zaļās pogas tehnoloģija ērtai un intuitīvai darbināšanai
 • Maksimāla darbības datu pārredzamība sūkņa un visas sistēmas analīzei un optimizēšanai
 • Optimāla visas sistēmas enerģijas efektivitāte, pateicoties viedai IE5 EC mototehnoloģijas mijiedarbībai ar pārbaudītu sūkņa hidrauliku (MEI ≥0,7), kā arī ar novatoriskām vadības funkcijām, piemēram, Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation un T-const
 • Augsta uzticamība, pateicoties jaunajai piedziņas tehnoloģijai un pārbaudītajai sūkņu hidraulikai.
Sērijas apraksts
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Konstrukcija

Augstas efektivitātes sausā rotora konstrukcijas Inline divgalvu sūknis ar EC motoru un elektronisko jaudas pielāgošanu. Vienpakāpes zemspiediena centrbēdzes sūkņa modelis ar atloka pieslēgumu un gala blīvējumu.

Ieliktnis

Apkures ūdens (saskaņā ar VDI 2035), aukstā ūdens un ūdens glikola maisījumu bez abrazīvām sastāvdaļām sūknēšanai apkures, aukstā ūdens un dzesēšanas sistēmās.

Aprīkojums/darbība

Izmantošanas sfēras

Sūknis, pateicoties precīzajam regulēšanas principa iestatījumam katram atsevišķajam iekārtas specifiskajam pielietojumam, nodrošina darbību ar maksimālu iekārtas efektivitāti.

Apkure

 • Radiators
 • Grīdas apsilde
 • Griestu apsilde
 • Gaisa sildītājs
 • Betona apsilde
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Bezspiediena starpības sadalītājs
 • Siltuma akumulatora apsilde
 • Siltummainis
 • Siltuma avota ķēde (siltumsūknis)
 • Centralizētās siltumapgādes ķēde

Dzesēšana

 • Griestu dzesēšana
 • Grīdas dzesēšana
 • Gaisa kondicionēšanas ierīces
 • Betona dzesēšana
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Bezspiediena starpības sadalītājs
 • Siltuma akumulatora dzesēšana
 • Siltummainis
 • Atdzesēšanas ķēde
 • Centralizētās dzesēšanas ķēde

Kombinētas apsilde un dzesēšana

 • Automātiska pārslēgšanās

Regulēšanas principi

 • Konstants apgriezienu skaits (n-konstant))
 • Δp-c konstantai spiedienu starpībai
 • Δp-v mainīgai spiedienu starpībai
 • Dynamic Adapt plus nepārtrauktai (dinamiskai) sūknēšanas jaudas pielāgošanai aktuālajām vajadzībām
 • T-const. konstantai temperatūras regulēšanai
 • ΔT temperatūru starpības regulēšanai
 • Konstantas sūknēšanas plūsmas regulēšana (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Kopējās tilpuma plūsmas noteikšana ar tīkla sūkni, kas nodrošina, ka siltumcirkulācijas sadalītāju sekundārā apkures loka sūkņi tiek apgādāti pēc vajadzības, piem., pie sadalītājiem
 • Pielāgota PID regulēšana

Papildaprīkojuma funkcijas

 • Q-Limitmax. maksimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Q-Limitmin. minimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Slikto punktu regulēšana (Δp-c regulēšana ar ārēju faktiskās vērtības spiediena starpības sensoru)
 • Mainīgas Δp-v raksturlīknes stāvuma pielāgošana
 • No-Flow Stop (izslēgšanās, ja nav caurplūdes)

Manuālie iestatījumi

 • Izmantošanas sfēras izvēle iestatīšanas asistents
 • Atbilstošo ekspluatācijas parametru iestatīšana
 • Nominālais darbības punkts: aprēķinātā darbības punkta H un Q tieša ievade, izmantojot Δp-v
 • Statusa rādījums
 • Enerģijas daudzuma skaitīšanas (apsilde un dzesēšana) iestatīšana un atiestatīšana
 • Taustiņu bloķēšana iestatījumu bloķēšanai
 • Funkcija atiestatīšanai uz rūpnīcas iestatījumu vai uz saglabātajiem atkārtotas iestatīšanas punktiem (parametru kopas)
 • Analogo ieeju parametru ievade
 • Bināro ieeju parametru ievade
 • Releja izeju parametru ievade
 • Divgalvu sūkņa darbība

Automātiskās funkcijas

 • Pēc vajadzības optimizēta jaudas pielāgošana energoefektīvai darbībai atkarībā no darbības režīma
 • Automātiskā problēmu novēršanas funkcija
 • Pārslēgšana no apkures uz dzesēšanas režīmu
 • Integrēta pilna motora aizsardzība
 • Izslēgšanās, konstatējot, ka nav caurplūdes (No-Flow Stop)
 • Nepārtraukta ekspluatācijas datu uzskaite
 • Laika zīmogs kļūdām/brīdinājumiem un iepriekšējās darbības datiem

Ārējas vadības ieejas un to funkcijas

 • 4x analogās ieejas:
  • Signāla tipi: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (tikai ar divām analogajām ieejām)
  • Pielietojumi Spiedienu starpības sensors (sērijveidā uzstādīts sūknim kā standarts), attālināta uzdotās vērtības pārstatīšana ar tālvadību katram regulēšanas principam (izņemot Multi-Flow Adaptation), sensora ieejas, piemēram, temperatūrai, spiediena starpības sensors slikto punktu regulēšanai iekārtas attālā punktā vai brīvs sensors lietotāja definētā PID darbībā
 • 2x digitālās ieejas:
  • bezpotenciāla vadības izejām vai slēdzim
 • Funkcijas, kurām iespējams iestatīt parametrus:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • ROKASGRĀMATA (Ēkas automatizācija IZSL.)
  • Taustiņu bloķēšana
  • Pārslēgšana starp apkures un dzesēšanas režīmu
 • Wilo Net
  • 2 atsevišķu sūkņu divgalvu sūkņu pārvaldībai, komunikācija starp vairākiem sūkņiem (MultiFlow Adaptation) un attāla piekļuve sūknim, izmantojot Wilo-Smart Gateway

Signālu un rādījumu funkcijas

 • Displeja statuss "Darba režīmu rādījums":
  • Aktuālais regulēšanas princips
  • Uzdotā vērtība
  • Faktiskais sūknēšanas augstums
  • Faktiskā sūknēšanas plūsma
  • Elektrības patēriņš
  • Elektriskais patēriņš
  • Šķidruma temperatūra (ja ir pievienoti temperatūras sensori)
 • LED statusa indikācija: Darbība bez kļūdām (zaļa LED), sūkņu komunikācija (zila LED)
 • Displeja statusa rādījums "kļūda" (displejs sarkanā krāsā):
  • kļūdu kodi un kļūdu apraksti pilnā tekstā
  • Vienkārša teksta informācija par izslēgšanas darbībām
 • Displeja statusa rādījums "brīdinājums" (displejs dzeltenā krāsā):
  • Brīdinājuma kodi un pilns brīdinājuma apraksts
  • Vienkārša teksta informācija par izslēgšanas darbībām
 • Displeja statuss "procesa rādījums" (displejs zilā krāsā):
  • Programmatūras atjaunināšanas process
 • Displeja statuss "Ēku automatizācija komunikācija" (displejs zilā krāsā):
 • Aktīvo Ēku automatizācijas parametru (datu pārraides ātrums, adrese,...) kopsavilkums
 • Kopējs traucējumu ziņojums SSM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
 • Kopējs darbības ziņojums SBM (bezpotenciāla pārslēdzējs)

Datu apmaiņa

 • Wilo-Smart Connect Modul BT sūkņa piegādes sērijveida komplektācijā kā Bluetooth saskarne bezvadu datu apmaiņai un sūkņa tālvadībai ar viedtālruni vai planšetdatoru.
 • Iespējams ar atbilstošiem WILO-CIF-moduļa piederumiem:
  • Seriālā, digitālā saskarne Modbus RTU pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RS485
  • Seriālā, digitālā saskarne BACnet MS/TP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RS485
  • Seriālā, digitālā saskarne Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RJ45
  • Seriālā, digitālā saskarne LON pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu LONWorks
  • Seriālā, digitālā saskarne PLR pieslēgumam pie ēkas automatizācijas GA, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus
  • Seriālā, digitālā saskarne CANopen pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus

Divu sūkņu pārvaldība (divgalvu sūknis vai 2x atsevišķi sūkņi ar savienojošu elementu) Y veida caururē

 • Pamata/rezerves darbība (no darbības ilguma atkarīga sūkņu maiņa)
 • Galvenā/rezerves darbība (automātiska pārslēgšanās bojājuma gadījumā)
 • Paralēlā darbība (lietderības koeficientu optimizējoša ieslēgšana un izslēgšana maksimumslodzes laikā)

Aprīkojums

 • Sūkņa hidraulika ar minimālu hidrauliskās efektivitātes indeksu MEI ≥ 0,7
 • EC motors ar enerģijas efektivitātes klasi IE5 saskaņā ar IEC 60034-30-2
 • Atloki PN16 - urbumi atbilstoši EN 1092-2
 • Spiediena mērīšanas pieslēgumi (R 1/8) pierīkotam spiedienu starpības sensoram (bez spiedienu starpības sensora –R1 izpildījumā)
 • Sērijveida kondensāta izplūdes atverēm motora korpusā (piegādājot noslēgti)
 • Atgaisošanas vārsts pie starpkorpusa
 • Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar zaļu pogu un 2 taustiņiem
 • 6 kabeļa ieejas komunikācijas barošanas pieslēgumam, kā arī bināro un analogo ieeju savienošanai
 • Daudzas, integrētas komunikācijas saskarnes un papildaprīkojumam izmantojama CIF moduļa pieslēgvieta
 • Bluetooth saskarne, izmantojot Wilo-Smart Connect moduli BT, ir iekļauta piegādes komplektācijā

Piegādes komplektācija

 • Sūknis
 • Wilo-Smart Connect modulis BT
 • Kabeļu skrūvsavienojums ar blīvējošiem ieliktņiem
 • Montāžas instrukcija (saīsināta) un atbilstības deklarācija

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Sūkņa apzīmējums

2.0

Otrā paaudze

-D

Divgalvu Inline sūknis

65

Atloku platums DN

1-37

Nominālā sūknēšanas augstuma diapazons [m]

4,0

Motora nominālā jauda kW

-xx

Variants, piem., -R1

Tehniskie parametri

 • Pieļaujamais šķidruma temperatūras diapazons -20 °C līdz +140 °C
 • Gala blīvējums ūdens sūknēšanai līdz Tmax. = +140°C. Līdz T ≤ +40°C ir pieļaujams 20 % līdz 40 % glikola piemaisījums. Ūdens/glikola maisījumiem, kuros glikola daļa ir > 40 % līdz maks. 50 % no tilpuma un šķidruma temperatūra ir no > +40 °C līdz maks. +120 °C vai arī citiem no ūdens atšķirīgiem šķidrumiem, jāparedz alternatīvs gala blīvējums.
 • Elektrotīkla pieslēgums 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Aizsardzības pakāpe IP55
 • Atloka nominālais diametrs no DN 40 līdz DN 125
 • Maks. darba spiediens 16 bar līdz +120 °C, 13 bar līdz +140 °C

Materiāli

 • Sūkņa korpuss un kupols: EN-GJL-250
 • Sūkņa korpuss un motora atloks sērijveidā ar kataforēzes pārklājumu
 • Darba rats (atkarībā no tipa): PPS-GF40 (DN 40 ... DN 100) vai EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Vārpsta: 1,4057
 • Gala blīvējums: AQEGG; citi gala blīvējumi pēc pieprasījuma

Apraksts/konstrukcija

 • Augstas efektivitātes sausā rotora konstrukcijas Inline divgalvu sūknis ar EC motoru, ar IE5 enerģijas efektivitātes klasi atbilstoši IEC 60034-30-2, ar minimālu hidrauliskās efektivitātes indeksu MEI ≥ 0,7 un elektronisko jaudas pielāgošanu, un sausā rotora sūkņa konstrukciju.
 • Vienpakāpes blokveida konstrukcijas zemspiediena centrbēdzes sūknis ar nedalītu vārpstu
 • Spirālveida korpuss Inline konstrukcijā (sūkšanas un spiediena īscaurules ar vienādiem atlokiem vienā līnijā)
 • Grafisks krāsu displejs (4,3 collu) ar darbināšanu, izmantojot vienas pogas manuālas vadības paneli
 • Integrēta motora aizsardzība
Lejupielādes

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Preces numurs 2203580
Izlaide 2021-02
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 64
PDF (8 MB)
Produktu saraksts
Izstrādājuma nosaukumsArtikula numurs