Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Viedais sausā rotora sūknis apkurei, kondicionēšanai un dzesēšanai lielās ēkās.

Jūsu priekšrocības
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Viedais sausā rotora sūknis apkurei, kondicionēšanai un dzesēšanai lielās ēkās.

Vienmēr ieteicams izmantot augstas efektivitātes Wilo-Stratos GIGA2.0-I, pārvietojot lielu ūdens daudzumu lielā sūknēšanas augstumā. Viedais sausā rotora sūknis Inline izpildījumā piedāvā daudzas saskarnes vairāku sūkņu darbībai, integrēšanai ēku automatizācijā, ekspluatācijas datu iegūšanai un modernas iespējas mobilajai piekļuvei, izmantojot Wilo-Smart Connect. Zaļās pogas tehnoloģija un lielais displejs nodrošina vienkāršu, intuitīvu darbināšanu. Izmantojot iestatīšanas asistentu, tiek nodrošināta optimāla vadība. Optimālu kopējās sistēmas enerģijas efektivitāti nodrošina IE5 EC motortehnoloģijas viedā mijiedarbība ar pārbaudītu sūkņa hidrauliku (MEI ≥0,7) un novatoriskas regulēšanas funkcijas. Jaunā piedziņas tehnoloģija un pārbaudītā sūkņa hidraulika nodrošina augstu uzticamību.Specifika/produkta priekšrocības

 • Lokālie iestatījumi un darbība, izmantojot mobilās ierīces, Bluetooth, kā arī attālā piekļuve un vairāku sūkņu darbināšana, pateicoties tīklošanai, izmantojot Wilo Net
 • Analogās un digitālās saskarnes piedāvā daudzas iespējas, tostarp integrāciju ēku automatizācijā
 • Optimāla vadība, izmantojot lietojumprogrammas iestatīšanas asistentu
 • Pārskatāms displejs un zaļās pogas tehnoloģija ērtai un intuitīvai darbināšanai
 • Maksimāla darbības datu pārredzamība sūkņa un visas sistēmas analīzei un optimizēšanai
 • Optimāla visas sistēmas enerģijas efektivitāte, pateicoties viedai IE5 mototehnoloģijas mijiedarbībai ar pārbaudītu sūkņa hidrauliku (MEI ≥ 0,7), kā arī ar novatoriskām vadības funkcijām, piemēram, Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation un T-const
 • Augsta uzticamība, pateicoties jaunajai piedziņas tehnoloģijai un pārbaudītajai sūkņu hidraulikai

Videi draudzīgas īpašības

 • Augstas efektivitātes sūknis ar IE5 motora tehnoloģiju atbilstoši IEC 60034-30-2 un MEI ≥ 0,7
 • Optimizētu un inovatīvu regulēšanas režīmu kombinācija maksimālai energoefektivitātei
 • Maksimāla sistēmas efektivitāte, ko nodrošina inovatīvā „Multi-Flow Adaptation” un līdz pat 80 % enerģijas ietaupījums
 • Ilgtspējīga, CO2 neitrāla ražošana un procesi mūsu Eiropas rūpnīcās
Sērijas apraksts
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstrukcija

Augstas efektivitātes sausā rotora konstrukcijas Inline sūknis ar IE5 motoru un elektronisko jaudas pielāgošanu. Vienpakāpes zemspiediena centrbēdzes sūkņa modelis ar atloka pieslēgumu un gala blīvējumu.

Pielietojums

Apkures ūdens (saskaņā ar VDI 2035), aukstā ūdens un ūdens glikola maisījumu bez abrazīvām sastāvdaļām sūknēšanai apkures, aukstā ūdens un dzesēšanas sistēmās.

Aprīkojums /darbība

Izmantošanas sfēras

Sūknis, pateicoties precīzajam regulēšanas principa iestatījumam katram atsevišķajam iekārtas specifiskajam pielietojumam, nodrošina darbību ar maksimālu iekārtas efektivitāti.

Apkure

 • Radiators
 • Grīdas apsilde
 • Griestu apsilde
 • Gaisa sildītājs
 • Betona apsilde
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Bezspiediena starpības sadalītājs
 • Siltuma akumulatora apsilde
 • Siltummainis
 • Siltuma avota ķēde (siltumsūknis)
 • Centralizētās siltumapgādes ķēde

Dzesēšana

 • Griestu dzesēšana
 • Grīdas dzesēšana
 • Gaisa kondicionēšanas ierīces
 • Betona dzesēšana
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Bezspiediena starpības sadalītājs
 • Siltuma akumulatora dzesēšana
 • Siltummainis
 • Atdzesēšanas ķēde
 • Centralizētās dzesēšanas loks

Kombinētas apsilde un dzesēšana

 • Automātiska pārslēgšanās

Regulēšanas principi

 • Konstants apgriezienu skaits (n-konstant))
 • Δp-c konstantai spiedienu starpībai
 • Δp-v mainīgai spiedienu starpībai
 • Dynamic Adapt plus nepārtrauktai (dinamiskai) sūknēšanas jaudas pielāgošanai aktuālajām vajadzībām
 • T-const. konstantai temperatūras regulēšanai
 • ΔT temperatūru starpības regulēšanai
 • Konstantas sūknēšanas plūsmas regulēšana (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Dinamiska kopējās tilpuma plūsmas noteikšana ar tīkla sūkni, kas nodrošina, ka siltumcirkulācijas sadalītāju sekundārā apkures loka sūkņi tiek apgādāti pēc vajadzības, piem., pie sadalītājiem
 • Lietotāja noteikta PID regulēšana

Papildaprīkojuma funkcijas

 • Q-Limitmax. maksimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Q-Limitmin. minimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Slikto punktu regulēšana (Δp-c regulēšana ar ārēju faktiskās vērtības spiediena starpības sensoru)
 • Mainīgas Δp-v raksturlīknes stāvuma pielāgošana
 • No-Flow Stop (izslēgšanās, ja nav caurplūdes)

Manuālie iestatījumi

 • Izmantošanas sfēras izvēle iestatīšanas asistents
 • Atbilstošo ekspluatācijas parametru iestatīšana
 • Nominālais darbības punkts: aprēķinātā darbības punkta H un Q tieša ievade, izmantojot Δp-v
 • Viskozu šķidrumu korekcija ar viskozitātes un blīvuma pielāgošanu
 • Statusa rādījums
 • Enerģijas daudzuma skaitīšanas (apsilde un dzesēšana) iestatīšana un atiestatīšana
 • Taustiņu bloķēšana iestatījumu bloķēšanai
 • Funkcija atiestatīšanai uz rūpnīcas iestatījumu vai uz saglabātajiem atkārtotas iestatīšanas punktiem (parametru kopas)
 • Analogo ieeju parametru ievade
 • Bināro ieeju parametru ievade
 • Releja izeju parametru ievade
 • Divgalvu sūkņa funkcija (izmantojot 2 atsevišķus sūkņus, kas jāekspluatē kā divgalvu sūknis)

Automātiskās funkcijas

 • Pēc vajadzības optimizēta jaudas pielāgošana energoefektīvai darbībai atkarībā no darbības režīma
 • Automātiskā problēmu novēršanas funkcija
 • Pārslēgšana no apkures uz dzesēšanas režīmu
 • Integrēta pilna motora aizsardzība
 • Izslēgšanās, konstatējot, ka nav caurplūdes (No-Flow Stop)
 • Nepārtraukta ekspluatācijas datu uzskaite
 • Laika zīmogs kļūdām/brīdinājumiem un iepriekšējās darbības datiem

Ārējās vadības ieejas un izejas un to funkcijas

 • 4x analogās ieejas:
  • Signāla tipi: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (tikai ar divām analogajām ieejām)
  • Pielietojumi Spiedienu starpības sensors (sērijveidā uzstādīts sūknim kā standarts), attālināta uzdotās vērtības pārstatīšana ar tālvadību katram regulēšanas principam (izņemot Multi-Flow Adaptation), sensora ieejas, piemēram, temperatūrai, spiediena starpības sensors slikto punktu regulēšanai iekārtas attālā punktā vai brīvs sensors lietotāja definētā PID darbībā
 • 2x digitālās ieejas:
  • bezpotenciāla vadības izejām vai slēdzim
 • Funkcijas, kurām iespējams iestatīt parametrus:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • ROKASGRĀMATA (Ēkas automatizācija IZSL.)
  • Taustiņu bloķēšana
  • Pārslēgšana starp apkures un dzesēšanas režīmu
 • 2x releja izeja:
  • Kopējs traucējumu ziņojums SSM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
  • Kopējs darbības ziņojums SBM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
 • Wilo Net
  • 2 atsevišķu sūkņu divgalvu sūkņu pārvaldībai, komunikācija starp vairākiem sūkņiem (Multi-Flow Adaptation)

Signālu un rādījumu funkcijas

 • Displeja statuss "Darba režīmu rādījums":
  • Aktuālais regulēšanas princips
  • Uzdotā vērtība
  • Faktiskais sūknēšanas augstums
  • Faktiskā sūknēšanas plūsma
  • Elektrības patēriņš
  • Elektriskais patēriņš
  • Šķidruma temperatūra (ja ir pievienoti temperatūras sensori)
 • Rādījums: pašreizējais darbības punkts hidrauliskajā kopējā raksturojumā
 • LED statusa indikācija: Darbība bez kļūdām (zaļa LED), sūkņu komunikācija (zila LED)
 • Displeja statusa rādījums "kļūda" (displejs sarkanā krāsā):
  • Kļūdu kodi un kļūdu apraksti pilnā tekstā
  • Vienkārša teksta informācija par izslēgšanas darbībām
 • Displeja statusa rādījums "brīdinājums" (displejs dzeltenā krāsā):
  • Brīdinājuma kodi un pilns brīdinājuma apraksts
  • Vienkārša teksta informācija par izslēgšanas darbībām
 • Displeja statuss "procesa rādījums" (displejs zilā krāsā):
  • Programmatūras atjaunināšanas process
 • Displeja statuss "Ēku automatizācija komunikācija" (displejs zilā krāsā):
 • Aktīvo Ēku automatizācijas parametru (datu pārraides ātrums, adrese,...) kopsavilkums
 • Kopējs traucējumu ziņojums SSM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
 • Kopējs darbības ziņojums SBM (bezpotenciāla pārslēdzējs)

Datu apmaiņa

 • Wilo-Smart Connect Modul BT sūkņa piegādes sērijveida komplektācijā kā Bluetooth saskarne bezvadu datu apmaiņai un sūkņa tālvadībai ar viedtālruni vai planšetdatoru.
 • Iespējams ar atbilstošiem WILO-CIF-moduļa piederumiem:
  • Seriālā, digitālā saskarne Modbus RTU pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RS485
  • Seriālā, digitālā saskarne BACnet MS/TP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RS485
  • Seriālā, digitālā saskarne Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu RJ45
  • Seriālā, digitālā saskarne LON pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu iekārtu LONWorks
  • Seriālā, digitālā saskarne PLR pieslēgumam pie ēkas automatizācijas GA, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus
  • Seriālā, digitālā saskarne CANopen pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus

Divu sūkņu pārvaldība (divgalvu sūknis vai 2x atsevišķi sūkņi ar savienojošu elementu) Y veida caururē

 • Pamata/rezerves darbība (no darbības ilguma atkarīga sūkņu maiņa)
 • Galvenā/rezerves darbība (automātiska pārslēgšanās bojājuma gadījumā)
 • Paralēlā darbība (lietderības koeficientu optimizējoša ieslēgšana un izslēgšana maksimumslodzes laikā)

Aprīkojums

 • Sūkņa hidraulika ar minimālu hidrauliskās efektivitātes indeksu MEI ≥ 0,7
 • EC motors ar enerģijas efektivitātes klasi IE5 saskaņā ar IEC 60034-30-2
 • Atloks PN16 – saskaņā ar EN 1092-2
 • Spiediena mērīšanas pieslēgumi (R 1/8) pierīkotam spiedienu starpības sensoram (bez spiedienu starpības sensora –R1 izpildījumā)
 • Sērijveida kondensāta izplūdes atverēm motora korpusā (piegādājot noslēgti)
 • Atgaisošanas vārsts pie starpkorpusa
 • Pagriežams augstas izšķirtspējas grafiskais displejs (4,3 collas) ar zaļu pogu un 2 taustiņiem
 • 6 kabeļa ieejas komunikācijas barošanas pieslēgumam, kā arī bināro un analogo ieeju savienošanai
 • Daudzas, integrētas komunikācijas saskarnes un papildaprīkojumam izmantojama CIF moduļa pieslēgvieta
 • Bluetooth saskarne, izmantojot Wilo-Smart Connect moduli BT, ir iekļauta piegādes komplektācijā

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Sūkņa apzīmējums

2.0

Otrā paaudze

-I

Inline atsevišķais sūknis

65

Atloku platums DN

1-37

Nominālā sūknēšanas augstuma diapazons [m]

M-

Varianta barošana 1~230 V

4,0

Motora nominālā jauda kW

-xx

Variants, piem., -R1

Tehniskie parametri

 • Pieļaujamais šķidruma temperatūras diapazons -20 °C līdz +140 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra līdz +50 °C
 • Gala blīvējums ūdens sūknēšanai līdz Tmax. = +140 °C. Līdz T ≤ +40 °C ir pieļaujams 20 % līdz 40 % glikola piemaisījums. Ūdens un glikola maisījumiem, kuros glikola daļa ir > 40 % līdz maks. 50 % no tilpuma un šķidruma temperatūra ir no > +40 °C līdz maks. +120 °C vai arī citiem no ūdens atšķirīgiem šķidrumiem, jāparedz alternatīvs gala blīvējums.
 • Elektrotīkla pieslēguma spriegumi:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variants M-: 1~220 V–1~240 V (± 10 %), 50/60 Hz
 • Elektromagnētiskās savietojamības izpilde bez papildu pasākumiem:
  • Traucējumu emisija dzīvojamā vidē saskaņā ar EN 61800-3:2018
  • Trokšņa noturība industriālā vidē atbilstoši EN 61800-3:2018
 • Aizsardzības pakāpe IP55
 • Atloka nominālais diametrs no DN 32 līdz DN 125
 • Maks. darba spiediens 16 bar līdz +120 °C, 13 bar līdz +140 °C

Materiāli

 • Sūkņa korpuss un kupols: EN-GJL-250
 • Sūkņa korpuss un motora atloks sērijveidā ar kataforēzes pārklājumu
 • Darba rats (atkarībā no tipa): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) vai EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Vārpsta: 1.4057
 • Gala blīvējums: AQ1EGG; citi gala blīvējumi pēc pieprasījuma

Konstrukcija

 • Augstas efektivitātes sausā rotora konstrukcijas Inline sūknis ar EC motoru, ar IE5 enerģijas efektivitātes klasi atbilstoši IEC 60034-30-2, hidrauliskajam minimālās efektivitātes indeksam MEI ≥ 0,7 un elektronisko jaudas pielāgošanu sausā rotora sūkņa konstrukcijā.
 • Vienpakāpes blokveida konstrukcijas zemspiediena centrbēdzes sūknis ar nedalītu vārpstu
 • Spirālveida korpuss Inline konstrukcijā (sūkšanas un spiediena īscaurules ar vienādiem atlokiem vienā līnijā)
 • Grafisks krāsu displejs (4,3 collu) ar darbināšanu, izmantojot vienas pogas manuālas vadības paneli
 • Integrēta motora aizsardzība

Piegādes komplektācija

 • Sūknis
 • Wilo-Smart Connect modulis BT
 • Kabeļu skrūvsavienojums ar blīvējošiem ieliktņiem
 • Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija un atbilstības deklarācija

Iespējas

 • Modelis ...-R1, bez spiediena starpības sensora
 • Variants …-S1 ar īpašiem gala blīvējumiem

Piederumi

 • 3 konsoles ar nostiprināšanas materiālu pamatnes izveidei
 • Divgalvu sūkņa korpusam paredzētie slēptie atloki
 • Montāžas palīgelements gala blīvējumam (ieskaitot bultskrūves)
 • CIF modulis PLR
 • CIF modulis LON
 • CIF modulis BACnet MS/TP
 • CIF modulis Modbus RTU
 • CIF modulis CANopen
  • CIF modulis Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Pieslēgums M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Spiedienu starpības sensori (2–10 V)
 • Spiedienu starpības sensori (4–20 mA)
 • Temperatūras sensors PT1000 AA
 • Sensora ietveres temperatūras sensoru montāžai
Dokumenti

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Preces numurs 2227295
Izlaide 2023-08
Lappušu skaits 128
Valoda lv
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Preces numurs 2227296
Izlaide 2023-08
Lappušu skaits 488
Valoda de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Plānošanas rokasgrāmata

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Preces numurs Wilo515021
Izlaide 2021-12
Lappušu skaits 24
Valoda en
PDF (7 MB)

Sertifikācijas buklets

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Preces numurs 2216678
Izlaide 2022-11
Lappušu skaits 52
Valoda valodnieciski neitrāli
PDF (22 MB)

Sertifikāts

Battery transportation information

Lappušu skaits 6
Valoda valodnieciski neitrāli
PDF (517 KB)

Skrejlapa

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Lappušu skaits 2
Valoda en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Lappušu skaits 6
Valoda valodnieciski neitrāli
PDF (222 KB)
Produkta izvēle
Atbilstību skaits: 304
Atloka nominālais diametrs
Konstrukcijas garums l0
260 … 620 mm
[304]
Izpildījums
Gala blīvējums
Fāze
Izstrādājuma nosaukumsMEIIEAtloka nominālais diametrsGala blīvējumsKonstrukcijas garums l0Motora nominālā jauda P2FāzeArtikula numursCena (bez PVN)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
Pēc pieprasījuma
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851
Pēc pieprasījuma