Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Viedais sūknis rūpniecības objektiem ar ēku vadības tehniku.

Jūsu priekšrocības
Wilo-Stratos MAXO

Viedais sūknis rūpniecības objektiem ar ēku vadības tehniku.

Ar optimizētām un inovatīvām funkcijām aprīkotais Wilo-Stratos MAXO nosaka jaunus HVAC un dzeramā ūdens pielietojuma standartus enerģijas efektivitātes jomā. Turklāt tam raksturīgs teicams draudzīgums lietotājam, un tā darbināšana ir īpaši vienkārša.Specifika/produkta priekšrocības

 • Dažādi veidi integrēšanai ēku vadības tehnikā
 • Intuitīva darbināšana, izmantojot pielietojumam pielāgotus iestatījumus ar Setup Guide un jaunā displeja un vadības pogas kombināciju ar zaļās pogas tehnoloģiju.
 • Maksimāla enerģijas efektivitāte, pateicoties optimizētu, inovatīvu un enerģiju taupošu funkciju mijiedarbībai (piem., No-Flow Stop).
 • Optimāla sistēmas efektivitāte, pateicoties jaunām un inovatīvām intelektuālām regulējošām funkcijām, piemēram, Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. un ΔT-const.
 • Visjaunākās komunikācijas saskarnes (piemēram, Bluetooth) mobilo gala ierīču pievienošanai, kā arī tiešai sūkņa savienošanai ar vairāku sūkņu vadības sistēmu, izmantojot Wilo Net.
 • Ērta elektromontāža, pateicoties pārredzamam un ietilpīgam spaiļu nodalījumam, kā arī uzlabotajam Wilo-Connector.
Sērijas apraksts
Wilo-Stratos MAXO

Konstrukcija

Smart slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojuma vai atloka savienojumu, EC motors ar integrētu elektronisku jaudas pielāgošanu.

Pielietojums

Visu veidu karstā ūdens apkures sistēmas, kondicionēšanas iekārtas, slēgti dzesēšanas loki, rūpnieciskās cirkulācijas iekārtas.

Aprīkojums /darbība

Izmantošanas sfēras

Sūknis, pateicoties precīzajam regulēšanas principa iestatījumam katram atsevišķajam iekārtas specifiskajam pielietojumam (piem., radiatoriem, grīdas apsildei, griestu dzesēšanai), nodrošina darbību ar maksimālu iekārtas efektivitāti.

Apkure

 • Radiators
 • Grīdas apsilde
 • Griestu apsilde
 • Gaisa sildītājs
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Siltummaiņa

Dzesēšana

 • Griestu dzesēšana
 • Grīdas dzesēšana
 • Gaisa kondicionēšanas ierīces
 • Hidrauliskais atdalītājs
 • Siltummaiņa

Kombinētas apsilde un dzesēšana

 • Automātiska pārslēgšanās

Atkarībā no izvēlētā pielietojuma ir pieejami tālāk norādītie regulēšanas principi.

Regulēšanas principi

 • Konstants apgriezienu skaits (vadība no ārēja signāla)
 • Δp-c konstantai spiedienu starpībai
 • Δp-v mainīgai spiedienu starpībai
 • Dynamic Adapt plus nepārtrauktai (dinamiskai) sūknēšanas jaudas pielāgošanai aktuālajām vajadzībām
 • T-const. konstantai temperatūras regulēšanai
 • ΔT-const konstantai temperatūras starpībai
 • Konstant Q konstantai sūknēšanas plūsmas regulēšanai
 • Multi-Flow Adaptation: kopējās tilpuma plūsmas noteikšana ar tīkla sūkni, kas nodrošina, ka siltumcirkulācijas sadalītāju sekundārā apkures loka sūkņi tiek apgādāti pēc vajadzības
 • Pielāgota PID regulēšana

Papildaprīkojuma funkcijas

 • Q-Limitmax. maksimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • Q-Limitmin. minimālās sūknēšanas plūsmas ierobežojumam
 • No-Flow Stop (izslēgšanās, ja nav caurplūdes)
 • Automātisks pazeminātās darbības režīms (modelis "-R7": nav iespējams, izņemot ar Stratos MAXO temperatūras sensoru)
 • Slikto punktu regulēšana (Δp-c vadība ar ārēju faktisko vērtību sensoru)
 • Mainīgs Δp-v raksturlīknes stāvums

Manuālie iestatījumi

 • Izmantošanas sfēras izvēle iestatīšanas asistents
 • Atbilstošo ekspluatācijas parametru iestatīšana
 • Nominālais darbības punkts: aprēķinātā ekspluatācijas punkta ievade, izmantojot Δp-v
 • Statusa rādījums
 • Enerģijas daudzuma skaitīšanas (apsilde un dzesēšana) iestatīšana un atiestatīšana
 • Sūkņa atgaisošanas funkcija
 • Taustiņu bloķēšana iestatījumu bloķēšanai
 • Funkcija atiestatīšanai uz rūpnīcas iestatījumu vai uz saglabātajiem atkārtotas iestatīšanas punktiem (parametru kopas)
 • Analogo ieeju parametru ievade
 • Bināro ieeju parametru ievade
 • Releja izeju parametru ievade
 • Divgalvu sūkņa funkcija (izmantojot 2 atsevišķus sūkņus, kas jāekspluatē kā divgalvu sūknis)

Automātiskās funkcijas

 • Pēc vajadzības optimizēta jaudas pielāgošana energoefektīvai darbībai atkarībā no darbības režīma
 • Pazeminātās darbības režīma atpazīšana (modelis "-R7": nav iespējams, izņemot ar Stratos MAXO temperatūras sensoru)
 • Izslēgšanās, konstatējot, ka nav caurplūdes (No-Flow Stop)
 • Softstart
 • Automātiska kļūdu novēršanas rutīna (piem., atbloķēšanas funkcija)
 • Apkures/ dzesēšanas režīma pārslēgšana (modelis "-R7": nav iespējama, izņemot ar Stratos MAXO temperatūras sensoru)
 • Pilna motora aizsardzība ar integrētu ieslēgšanas elektroniku

Ārējas vadības ieejas un to funkcijas

 • 2x analogās ieejas:
 • Signāla tipi: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Pielietojumi Uzdotās vērtības pārstatīšana ar tālvadību jebkuram ekspluatācijas veidam (izņemot Multi-Flow Adaptation), sensoru ieejas temperatūrai, spiedienu starpībai vai brīvs sensors pielāgotai PID ekspluatācijai
 • 2x digitālās ieejas:
 • bezpotenciāla vadības izejām vai slēdzim
 • Funkcijas, kurām iespējams iestatīt parametrus:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUĀLS (BMS IZSLĒGTA)
  • Taustiņu bloķēšana
  • Apkures/dzesēšanas režīma pārslēgšana

Wilo Net divgalvu sūkņu pārvaldībai, izmantojot 2 atsevišķus sūkņus, vairāku sūkņu savstarpējai komunikācijai un sūkņu pārstatīšanai ar tālvadību, izmantojot vārteju

Signālu un rādījumu funkcijas

 • Darbības indikācijas displeja statuss:
  • Uzdotā vērtība
  • Faktiskais sūknēšanas augstums
  • Faktiskā sūknēšanas plūsma
  • Elektrības patēriņš
  • Elektriskais patēriņš
  • Temperatūras (modelis "-R7": faktiskā šķidruma temperatūra iespējama ar Stratos MAXO temperatūras sensoru)
 • LED statusa indikācija: Darbība bez kļūdām (zaļa LED), sūkņu komunikācija (zila LED)
 • Displeja statusa rādījums kļūda (displejs sarkanā krāsā):
  • kļūdu kodi un kļūdu apraksti pilnā tekstā
  • Izslēgšanas pasākumi
 • Displeja statusa rādījums brīdinājums (displejs dzeltenā krāsā):
  • Brīdinājuma kodi un pilns brīdinājuma apraksts
  • Izslēgšanas pasākumi
 • Displeja statuss procesa rādījums (displejs zilā krāsā):
  • Sūkņa atgaisošana
  • Atjaunināšanas process
 • Displeja statuss BMS komunikācija (displejs zilā krāsā):
 • Aktīvo BMS parametru kopsavilkums (datu pārraides ātrums, adrese,...)
 • Kopējs bojājumu signāls SSM (bezpotenciāla pārslēdzējs)
 • Palaišanas signāls SBM (bezpotenciāla aizvērējs)

Datu apmaiņa

 • Bluetooth saskarne bezvadu datu apmaiņai, kā arī sūkņa tālvadībai ar viedtālruni vai planšetdatoru.
 • Sūkņa elektroniskā uzraudzība, izmantojot internetu ar Wilo-Smart Gateway.
 • Digitāla saskarne Modbus TCP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, (iespējams ar Wilo-CIF moduli Ethernet (daudzprotokolu)).
 • Seriāla, digitāla saskarne Modbus RTU pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu RS485 (iespējams ar Wilo CIF moduli Modbus RTU).
 • Digitāla saskarne BACnet IP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, (iespējams ar Wilo-CIF moduli Ethernet (daudzprotokolu)).
 • Seriāla, digitāla saskarne BACnet MS/TP pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu RS485 (iespējams ar Wilo CIF moduli BACnet MS/TP).
 • Seriāla, digitāla saskarne LON pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu LONWorks (iespējams ar Wilo CIF moduli LON).
 • Seriāla, digitāla saskarne CANopen pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot kopņu sistēmu CANopen (iespējams ar Wilo CIF moduli CANopen).
 • Seriāla, digitāla saskarne PLR pieslēgumam pie ēkas automatizācijas, izmantojot ražotājam specifiskus savienojuma moduļus (iespējams ar Wilo CIF moduli PLR).

Divu sūkņu pārvaldība (divgalvu sūknis vai 2 atsevišķie sūkņi)

 • galvenā/rezerves darbība (automātiska pārslēgšanās bojājuma gadījumā / sūkņu maiņa atkarībā no laika);
 • Paralēlā darbība (lietderības koeficientu optimizējoša ieslēgšana un izslēgšana maksimumslodzes laikā)

Aprīkojums

 • Atloka sūkņiem: Atloka modeļi
  • Standarta modelis sūkņiem DN 32 līdz DN 65: Kombinētais atloks PN 6/10 (atloks PN 16 atbilstoši EN 1092-2) pretatlokiem PN 6 un PN 16
  • Standarta modelis sūkņiem DN 80 / DN 100: Atloks PN 6 (konstruēts PN 16, atbilstoši EN 1092-2) pretatlokam PN 6
  • Īpašais modelis sūkņiem DN 32 līdz DN 100: Atloks PN 16 (atbilstoši EN 1092-2) pretatlokiem PN 16
 • Daudzas, integrētas komunikācijas saskarnes un papildaprīkojumam izmantojama CIF moduļa pieslēgvieta
 • 5 kabeļa ieejas komunikācijas saskarņu pieslēgumam
 • Bluetooth saskarne
 • Augstas izšķirtspējas grafiskais displejs ar zaļu pogu un 2 taustiņiem
 • Lietotājam ērts spaiļu nodalījums
 • Iebūvēts temperatūras sensors (modelis "-R7": nav)
 • Sērijveida siltumizolācija lietojot apkures nozarē
 • Ātrās fiksācijas pieslēgums elektrotīklam, barošanai izmantojot optimizēto Wilo-Connector

Piegādes stāvoklis

 • Sūknis
 • Optimizēts Wilo-Connector
 • 2x kabeļu skrūvsavienojumi M16 x 1,5
 • Paplāksnes atloka skrūvēm (pieslēguma nominālajam diametram DN 32 - DN 65)
 • Blīvējumi vītnes pieslēgumam
 • Siltumizolācija
 • Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Augstas efektivitātes sūknis (skrūvsavienojuma vai atloka sūknis), elektroniski regulējams

30/

Pieslēguma nominālais diametrs

0,5-12

Nominālā sūknēšanas augstuma diapazons [m]

-R7

bez iebūvēta Stratos MAXO temperatūras sensora

-P1

Modelis bez LABS

Tehniskie parametri

 • Pieļaujamais temperatūras diapazons no -10 °C līdz +110 °C, no -10 °C līdz +90 °C (modelis "-R7")
 • Elektrotīkla pieslēgums 1~230 V, 50/60 Hz
 • Aizsardzības pakāpe IPX4D
 • Skrūvsavienojuma vai atloka pieslēgums (atkarībā no tipa): Rp 1 līdz DN 100
 • Maks. darba spiediens standarta modelim: 6/10 bar, resp., 6 bar (speciālajam modelim: 10 bar vai 16 bar)
 • Izolācijas klase: F
 • Traucējumu emisija atbilstoši: EN 61800-3:2004+A1:2012 / dzīvojamā vidē (C1)
 • Traucējumnoturība atbilstoši: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industriālā vidē (C2)
 • Sūknēšanas plūsma, maks. Q: 68 m³/h
 • Sūknēšanas augstums, maks. H: 16 m

Materiāli

 • Gultņa materiāls: Ogles, antimona impregnējums
 • Darba rats: PPS-GF40
 • Sūkņa korpuss: 5.1300, ar KTL pārklājumu
 • Vārpsta: 1.4028, ar DLC pārklājumu

Konstrukcija

 • Smart slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar EC motoru un integrētu elektronisku jaudas pielāgošanu
 • Zaļās pogas tehnoloģija un grafisks displejs
 • Motora aizsardzība ar ieslēgšanas elektroniku
 • Spraudsavienojums funkciju paplašinājumam ar papildaprīkojuma CIF moduli ēkas automatizācijai
 • Rotors ar trīs dimensionāli liektām lāpstiņām un plastmasas atdalošo cauruli no oglekļa šķiedru kompozītmateriāla
Lejupielādes

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Preces numurs 2172323
Izlaide 2018-11
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Preces numurs 2217836
Izlaide 2021-08
Sānu formāts 148.2 x 209.9 mm
Lappušu skaits 140
PDF (663 KB)

Sertifikācijas buklets

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 40
PDF (6 MB)

Piezīmes par laidienu

Versionshinweise Stratos MAXO

Preces numurs 2212705
Izlaide 2021-04
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 60
PDF (4 MB)

Sertifikāts

Lithium Battery Test Summary

Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 1
PDF (179 KB)
Produktu saraksts
Atbilstību skaits: 112
180 … 360 mm
[112]
Izstrādājuma nosaukumsCaurules pieslēgumsEnergoefektivitātes indekss (EEI)Konstrukcijas garums l0Maksimālais darba spiediens PNElektrotīkla pieslēgumsBruto svars apm. mSkaits uz paletesArtikula numurs
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
31,3 kg
8
2164590
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
32,4 kg
8
2164591
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2164592
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
23,9 kg
8
2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
33,8 kg
8
2164594