Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Control SC-L

Opis serije

Oprema/funkcija

Funkcije

 • Tri različita režima rada za široku oblast primene:
  • Režim rada „Pražnjenje“ Za pražnjenje šahtova za otpadne vode
  • Režim rada „Punjenje”: Za punjenje rezervoara za vodu i cisterni
  • Režim rada „FTS”: Za upravljanje sistemima za odvajanje čvrstih materija
 • Podesiva zaštita od preopterećenja
 • Termički nadzor motora
 • Kick-funkcija pumpe
 • Podesivo vreme naknadnog rada
 • Automatska zamena pumpi (od 2 pumpe)
 • Optimizacija vremena rada (od 2 pumpe)
 • Rezervna pumpa (od 2 pumpe)
 • Automatsko prebacivanje zbog greške (od 2 pumpe)
 • Nadzor smera obrtanja
 • Alarm visokog nivoa vode sa prisilnim uključivanjem priključene pumpe/priključenih pumpi
 • Zaštita od rada na suvo
 • Memorija grešaka za poslednjih 16 smetnji, uključujući vrstu smetnje
 • Nadzor održavanja

Oprema

 • Maks. broj pumpi koje se mogu priključiti: maks. 2 pumpe sa plivajućim prekidačem, maks. 4 pumpe sa senzorom nivoa
 • Prikaz stanja rada i podataka o radu, kao i smetnji preko LC displeja i svetlosnih dioda
 • Brojač radnih sati
 • Vođenje kroz meni pomoću simbola
 • Podešavanje radnih parametara i rukovanje preko kontrolnog dugmeta
 • Glavni prekidač
 • Zaštitni prekidač motora kod verzije „DOL“
 • Topljivi osigurač i relej za zaštitu od preopterećenja kod verzije „SD“
 • Izborni prekidač za način rada po svakoj pumpi: sigurnosni/test režim, isključeno, automatski režim

Način označavanja

Primer:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Upravljački uređaj

SC

Serija Smart Control

L

„Lift” verzija za odvođenje vode

2

Broj pumpi koje se mogu priključiti

18A

Maks. nominalna struja po pumpi

T4

Mrežni priključak:

M = 1~220–230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380–400 V, 50/60 Hz

34 = Napon spoljnog voda, npr. 380 – 400 V

SD

Način pokretanja priključenih pumpi:

 • DOL = Direktno uključivanje
 • SD = Uključivanje zvezda-trougao

WM

Vrsta montaže: zidna instalacija

Ex

Verzija za direktno priključivanje pumpi sa EX odobrenjem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz ili 3~ 380/400 V, 50/60 Hz ili po zahtevu kupca
 • Maks. nominalna snaga (P2) po pumpi
  • 15 kW kod direktnog startovanja
  • 37 kW kod uključivanja zvezda-trougao
 • Maks. nominalna struja IN po pumpi
  • 32 A kod direktnog startovanja
  • 72 A kod uključivanja zvezda-trougao
 • Vrsta uključivanja: Direktno ili zvezda-trougao
 • Upravljački napon: 24 VDC, 230 VAC
 • Radna temperatura: 0…+40 °C
 • Temperatura skladištenja: -10…+50 °C
 • Maks. relativna vlažnost vazduha: 50 %
 • Materijal kućišta: Obloženi čelični lim
 • Klasa zaštite: IP54
 • Električna sigurnost: Stepen zagađenja II

Opis/konstrukcija

Mikroprocesorski upravljački uređaj za upravljanje (zavisno od nivoa) sa 1…4 uronjive pumpe sa analognim ili digitalnim davačima signala. Unos pojedinačnih parametara vrši se preko menija sa navođenjem pomoću simbola i kontrolnog dugmeta.

Ulazi

1x analogni precizioni ulaz 4 – 20 mA za upravljanje nivoom sa senzorom nivoa

2x (za 1 pumpu) ili 3x (za 2 pumpe) digitalna ulaza za upravljanje nivoom sa plivajućim prekidačem

1x digitalni ulaz za nedostatak vode sa plivajućim prekidačem (zašita od rada na suvo)

1x digitalni ulaz za signal preliva sa plivajućim prekidačem (zašita od preliva)

1x ulaz po priključenoj pumpi za termički nadzor namotaja za bimetalni temperaturni senzor ili senzor pozitivnog koeficijenta temperature

1x ulaz po priključenoj pumpi za priključak senzora vlage (npr.: propuštanje u motornom prostoru ili kontrola zaptivne komore)

1x digitalni ulaz (External On/Off) za daljinsko uključivanje i isključivanje automatskog režima

Izlazi

1x beznaponski kontakt za zbirni signal rada (SBM)

1x beznaponski kontakt za zbirnu dojavu smetnje (SSM)

1x beznaponski kontakt za signalizaciju alarma preliva

1x beznaponski kontakt kao signal za pokretanje mehanizma za mešanje sa uronjivim motorom, zavisno od pumpe (u mirnom stanju)

1x analogni izlaz 0 – 10 V za slanje stvarne vrednosti nivoa

Serija

Control SC-L

Preuzimanja

Wilo-Control SC-L

Broj artikla 2537058
Izlaz 1412
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 29

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Control SC-L

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje