Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Actun OPTI-MS

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Potpuno nezavisno i ekonomično vodosnabdevanje zahvaljujući korišćenju solarne energije
 • Jednostavna električna instalacija pomoću integrisanog frekventnog regulatora bez potrebe za podešavanjem parametara
 • Optimizovana količina crpljenja vode zahvaljujući visokom stepenu iskorišćenja hidraulike i motora i dinamičkom MPPT-u (Maximum Power Point Tracking – garantuje rad solarnih panela u tački maksimalne snage)
 • Fleksibilnost specifična za postrojenje zahvaljujući širokom opsegu snage
 • Povećana dugotrajnost i pouzdanost zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima i oklopljenoj verziji motora
 • Dodatna pogonska bezbednost zahvaljujući korišćenju integrisanih zaštitnih uređaja
 • Jednostavan daljinski pristup radnim parametrima i podešavanjima solarne bunarske pumpe preko Solar Connect alatke u Wilo-Assistant aplikaciji
 • Obaveštenja o promeni radnog stanja putem Push poruka

Wilo-Actun OPTI-MS - autonomno i optimizovano vodosnabdevanje sa solarnom energijom.

Pouzdano snabdevanje vodom predstavlja izazov u​ suvim, udaljenim regionima van električne mreže. Novi Wilo-Actun OPTI-MS, koji se pogoni solarnom energijom, pruža rešenje nezavisno od električne mreže, za efikasno i pogonski bezbedno vodosnabdevanje.

Vrsta konstrukcije

Višestepena bunarska pumpa u konstrukciji sa zateznom trakom (MSI) ili kao vijčana pumpa (MSH) za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Specijalno koncipiran za rad sa fotonaponskim modulima
 • Za vodosnabdevanje i snabdevanje pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Za transportovanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Potpuno uronjiva, višestepena bunarska pumpa
  • kao centrifugalna pumpa u vrsti konstrukcije sa sklopovima (MSI) ili
  • kao vijčana pumpa (MSH)
 • Sa integrisanim nepovratnim ventilom
 • Sa oklopljenim motorom sa stalnim magnetima otpornim na koroziju, sa punjenjem mešavine vode i glikola
 • Integrisani frekventni regulator
 • Integrisani softverski algoritam za MPPT („Maximum Power Point Tracking“) za aplikacije sa solarnim modulima
 • instalirani signalni kabl za direktan priključak davača signala (npr. plivajući prekidač)

Opseg isporuke

 • Bunarska pumpa sa priključnim kablom (2,5 m)
 • Kablovski konektor zaliven smolom sa integrisanim senzorom nivoa vode
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Hidraulika za samomontažu (samo MSH), uklj. uputstvo za montažu i dodatna oprema za montažu
 • Adapter za priključak pritiska 1½" na 2" (samo tipovi OPTI-MSI4.08-..)

Način označavanja

npr.

Wilo-Actun OPTI-MSH4.02-02

Actun

Familija proizvoda

OPTI

Oznaka serije

MS

Oznaka tipa

MS = Multipower Solar

H

Hidraulična verzija

H = vijčana pumpa

I = višestepena centrifugalna pumpa

4

Nominalni prečnik u colima

.02

Nominalni protok u m3/h

-02

Broj stepena

Tehnički podaci

 • Radni napon: 90–265 V AC ili 90–400 V DC
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Maks. temperatura fluida: 35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,2 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Klasa zaštite: IP68
 • Potisni priključak: Rp 1¼ - Rp 2

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Radna kola: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo hidraulike
  • MSH: Nerđajući čelik 1.4401 (AISI 316)
  • MSI: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4057 (AISI 431)

Opis/konstrukcija

Višestepena bunarska pumpa kao centrifugalna pumpa u vrsti konstrukcije sa sklopovima (MSI) ili kao vijčana pumpa (MSH) za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju.

Hidraulika

Višestepena centrifugalna pumpa sa uronjivim motorom (MSI) sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima ili kao vijčana pumpa (MSH). Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor sa stalnim magnetom. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Frekventni regulator

Hermetički zaliven frekventni regulator za direktan rad na izvorima naizmenične i jednosmerne struje. Integrisani softverski algoritam za MPPT („Maximum Power Point Tracking“) omogućava prilagođavanje na raspoloživu snagu radi maksimalnog povećanja količine ispumpane vode (dinamički MPPT).

Sadržane sigurnosne funkcije:

 • Prenaponska zaštita
 • Zaštita od prekomerne struje
 • Zaštita od rada na suvo (preko integrisanog senzora)
 • Kontrola temperature

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Radno područje

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS

Proizvod

PDF: Wilo-Actun OPTI-MS

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje